Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 1 Produktionsfunktion Kort sigt Kjeld Tyllesen Erhvervsøkonomi / Managerial Economics.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 1 Produktionsfunktion Kort sigt Kjeld Tyllesen Erhvervsøkonomi / Managerial Economics."— Præsentationens transcript:

1 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 1 Produktionsfunktion Kort sigt Kjeld Tyllesen Erhvervsøkonomi / Managerial Economics

2 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 2 Det er formålet med denne gennemgang At anvende isokvant-begrebet videre til at kortlægge, definere, eksemplificere og illustrere Produktionsfunktionen anvendt på Kort sigt (kun i kvantiteter, uden beløb) Hermed at etablere grundlaget for omkostningsteorien (hvor der sættes beløb på de fysiske kvantiteter) Og dermed gøre det muligt at fastlægge MC, som så i en optimeringsmodel kan sammenholdes med MR til beslutning om de optimale værdier for P, Q etc.

3 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 3 Logikken i fremstillingen er altså Produktionsteori - isokvanter Produktionsøkonomi MC DKK Q Optimering af DB ved at finde P O og Q O Produktionsfunktion

4 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 4 På foranstående grundlag vil vi herfra dele den videre analyse i 2 dele: Kort sigt Som betyder, at den ene produktionsfaktor, K eller L holdes fast Lang sigt Som betyder, at begge produktionsfaktorer, K og L kan varieres. Normalt holder vi K (= Kapital) fast, da det ikke er så nemt at variere kapitalapparatet på kort sigt Det er nemmere at variere L (= arbejdskraft), som relativt nemt kan hyres og fyres

5 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS5 Produktionsmulighederne for forskellige kombinationer af L og K kan, jf. tidligere afbildes således: På ”Kort sigt” er K eller L fast. Og det svarer til, at man i ovenstående figur her bevæger sig langs f.eks. L 1 -E eller L 2 -C (hvis L er fast) eller langs K 1 -A eller K 2 -C, hvis K er fast. På ”Lang sigt” bevæger man sig over hele overfladen af ovenstående figur.

6 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 6 Her vil vi arbejde videre med ”Kort sigt” På en stor byggeplads (Øresundsbroen, Storebæltsbro, Ørestad, Fehmern etc.) kan kraner, blandemaskiner, stilladser etc. ikke ændres på kort sigt Hvis man ønsker at udvide produktionen, altså sætte produktions- tempoet op, er man nødt til at ansætte flere medarbejdere (= L) Et andet eksempel er et administrativt kontor, privat eller offentligt. På kort sigt kan man ikke udvide antallet af m 2, PC’ere, skriveborde, printere etc (= K), så hvis man vil udvide produktionen, må man ansætte flere medarbejdere. Først et par eksempler:

7 7 Nu vil vi gerne illustrere Q = F(K, L) med en fast værdi for K – da vi er på kort sigt Vi får dermed en produktionsfunktion, der principielt ser således ud: Q L For at finde de enkelte punkter på kurven, går vi tilbage til isokvanterne. K = fast Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

8 8 K L 3 546 3 6 5 4 Den faste mængde af K svarer til, at vi fokuserer på de punkter på isokvanterne, som skæres af den vandrette grønne streg nedenfor; hvor K = 5 (fast) hele vejen. 36 stk. 6 12 1824 30 42 48 54 60 Her aflæses de samhørende Q- og L-værdier, som så sættes ind i et (Q, L)-koordinatsystem

9 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 9 Q L K = 5 Og så får vi følgende produktionsfunktion: K = 3 K = 4 K = 6 Og flere endnu, for andre værdier af K; 3, 4 og 6

10 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 10 Q L Produktionsfunktionen vil ikke nødvendigvis altid se sådan: Det er ikke sikkert, at produktionsfunktionen begynder at ”falde” for stærkt stigende værdier af L. Men det er helt sikkert, at den ”flader ud” for stærkt stigende L Fortsættes

11 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 11 Eksempler på, at Q flader ud ved stærkt stigende værdier af L og Q: Se på den offentlige produktion og administration! Hører vi ikke tit, at ”der er tilført ekstra ressourcer (L), men alligevel er produktionen næsten – eller slet ikke – steget”? Og hvorfor divisionaliserer etc. store virksomheder? Bl.a. for ikke at blive ”for” store, og dermed styringsmæssigt og administrativt uoverskuelige og ineffektive. Q L Så måske ser den i stedet således ud…?

12 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 12 Q L Vi vil nu se på produktionsfunktionen for den enkelte enhed Q L 1 enhed Hældningskoefficient = For en given værdi af L er det marginale produkt = hældningen på tangenten til totalkurven Marginale produkt For L afsætter vi altså i et separat koordinatsystem hældningskoefficienten til tangenten til Produktionsfunktionen som det Marginale Produkt, MP Bemærk, at den lodrette akseinddeling er forskellig Først det Marginale produkt Vi finder en række tangenter til Produktionsfunktionen Toppunkt Vendetangent MR = 0 MP Max

13 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 13 Q L Dernæst det gennemsnitlige produkt Q L 1 enhed Hældningskoefficient = Hældningen på 0-sekanten (= linjen gennem (0,0) og op til værdien på produktionsfunktionen) = Gennemsnitligt produkt Gennemsnitlige produkt Vi afsætter altså i et separat koordinatsystem hældningskoefficienten til 0-sekanten til produktionsfunktionen som det Gennemsnitlige Produkt Bemærk, at den lodrette akseinddeling er forskellig - Og der er (mange) flere AP Max 0-sekant aymptotisk Prod. fkt.

14 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 14 Q Gennemsnitlige produkt (”AP”) Marginale produkt (MP) Q L Nu vil vi se sammenhængen mellem - Produktionsfunktionen, - det marginale og - det gennemsnitlige produkt MP skærer AP, hvor denne har maksimum MP har maksimum, hvor produktionsfunktionen har vendetangent MP = 0, hvor Produktionsfunktionen har sit maksimum L 0-sekant Vandret tangent Vendetangent Prod.fkt.

15 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 15 Q Gennemsnitlige produkt (”AP”) Marginale produkt (MP L ) Q L Law of diminishing returns Stigende L => stigende Q og stigende grænseprodukt, MP Stigende L medfører konstant stigende Q og konstant MP L (strengt taget kun konstant i ”ét punkt”) Stigende L => stigende Q, men faldende grænseprodukt, MP L Prod.fkt.

16 16 Q Gennemsnitlige produkt (”AP”) Marginale produkt (MP) Q L Stage 2 = Optimalsituationen; = positivt grænseprodukt for både L og K Stage 3 = negativt grænseprodukt for stigende L; ufordelagtigt Stage 1  negativt grænseprodukt (stage 3) for Kapital, hvor Grænseprodukt K er negativt; u fordelagtigt L Stage 1 Stage 3 Stage 2 Stages of production Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

17 Som tidligere anført, er det meget vigtigt at pointere, at foranstående Er baseret på isokvanter og dermed på faktiske observationer af virkeligheden Det vil altså sige, at observationerne er afhængige af - Den anvendte produktionsteknik, Teknisk niveau og viden (”DTU”-stof), Ledelse, Motivation, Uddannelse m.v. Og at alle ændringer heri vil betyde, at der for given værdier af L og K straks vil ske ændringer i produktionsfunktionens beliggenhed og udseende 17 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

18 18 Beregning af marginale og gennemsnits-begreber K antages konstant, her = 1 Tabel fra før Øger L TP = Q = f(L) ”Manuelle” udregninger Fortsættes Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

19 19 MP L =  TP  L AP L = TP L Marginal Product Average Product K stadig = 1 dTP dL = Beregning af marginale og gennemsnits-begreber TP = Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

20 20 E L = MP L AP L ” Talgymnastik ”: 3/3 = 1 2/3,5 = 0,57 K stadig = 1 % Δ Q % Δ L = = %-ændring i Q (output), når Δ L = +1% Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS Beregning af Output/Production elasticity, E L

21 21 Nu har vi anvendt begrebet ”isokvanter” til at eksemplificere og redegøre for ”Produktionsfunktion på Kort sigt”. Derfor har jeg kun tilbage at sige: ”Tak for nu” Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS Så nu er der skabt grundlag for at fortsætte med Omkostningsteori for Kort sigt => MC på Kort sigt


Download ppt "Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 1 Produktionsfunktion Kort sigt Kjeld Tyllesen Erhvervsøkonomi / Managerial Economics."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google