Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Peter Søndergaard Hvor effektive er vi? - Fjernlånsaktivitet i forskningsbibliotekerne forfatter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Peter Søndergaard Hvor effektive er vi? - Fjernlånsaktivitet i forskningsbibliotekerne forfatter."— Præsentationens transcript:

1 Peter Søndergaard Hvor effektive er vi? - Fjernlånsaktivitet i forskningsbibliotekerne forfatter

2 26. Maj 2010 – FORFRA på Middelfart Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotekwww.rub.ruc.dk Hvad er effektivitet? De 8 bud: •Hurtig ekspedition •Fejlfri ekspedition •Billig – stort volume, lille stykpris •Teknologitilpasset •Kendskab til processer og regler •Klausulfrihed på samlinger •Personalets professionalisme og dedikering •Kendskab til og forudseenhed om brugerbehov

3 26. Maj 2010 – FORFRA på Middelfart Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotekwww.rub.ruc.dk Hvad er effektivitet i indlån? – Hvornår er vi effektive? •Værktøjer til at afgøre og udtrykke effektivitet: •Formulerede målsætninger (deklarationer) om ind- og udlån •Servicekvalitet-standard •Procesindsigt og performancemålinger •Forbedre produktivitet gennem indsigt, lean •Tilbagevendende performancemålinger af processer og tidsforbrug •Brugeradfærd og tilfredshed •Tilbagemeldinger og undersøgelser •Økonomiske indikatorer •Billigst (og de hurtigst) mulige låneveje

4 26. Maj 2010 – FORFRA på Middelfart Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotekwww.rub.ruc.dk Logistikmomenter i hovedtræk i indlånstrafik Modtagel - se af lånerbe- stilling Intern be - handling i bestillings -bibliotek Modtagel- se og klargøring i udlånsbi- bliotek Transport og sorte- ring i kør- selsord- ningen Modtagels e og klar- gøring i bestil- lingsbiblio- tek Afhent- ning i bibliotek. Modtagel se af kopi

5 26. Maj 2010 – FORFRA på Middelfart Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotekwww.rub.ruc.dk Men før man måler, skal man analysere processer – f.eks. indlånsprocesser Bestilling på mate- riale som ikke ha- ves RUb Bestilling v bibliotek.dk Automatisk eller professionel bestilling Bestilling v webblanket Printes ud i vejledning og slås op i Danbib Bestilling på sedler, lister, mv. i vejledning og slås op i Danbib Ønske om indlån opstår under vejledning. Slås op i Danbib Bestilling opfylder ikke indlånsbetingelser - alternativ v BOB-email Besked bruger Remitteres til ejerbib efter statusopsl eller gensøges i Danbib Lokaliseret materiale bestilles i Danbib fra vejledningen. I lokaliseringsvalget indgår status og viden om hurtigste leveringsbib efter performancemålinger og erfaring. Lokaliserede men ikke bestilbare ønsker går til indlånskontor Ikke-danbiblokaliseret lægges til indlånskon- tor til lokaliser / bestilling: Libris, Bibsys WorldCat,, BLLD,Subito Systemgenereret opdatering af lånerstatus med oplysning om bestillingsdato for materiale. Udlånen de bibliote ks interne ekspedi tion: Bestillin gsmodt agelse, håndter ing, fremfin ding/res ervation /meddel else, pakning og forsend else. Modtagel se af filer, kopier, bøger v. indlån. Negative svar til ny remitteri ng til anden lokaliseri ng Opdateri ng af indlånsm odul. Fakturah andling Videre sendel se af kopier til bruger. Udsen delse af besked til låner om at bog er klar til benytt else. Besked bruger om diverse problemer: kilde, interessedato Fortsatte opdateringer af fjernlånsmodul og af lånerstatus Intern centerpost eller ekstern post. Frankering på RUC Udlån. Opdatering af indlåns- og udlånsmodul. Hjemkaldels e/fornyelser. Fornyelses- anmodning til ejerbiblio- tek Hjemkaldelse, aflevering, transport til forsendelse i plan 0. Opdat af modul. Pakning, forsendelse, logbog Ekstern post Kørselsordning. Bestillin g til accessio n og res Besked bruger: bog er klar til udlån Til accessionsvurdering og reservation til låner 1. Modtagelse af låner- bestilling 2. Intern be - handling i bestillings- bibliotek 5. Modtagelse, klargøring, besked 6. Afhentning i bibliotek. Retur efter brug

6 26. Maj 2010 – FORFRA på Middelfart Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotekwww.rub.ruc.dk Eller udlån til andre biblioteker Biblio teks- ønsk e om at låne fra RUbs samli nger Biblioteker selvreserver er i RUb-kat på udlånt materiale Reservering plus udlåns- kvittering udskrives ved aflevering. Bibliotek be- stiller v Danbib/Nos p/Libris/Def- lån til forsendelse Udlånsfunktio n tømmer postkasse om morgen. Statistik Bibliotek sender postbestillin g/faxer/ema iler/indtelefo -nerer bestilling OCLC ill- modul Lægges i vej- ledningsfunkt ionens dueslag eller telefon omstilles til vejledning eller iu- funktionen. Statistik Håndteres af indlån. Statistik føres Bestillinger sorteres i afhentningsste der og checkes på plads samme dag Bestillinger slås op i Rub-kat. Håndteres af indlån. Bestillinger slås op i RUb-kat, print vedhæftes og sorteres i afhentningss teder Opfyldt/udlånt materiale på særl bogvogn i udlånet Bøger/04 udlånes Tidsskrifter til ko- piering/printning Tidsskrift kvikprocedure Fuldtekst dokumenter Materialer ej på plads: noteres på bestillinger og bestillinger til vejlednings- eller iu-funktion til katalogcheck Fremfinding. Faktueringsforlæg. Besked til OCLC- bibliotek. Håndteres af indlån. Til sortering på forsendelses- hylde i plan 0 Kopiering/skan ning/ kuvertering/fa xning i plan 0 Print/kuverteri ng/faxing Hvis udlånt, reservation hvis ønskes. Hvis ej udlånt, til check-igen Til udlåns- notering/ kopiering/ faxing. Til forsendelse plan 0 Besked til bib om res el ikke- res. Sendes vis bob-mail Materiale til udlån eller besked til bib efter negativt resultat af check. Sendes via bob-mail Faktureringsforlæg til sekretariat Køresedler printes i betjentstuen, materialer pakkes i kørselsordningens kasser. Materialer pakkes, frankeres på RUC og sendes med postvæsen Breve frankeres på RUC 3. Modtagelse, fremfinding, udlån og klargøring i udlånsbibliotek 4. Transport og sorte- ring i kørselsord- ningen

7 26. Maj 2010 – FORFRA på Middelfart Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotekwww.rub.ruc.dk Sådan gør man - Intern behandlingstid af indlånsbestillinger RUb

8 26. Maj 2010 – FORFRA på Middelfart Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotekwww.rub.ruc.dk Sådan gør man - Leveringstid for indlånsbestillinger RUb

9 26. Maj 2010 – FORFRA på Middelfart Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotekwww.rub.ruc.dk Turnaround time RUb 1998-2008 Intern behandlingstid, leveringstid og turnaround time

10 26. Maj 2010 – FORFRA på Middelfart Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotekwww.rub.ruc.dk Leveringstid for danske og udenlandske indlån 2009-2010 Leve- rings- dage Heraf dage for indlandske bestillinger Heraf dage for udlandske bestillinger Gennemsnits leveringstid indland Gennems nit uden res 2009 - 19277971305,78,1 2009 - 2737646915,04,8 2010 - 17736481255,56,3

11 26. Maj 2010 – FORFRA på Middelfart Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotekwww.rub.ruc.dk Levringsdage for reserverede og ikke-reserverede titler

12 26. Maj 2010 – FORFRA på Middelfart Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotekwww.rub.ruc.dk Leveringstid for reserverede og ikke-reserverede bøger Tællepe- rioder Leverings -dage Heraf dage for ikke- reservere de titler Heraf dage for reservere de titler Gennem- snitlig leverings- tid for alle Gennem- snitlig leverings- tid uden res 2009 - 19274384895,93,2 2009 - 27374263115,03,1 2010 - 17734413325,63,5

13 26. Maj 2010 – FORFRA på Middelfart Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotekwww.rub.ruc.dk Indlånsbestillinger fra RUb jan-april 2010 12Bestilt125010DetKongeligebibliotek/Bo499 12Bestilt820010Statsbiblioteket475 12Bestilt820030SyddanskUniv.bibl.Odense467 12Bestilt820050AalborgUniversitetsbiblio197 12Bestilt726500RoskildeBibliotek188 12Bestilt820120CBSBibliotek-SolbjergP157 12Bestilt820070DanmarksPædagogiskeBibli124 12BestiltOCLC:VEMHartzlerLibrary-ILL.Ea101 12Bestilt710100KøbenhavnsBiblioteker84 12Bestilt715700GentofteKommunebibliotek56 12Bestilt721700HelsingørKommunesBibliot56 12BestiltBLDSCTheBritishLibraryBoston52 12Bestilt820060DanmarksTekniskeInformat42 12Bestilt820110DetBiovidenskabeligeFaku34 12Bestilt714700FrederiksbergKommunesBib33 12Bestilt850160DCISMBibliotek26 12Bestilt820140ASBBiblioteket,Handelshø23 12BestiltETHZETH-Bibliothek(Zürich)20 12Bestilt12BayerischeStaatsbibliothe19 12Bestilt89Universitätsbibl.Hannover18 12Bestilt38MDeutscheZentralbibliothek15 12BestiltKB/BOOKBRIDetKongeligeBibliotek-14 12Bestilt746100OdenseCentralbibliotek14 12Bestilt785100AalborgBibliotekerne13 12BestiltSE:GGöteborgsuniv.bibl.,Cent13 12Bestilt820150DanmarksKunstbibliotek13 12Bestilt850660NordiskInst.f.Asienstud12 Bestilt763000VejleBibliotek12 Bestilt125050Institutlån/Statsbibliotek12 BestiltDPB/BOOKBRDanmarksPædagogiskeBib.12 Bestilt850590Kvinfo,Centerf.tværfagli10 12Bestilt352UniversitätsbibliothekKon10 12Bestilt21UniversitätsbibliothekTüb9 12Bestilt911038LundsUniv.bibl.,UB1,Fjä9

14 26. Maj 2010 – FORFRA på Middelfart Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotekwww.rub.ruc.dk Indlånsbestillinger fra RUb jan-april 2009 12Bestilt820010Statsbiblioteket483 12Bestilt820030SyddanskUniv.bibl.Odense445 12Bestilt125010DetKongeligebibliotek/Bo208 12Bestilt820050AalborgUniversitetsbiblio200 12Bestilt726500RoskildeBibliotek181 12Bestilt810013KøbenhavnsUniversitetsbib131 12Bestilt820120CBSBibliotek-SolbjergP121 12Bestilt820070DanmarksPædagogiskeBibli110 12Bestilt820110DetBiovidenskabeligeFaku95 12BestiltBLDSCTheBritishLibraryBoston76 12Bestilt710100KøbenhavnsBiblioteker52 12Bestilt721700HelsingørKommunesBibliot46 12Bestilt820060DanmarksTekniskeInformat40 12Bestilt715700GentofteKommunebibliotek39 12Bestilt714700FrederiksbergKommunesBib31 12Bestilt850160DCISMBibliotek28 12Bestilt125050Institutlån/Statsbibliotek24 12Bestilt820140ASBBiblioteket,Handelshø23 12Bestilt7Staats-undUniversitätsbi19 12Bestilt12BayerischeStaatsbibliothe19 12Bestilt125090DetKongeligeBibliotek.E19 12BestiltSE:GGöteborgsuniv.bibl.,Cent17 12Bestilt89Universitätsbibl.Hannover16 12Bestilt850290Detdanskefilminstitutsb15 12Bestilt810012Univ.bibl.iKøbenhavn,Am14 12BestiltETHZETH-Bibliothek(Zürich)14 12Bestilt820150DanmarksKunstbibliotek12 Bestilt900000Luleåuniversitetsbibliote12 Bestilt785100AalborgBibliotekerne11 12Bestilt18Staats-undUniversitätsbi11 12Bestilt850660NordiskInst.f.Asienstud10 12Bestilt850590Kvinfo,Centerf.tværfagli9 12Bestilt850650BotaniskCentralbibliotek9 12Bestilt911029JyväskyläUniv.bibl.Fjärr9 12Bestilt911038LundsUniv.bibl.,UB1,Fjä9

15 26. Maj 2010 – FORFRA på Middelfart Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotekwww.rub.ruc.dk RUb - Indlån af returnabler fra 2009 til maj 2010 - udsnit StatusBiblioteksnavn2009-maj 2010StikprøveDageDage snit AfsluttetStatsbiblioteket1091471593,4 AfsluttetDetKongeligebibliotek/Bo817341223,6 AfsluttetSyddanskUniv.bibl.Odense73118341,9 AfsluttetRoskildeBibliotek61922612,8 AfsluttetAalborgUniversitetsbiblio54315523,5 AfsluttetCBSBibliotek-SolbjergP43913564,3 AfsluttetDanmarksPædagogiskeBibli33612383,2 AfsluttetHelsingørKommunesBibliot21711272,5 AfsluttetKøbenhavnsBiblioteker2076223,7 AfsluttetKøbenhavnsUniversitetsbib181 AfsluttetGentofteKommunebibliotek143 AfsluttetFrederiksbergKommunesBib125 AfsluttetDetBiovidenskabeligeFaku100 AfsluttetDCISMBibliotek96 AfsluttetTheBritishLibraryBoston88 AfsluttetDanmarksTekniskeInformat78 AfsluttetASBBiblioteket,Handelshø67 AfsluttetInstitutlån/Statsbibliotek62 AfsluttetDetKongeligeBibliotek.E60 AfsluttetGöteborgsuniv.bibl.,Cent48 AfsluttetUniv.bibl.iKøbenhavn,Am40 AfsluttetDanmarksKunstbibliotek39 AfsluttetSE:Afr/NordiskaAfrikainst37 AfsluttetOdenseCentralbibliotek35 AfsluttetAalborgBibliotekerne32 AfsluttetNordiskInst.f.Asienstud31 AfsluttetKunstakademietsArkitektsk31 AfsluttetVejleBibliotek29

16 26. Maj 2010 – FORFRA på Middelfart Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotekwww.rub.ruc.dk Hvad kan man gøre for at forbedre tournaround time? •Interne faktorer der påvirker turnaround time •God arbejdstilrettelæggelse, opdaterede manualer for intern behandling af bestillinger •Fleksibel organisation som opfanger sæsonudsving •Hurtig klargøring ved modtagelse •Hurtig meddelelsesform til låner •Professionelle og arbejdsdelte medarbejderkompetencer •Bliv selv en fin leverandør af lån til andre biblioteker •Undgå bestilling af reserveret materiale, bestil hellere i udlandet •Vær forudseende i accessionsled, køb semesterlitteratur, dubler hurtigt •Eksterne faktorer der påvirker turnaround time •Leverandørbibliotekers mål og procedurer •Kørselsordning •Automatik •Aftaler mellem biblioteker •Generelle faktorer der påvirker turnaround time •Sæt jer under pres ved at øge de velinformerede låners forventninger til jeres hurtige leveringstider – performancebaserede deklarationer •Brug bibliotekssystemet til at måle og skabe gennemsigtighed

17 26. Maj 2010 – FORFRA på Middelfart Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotekwww.rub.ruc.dk ILL og performancemålinger The never ending story to be continued ….


Download ppt "Peter Søndergaard Hvor effektive er vi? - Fjernlånsaktivitet i forskningsbibliotekerne forfatter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google