Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Psykisk arbejdsmiljø mellem grænseløshed og standardisering Oplæg ved Henrik Lund Center for Arbejdslivsforskning, Roskilde universitet AC-TR-kursus. Hotel.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Psykisk arbejdsmiljø mellem grænseløshed og standardisering Oplæg ved Henrik Lund Center for Arbejdslivsforskning, Roskilde universitet AC-TR-kursus. Hotel."— Præsentationens transcript:

1 Psykisk arbejdsmiljø mellem grænseløshed og standardisering Oplæg ved Henrik Lund Center for Arbejdslivsforskning, Roskilde universitet AC-TR-kursus. Hotel Vejlefjord

2 AM-teoretisk afsæt - Kontrol •Krav-kontrol modellen (Indflydelse og udviklingsmuligheder versus krav) Videnarbejderens kontrol: Stress er et arbejdsmiljømæssigt paradoks når vi har kontrol Ny debat: •Kan man få for meget egenkontrol og indflydelse? •Kan egenkontrol løse AM-problemer i grænseløst arbejde? •Har videnarbejderen kontrol i og over det faktiske arbejde og/eller det interpersonelle

3 ’To be in control‘ Kontrol er århundredes bedste arbejdsmiljømedicin! • Kontrol er kilden til psykisk sundhed i arbejdet • Kontrollen er overvurderet • Masser af involvering uden kontrol f.eks. Lean • Kontrol er meget andet end involvering f.eks. Jobdesign

4 Nyt fokus for kontrollen •Fokus på kontrol i forhold til de interpersonelle relationer •Fokus på kontrol i forhold til arbejdssituationen i sin helhed og ikke bare indflydelse på eget arbejde •Fokus på ledelsesansvar ift. for høje krav, distribution af kontrol og ressourcer så medarbejderen ikke står alene med en umulig arbejdssituation

5 Standardisering – Hvad kommer det af? •Scientific Management (Taylorisme) •Fordisme •Ny-taylorisme •Tællelighedens regime (NPM & Lean) – også kaldet Djøfisering •Global arbejdsdeling

6 Grænseløst arbejde – et aktuelt arbejdsmiljøtema Ny dagsorden for det senmoderne arbejdslivs tvetydighed – Det sku’ være så godt, men så det faktisk skidt: - Overvinder bureaukrati og opsplitning, men disponerer samtidig for psykisk sygdom Dilemmaet sat på spidsen: Carsten von Otter: ”Aldrig har vi haft det så bra och mått så dåligt”

7 Grænseløst arbejde - Hvad kommer det af? •Globaliseringens generering af usikkerhed, manglende stabilitet og forbundethed •En storm af internationale ledelseskoncepter der sigter mod fleksibilitet og selvledelse •Ny IT-teknologi der opløser tid og rum •Deregulering af aftale- og lovgivningsmæssige grænser •HRM og pædagogiseringen af medarbejderne •Nye orienteringer i arbejdet (individualisering)

8 To spor i arbejdets udvikling •Det standardiserende spor, hvor værdi skabes gennem IT-teknologiens mulighed for fleksibel brug af arbejdskraften, vidtgående arbejdsdeling, kvalitetsstyring, øget tempo og overvågning af arbejdsprocessen •Det grænseløse spor, hvor værdi skabes gennem projektorganisering, værdiledelse og selvledelse samt bestræbelser på at fremme fleksibilitet, kreativitet, innovation, passion, osv.

9 De to spor i et og samme arbejde •Selvledelse kombineres med øget kontrol primært overvågning via IT-systemer (også IT i brug). •Eget ansvar for arbejdets udførelse kombineres med kvalitetsstandarder, omkostningsstandarder osv. •Frihed til at bestemme hvor og hvornår arbejdet udføres kombineres med stramme deadlines og højere produktivitetskrav •Mulighed for udviklende arbejdsforhold, uddannelse, motion, fryns kombineres med krav om reduceret sygefravær, kunde/bruger tilfredshed, individuelle performancemål,

10 GLA analytisk definition •Ved grænseløst arbejde forstås arbejde, hvor de tidsmæssige, rumlige, organisatoriske, politiske, kulturelle eller subjektive grænser flyttes, opløses eller gøres flydende, således at arbejdet adskiller sig fra de forestillinger og normer vi kender, fra traditionelt arbejde i industrisamfundet.

11 1. Tidsmæssig og rumlig grænseløshed •Tiden i arbejdet bliver individ- og situationsbestemt •Arbejdstidsbegrebet opløses •Krav om / ønske om tilgængelighed •Arbejdet kan udføres alle vegne •Arbejde på farten, i badet, i sommerhuset osv. Spørgsmål til grænsesætning Traditionelt arbejdeGrænseløst arbejde Hvor og hvornår skal arbejdet udføres? På arbejdspladsen i den tid du har solgt din arbejdskraft Overalt og inden deadline

12 2. Organisatorisk grænseløshed •Idealtypisk: Det projektorganiserede og opgavestyrede arbejde, hvor intet er givet fra dag til dag •Arbejdskrav og forventninger er uendelige •Decentralisering af ansvaret for arbejdets udførelse •Ledelse mindre aktørbundet og mere procesbaseret •Selvledelse uden ledelse Spørgsmål til grænsesætning Traditionelt arbejdeGrænseløst arbejde Hvem er ansvarlig for arbejdets udførelse? LedelsenMedarbejderen

13 3. Politisk grænseløshed •Interesser mere flerfacettet •Nye samarbejdsformer og konflikthåndtering •Afpolitisering gennem harmonisering af interesser •Familiekultur: Alt er til forhandling, men politik er ikke legitimt Spørgsmål til grænsesætning Traditionelt arbejdeGrænseløst arbejde Hvordan afklares arbejdets bytteforhold? InteressesystemetAlt er til enhver tid til forhandling

14 4. Kulturel grænseløshed -Idealtypisk: Læring, udvikling og forandring er et ’must’ •Alt er arbejde – også privatlivet •Identitetsdannende ledelse •De menneskelige relationer er flygtige Spørgsmål til grænsesætning Traditionelt arbejdeGrænseløst arbejde Hvad forventes af medarbejderen? DisciplinPassion og kreativitet

15 5. Subjektiv grænseløshed •Idealtypisk: Det individualiserede arbejde •Nye karriereformer •Arbejdet tager magten – vi lever for at arbejde •Performancebaseret selvværd Spørgsmål til grænsesætning Traditionelt arbejdeGrænseløst arbejde Hvad forventer medarbejderen? Løn som fortjentPersonlig udvikling

16 Konklusioner •Mange tendenser peger i retning af øget grænseløshed •Udbredelse af grænseløst arbejde og de nye AM-problemer knyttet hertil er særdeles problematiske når det kombineres med standardisering •Grænseløst arbejde er ikke nødvendigvis i sig selv et problem, men er det især når den nedbryder muligheden for oplevelse af kontrol

17 Bud på hvordan vi tøjrer det grænseløse arbejde gennem kontrol •Balance mellem ydelse og hvile •Hyppige kollegamøder. Ansigt-til-ansigt •Definere hver medarbejders kerneopgave •Skab afveksling i arbejdet f.eks. Mellem lette og svære opgaver, men også vaner og rutiner

18 Gruppearbejde 1.Diskussion af om I kan genkende arbejdsmiljøudfordringer og dilemmaer fra oplægget. 2.Find eksempler på hvordan de 5 former for grænseløshed, og sampsillet mellem dem, kommer til udtryk på jeres arbejdspladser 3.Find egne bud på hvordan vi forhindrer at grænseløsheden fører til et overforbrug af de menneskelige ressourcer?


Download ppt "Psykisk arbejdsmiljø mellem grænseløshed og standardisering Oplæg ved Henrik Lund Center for Arbejdslivsforskning, Roskilde universitet AC-TR-kursus. Hotel."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google