Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Håb - en kraft, der trodser død og modgang. N å r vi taler om h å b i kristen forstand, taler vi om noget andet end at tro det umulige, om noget andet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Håb - en kraft, der trodser død og modgang. N å r vi taler om h å b i kristen forstand, taler vi om noget andet end at tro det umulige, om noget andet."— Præsentationens transcript:

1 Håb - en kraft, der trodser død og modgang

2 N å r vi taler om h å b i kristen forstand, taler vi om noget andet end at tro det umulige, om noget andet end fjerne fremtids ø nsker. Vi taler i virkeligheden ogs å om noget andet end den viljestyrke, der ligger i h å bet om og viljen til at komme gennem alvorlig sygdom, eller om den inspiration enkelte st æ rke mennesker kan v æ re for os andre.

3 Vi har et håb om en ny himmel og en ny jord, hvor freden bor, hvor Guds ånde indblæser liv og skaber en regnbue af farver og former. Vi har et håb om en ny himmel og en ny jord, hvor kærligheden bor, hvor Kristi livgivende ånd breder sig i mennesker og mellem mennesker, hvor lidelsen er lidt, hvor døden er stridt, og graven er tom som på opstandelsens dag. Vi har et håb om en ny himmel og en ny jord, hvor glæden bor, hvor Guds hellige Ånd bestandig fornyer det grænsesprængende fællesskab og det ukuelige håb om et liv uden grænser Håbsbekendelse

4 Det h å b, vi har som kristne, er begrundet i noget, Gud har gjort og vil g ø re.

5 Vi tror, at midt verden, med lidelse, fjendskab, splittelse, synd og d ø d har Gud i Kristus ladet en ny virkelighed opst å, som i tidens fylde vil fylde alt. Gud har bogstavelig talt ladet denne virkelighed `opst å ´, for den er grundet p å den korsf æ stede Jesus´ opstandelse fra de d ø de. Denne h å bsbekendelse er ikke udtryk for optimisme, men udtrykker den virkeligheds- forst å else, vi lever med som kristne:

6 Opsplittet håbsforståelse Mig AndreSkaberværket Til slut Denne opsplitning af håbet, hvor det er muligt at tale om ”mit håb” (om min frelse) som et ”selvstændigt” projekt, der ikke har noget med fx skaberværkets frelse at gøre, repræsenterer ikke bibelsk kristendom.

7 Håbet er rundt Menneskehed Skaberværk

8 Forestillinger om hvad der sker efter døden har optaget alle mennesker og kulturer... Lever vi videre et andet sted, n å r vi d ø r, i himlen eller helvede? Bliver vi genf ø dt, re-inkarneret i en ny skikkelse, m å ske som haletudse, m å ske som l ø ve? G å r kroppen til, mens sj æ len lever videre i en uendlig ikke-kropslig tilv æ relse hos Gud i al evighed, hvor vi sysler med lidt harpespil og ellers h æ nger ud med vennerne?

9 Tanker om himmel og helvede hører til de mest universelle og populære emner...

10 i litteraturen...

11 i gammel såvel som ny kunst...

12 et par nye bøger, der taler om det kristne håb...

13 Vi har et h å b om, at det rige, som br ø d frem i Jesus med k æ rlighed, tilgivelse, genoprettelse af det brudte og med sejr over d ø den, det h å ber og tror vi, en dag skal bryde frem over vores verden, og derfor lever vi nu i pagt med det rige, som skal komme.

14 Vor far, du som er i himlen Helliget blive dit navn Komme dit rige, ske din vilje, som i himmelen, s å ledes ogs å p å jorden. Håbet handler om Guds komme til os og til verden, ikke at vi skal ”slippe ud af verden...” til Gud i en tids- løs, åndelig tilværelse.

15 Det kristne h å b taler er noget konkret, ikke bare f ø lelser, ikke bare optisme, ikke kamp- gejst, men h å b i kristen forstand er det, Gud har gjort i Kristus og vil g ø re i verden ved Kristus. Det kristne h å b kan ikke splittes op i flere afdelinger, s å vi kan tale om mit h å b som é t projekt og verdens h å b som et andet. Det kristne h å b er et h å b for skaberv æ rket, inklusiv ethvert menneske. Foreløbige konklusioner...

16 Det er ikke rigtigt at g ø re kristendommen til et sp ø rgsm å l om, hvem, der kommer i himlen, og slet ikke himlen forst å et som en tidsl ø s, sj æ lelig, å ndelig tilstand i et himmelsk sf æ re. D é t er et gr æ sk religi ø st h å b, ikke et j ø disk- kristent.

17 v18 Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. v19 Deraf kan vi vide, at vi er af sandheden, og over for ham kan vi bringe vort hjerte til ro, v20 hvad end vort hjerte fordømmer os for; thi Gud er større end vort hjerte og kender alt. v21 Mine kære, hvis vort hjerte ikke fordømmer os, har vi frimodighed over for Gud, v22og hvad vi end beder om, får vi af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, som behager ham. v23 Og dette er hans bud, at vi skal tro på hans søns, Jesu Kristi, navn og elske hinanden, som han har påbudt os. v24 Den, der holder hans bud, bliver i Gud og Gud i ham. Og at han bliver i os, ved vi af Ånden, som han har givet os. 1. Johannes brev 3:18-24

18 Er det s å dan, at i takt med at vi g ø r, som Jesus kalder os til: Elsker Gud og vores n æ ste, bliver “ i ham ”, gribes vi i h ø jere grad af det store h å b om altings frelse i Kristus, og optagetheden af vores eget personlige h å b mindskes? tolkning af 1. Joh. 3:18-24

19 Et ord fra den å ndelige vejledning siger: “ S ø g ikke gaven, s ø g giveren. ” I denne sammenh æ ng vil det sige: Bekymr dig ikkeom dit eget liv, dit eget h å b, men s ø g alene Jesus. Han ER dit bedste h å b! Det ER ved at holde dig helt til ham, s å n æ rt som en gren p å en stamme, at du f å r liv og h å b.

20 Lovet v æ re Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som har genf ø dt os til et levende h å b ved Jesu Kristi opstandelse fra de d ø de. 1. Pet 1:3 Afslutning


Download ppt "Håb - en kraft, der trodser død og modgang. N å r vi taler om h å b i kristen forstand, taler vi om noget andet end at tro det umulige, om noget andet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google