Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

30.06.2005Þuríður Jóhannsdóttir1 Norrøne myter som ressourcer for nutidens børn og unge. Hvordan? Þuríður Jóhannsdóttir I sagaernes verden: Formidling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "30.06.2005Þuríður Jóhannsdóttir1 Norrøne myter som ressourcer for nutidens børn og unge. Hvordan? Þuríður Jóhannsdóttir I sagaernes verden: Formidling."— Præsentationens transcript:

1 30.06.2005Þuríður Jóhannsdóttir1 Norrøne myter som ressourcer for nutidens børn og unge. Hvordan? Þuríður Jóhannsdóttir I sagaernes verden: Formidling af den mundtlige og litterære arv og dens værdi for vores børn. Nordisk konference på Bifröst i Island den 29.6-3.7.2005

2 30.06.2005 Þuríður Jóhannsdóttir 2 Norrøne myter - hvordan? For nutidens børn – hvordan?:  Hvordan bruges den gamle littærere kulturarv i ny islandsk børne- og ungdomslitteratur?  Hvilke værdier kan vi hente i gamle myter og sagn?  Hvordan kan vi bruge dem på en kreativ og emancipatorisk måde i skolen?

3 30.06.2005 Þuríður Jóhannsdóttir 3 Islandske ungdomsbøger år 2004  Mange beskriver rejser til en fremmed verden  Historisk tid  Mytisk verden som henter stof til norrøne myter blandet med internationalt mytestof såvel som islandsk folketro  Bevidst reproducerede tekster (remix is in!)  Islandske forfattere har indtil for nylig ikke brugt stof fra middelalderlitteraturen i børne- og ungdomslitteratur på samme måde som mange skandinaviske forfattere har gjort

4 30.06.2005 Þuríður Jóhannsdóttir 4 Skandinaviske exempel – oversatt på islandsk  Lars-Henrik Olsen  Eriks rejser til Jotunheim og Åsgard  Bygger på Snorris Edda og Eddadigtene  Torill Torstad-Hauger  Røvet af vikinge, Sigurd drakedreper  Bygger på de islandske sagaer og Heimskringla – Norges kongesagaer – skrevet i Island i 1200 tallet  Synsvinklen hos børn – slave og høvdingebørn

5 30.06.2005 Þuríður Jóhannsdóttir 5 Vítahringur – Helgusona saga (Ond cirkel – en saga af Helgas sønner ) af Kristín Steinsdóttir  En ny islandsk saga for nutidens børn som bygger på en af de gamle sagae - Harðar saga  Sker i landnamstiden i 900 tallet  Allerede i titlen lægges der vægt på kvinder og børn

6 30.06.2005 Þuríður Jóhannsdóttir 6 Uanset børnenes sociale position er de ofre for en magtkamp  Fra en 10 år høvdingesøns, Grímkels, synsvinkel og af og til også fra en slavepiges, Afrekas, synsvinkel  Grímkels slægt kæmper om ejendomsretten til land  Hans far er en viking som lever op til helte-typen  Han taber i kampen om slægtens ejendom og familien må forlade sit hjem sammen med arbejdsfolk, slaver og dyr for at bo hos venner på en anden gård, mens kampen fortsætter  Imens er familien udsat for angst og usikkerhed

7 30.06.2005 Þuríður Jóhannsdóttir 7 Børn som har været jaget fra sit hjem  Både høvdingesønnen og slavepigen har oplevet at deres hjem er blevet ødelagt ved vold – det er hans far som brænder deres gård  Faren er en viking og vikingene dræbte Afrekas folk og tog hende og hendes søster med som slaver til Island  De er ofre for en krigsmentalitet hvor maskuline værdier om ære og hævn råder  Selv om pigen har overnaturlige kræfter og kan se ting som andre ikke kan, kan hun ikke undgå sin skæbne – men hun kan hjælpe drengen  Drengen vil ikke gå med ind i den maskuline tradition, som kræver at han skal dræbe for at hævne – men i det samfund han lever i betyder modenhed, at man er parat til at gøre netop det –  Hvordan dette beskrives er meget usædvanligt i en bog for børn og ungdom og burde diskuteres med unge læsere

8 30.06.2005 Þuríður Jóhannsdóttir 8 Nutid og fortid  En gammel saga reproduceret fra en kvindes og børnenes synsvinkel  Læservenlig – nem også for sene læsere  Gør opmærksom på en skæbne og forhold børn var og stadigvæk er udsat for i en verden hvor krig og hævne-mentalitet desværre hersker mange steder  Børn skal til enhver tid og alle steder tilegne sig de værdier, som samfundet værdsætter  Her handler det om, hvor vanskeligt det er at bryde ud af en ond cirkel som vedligeholdes, når børnene opdrages til at fortsætte med at bruge vold – her for at opretholde familiens ære  Tydelige paraleller til samtiden

9 30.06.2005 Þuríður Jóhannsdóttir 9 Exempel 2: Drekagaldur – Dragens trolddom af Elías Snæland Jónsson  Pigen Hildur vågner op i den norrøne mytologis gudeverden  Hun har været der før – i den første bog i serien da Odin gjorde hende til valkyrie  Hun træffer sin veninde, valkyrien Brynhild

10 30.06.2005 Þuríður Jóhannsdóttir 10 Nutidens syn på kærlighed har konsekvenser i andre kulturer  Brynhild er forelsket i en menneskesøn, men skal nu som en valkyrie lade ham dø på ordre af Odin  Hildur giver hende et råd om at lytte til sit hjerte og ikke adlyde Odin  Men det skal valkyrier ikke gøre – og Odin straffer begge to  Hildurs opgave bliver da først at komme sig selv ud af en dårlig situation og siden redde sin veninde  Hun er faktisk ansvarlig for at Brynhildur opfører sig på en uacceptabel måde overfor hovedguden Odin

11 30.06.2005 Þuríður Jóhannsdóttir 11 At konfrontere traditionelle værdier?  Hildur kommer fra nutidens Island hvor det er accepteret - og for mange positivt - at kvinder kæmper for sin ligestilling med mænd og ret til deltagelse i samfundet  I den mytiske verden hersker andre værdier som Hildur ikke respekterer – tværtimod  Hun opfodrer sin veninde til at leve efter nutidens vestlige værdier i forhold til kærligheden  Og til at konfrontere Odin som ser ud til at skulle repræsentere mand-chauvinismen i myternes verden  Parallelt til f. ex. vestlige kvinders rejser til den muslimske verden hvor det vestlige syn på kærligheden ikke er i overenstemmelse med muslimske verdier

12 30.06.2005 Þuríður Jóhannsdóttir 12 Rejse i forskellige kulturer  Rejser til fremmede verdener er meget almindelige i nutidens børne- og ungdomslitteratur  Kunne dette genspejle det multikulturelle samfund hvor vi har brug for at lære forskellige kulturer at kende?  Lære at respektere anderledes værdier  Lære at leve i et samfund som har forskellige kulturer i forhold til den vi kender – eller leve i fred med en anderledes kultur i sit eget samfund  Fantasi-litteratur bruger magiske rejser til mytiske verdener  Bearbejder på den måde nutidens virkelighed  Det lykkes ikke altid – det kræver både intuition og forståelse af såvel nutidens som datidens samfund samt litterær kunddskab som gør forfatteren god nok til at væve trådene sammen til en meningsfuld helhed

13 30.06.2005 Þuríður Jóhannsdóttir 13 Sverðberinn (Sværdbæreren) af Ragnheiður Gestsdóttir  Signý er en pige der går i 1. G.  Vennene står op fra et fantasiespil sent om aften, skal hente pizza og kommer ud for en traffikulykke  Signý ligger i coma i nogle uger

14 30.06.2005 Þuríður Jóhannsdóttir 14 To verdener som spejler hinanden  Læseren følger siden fortællingen på to planer  I den virkelige verden lærer vi hendes familie at kende, forældre, bestemor og to ældre søskende - hun karrierkvinde - han narkomisbruger, som familien har afvist (dog ikke bedstemoren)  Signýs rejse i en mytisk verden, hvor hun er sværdbæreren Leda.  Leda får den vigtige rolle at redde alvefolket ud af et tyrani hvor den grusomme dronning med ishjertet hersker  Fantasiverdenen som en blandning af nordiske, islandske og internationelle myter – fantasiespillenes verden

15 30.06.2005 Þuríður Jóhannsdóttir 15 At lære at begå sig i en anderledes verden  For at komme frem i den verden hun er havnet i, må hun lære at opføre sig rigtigt i forhold til situationen  Hun skal lære at kende forskellige indbyggere  Alfe og dværge er venner men forskellige  Toldefolket er dumme og farlige  Magtens repræsentanter er farlige og overfor dem må man opføre sig med forsigtighed og være beredt på at møde uretfærdighed med tålmodighed  Hun lærer at lægge mærke til og se mange ting i omgivelserne som til at begynde med var usynlige for hende

16 30.06.2005 Þuríður Jóhannsdóttir 16 En kvindelig helte  Læseren identificerer sig med en helt som står for positive moralske værdier ligesom de gamle eventyrhelte  Signý er klog og modig, får hjælp og lærer undervejs, men må siden stå alene overfor den sidste opgave  Hun forlader den mytiske verden, da hun har fuldbyrdet sin opgave; at opretholde balance og fred  Og vågner op til sin familie somogså har opretholdt balance og fred på hendes vegne, mens Signý lå i koma  I begge verdener opstår ulykken ved at folk har forvildet sig ud på et vildspor og derfor behøver hjælp for at leve i balance og fred (med sig selv og samfundet)  Romanen er en udviklingsfremmende læseerfaring  Tackler vigtige og relevante ting for nutidens ungdom og henter positiv inspiration fra myterne

17 30.06.2005 Þuríður Jóhannsdóttir 17 Hvilke værdier kan vi hente i gamle myter og sagn?  Verdensbilledet i Snorris Edda og Eddadiktene genspejler den evige kamp mellem kosmos og kaos  Samfundet trænger til balance og tryghed - derfor er bymuren bygget som et forsvar mod jotnene som truer med kaotiske kræfter  Alligevel er kontakt til Jotunverden en forudsætning for frugtbarhed  Samfund – kultur – natur  Myterne videregiver en form for evig sandhed  Vigtigt hvis vi vil bruge de norrøne myter som resourcer for nutidens børn at skallen fra nødden

18 30.06.2005 Þuríður Jóhannsdóttir 18 Thors rejse til Útgarda-Loki  Rejse ud af gudernes samfund hvor regler er kendte og orden hersker  Læse fortællingen som en rejse til en anden kulturverden  Forståeligt for nutidens multikulturelle børn og ungdom som mange rejser meget eller forbereder sig på at besøge andre kulturer i fremtiden  Thor skelner ikke mellem virkelighed og drøm i sin rejse til jotunverdenen jfr. drikkehornet og kampen med den gamle dame, Alderdom  Husk også drengene Hugi og Þjálfi som løber om kap  Når man er ude at rejse må man være forberedt på at mange ting er anderledes og man måske ikke får øje på de væsentlige ting eller læser dem forkert

19 30.06.2005 Þuríður Jóhannsdóttir 19 Hvordan kan vi bruge myter på en kreativ og emancipatorisk måde i skolen?  At forstå sin egen verden i lyset af myternes fortællinger  Læse gode bøger inspireret af myterne  Bruge myterne som mundtlige fortællinger – en mundlig literaturarv  At lave nye myter – kreative fortællinger inspireret af gamle myter og sagn  Bruge myternes metode – at forklare verdens tilblivelse, naturkræfter, o.s.v.

20 30.06.2005 Þuríður Jóhannsdóttir 20 Gå en tur ud i naturen eller i et byområde – betragt det med mytiske briller – forklar det verdensbillede man opdager med fortællinger i myternes ånd

21 30.06.2005 Þuríður Jóhannsdóttir 21 Lave et kort af en spadsertur  Stednavne – forklar hvorfor det hedder:  Bifröst  Paradísarlaut  Naturfænomener – forklar tilblivelse og rolle;  Baula  Grábrók – Gråbuske - fjeld og lava  Glanni – fossen fusentast  Bygninger – hvad for en rolle har de?  Forskellige bygninger på campus

22 30.06.2005 Þuríður Jóhannsdóttir 22 God fornøjelse  Resultaterne fortælles i mundtlig fortælling – gerne med billeder – en hyggelig aften


Download ppt "30.06.2005Þuríður Jóhannsdóttir1 Norrøne myter som ressourcer for nutidens børn og unge. Hvordan? Þuríður Jóhannsdóttir I sagaernes verden: Formidling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google