Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tietgen HG - Hvor er det vi ser, at skoen trykker i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tietgen HG - Hvor er det vi ser, at skoen trykker i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse?"— Præsentationens transcript:

1 Tietgen HG - Hvor er det vi ser, at skoen trykker i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse?

2 Udgangspunktet: Trives eleverne på Tietgen HG? Overordnet vurdering: ”Angiv karakteren for din trivsel” 7-tr.-skala13-skala Skolen som helhed7,08,5 Den undervisning, du modtager7,28,6 Skolens sociale miljø6,78,3 Eleverne siger i undersøgelsen: - De er glade for at gå i skole - De føler sig trygge og oplever, at skolen/lærerne interesserer sig for dem og deres uddannelse -Skolens faciliteter, it-udstyr, vejledning og støtte er absolut godkendt -”Der er styr på det”

3 Skolens vurdering af eleverne •Af 100 elever der starter, er der pt. kun knap 84 der gennemfører •Problemer med fremmøde •Problemer med basale ting, som: –at man har sine bøger med –at man møder til tiden –at man har lavet lektier

4 Delkonklusion •Der eksisterer hos os en diskrepans mellem elevernes tilfredshed med uddannelsen og den måde de viser deres tilfredshed på 

5 Årsager - frafaldsanalyse •Undersøgelse af alle elever, der ikke gennemførte i skoleåret 2007/2008

6 Undersøgelsens opbygning –33 forskellige årsagskoder –15 koder knyttet til hovedårsager, fx •Fortsætter uddannelsen på anden skole •Starter på en anden uddannelse osv. –18 koder knyttet til delårsager •11 skole-eksterne, fx sygdom, motivation, sociale årsager •7 skole-interne, fx for høj niveau, for lavt niveau osv.

7 Undersøgelses resultater kort fortalt •16% stoppede før tid – i alt 141 elever •Hovedårsager, top 3 –”Udmeldt af skolen pga. for højt fravær”41,0% –”Starter på en anden uddannelse”16,0% –”Har fået arbejde” 8,5%

8 Undersøgelses resultater kort fortalt •Delårsager, top 3 Skole-eksternt: ”Manglende motivation”58,5% ”Egen sygdom, psykisk”16,0% ”Familiære / sociale problemer”16,0% Skole-internt: ” Utilfredshed med andre elever i klassen”4,3% ” Utilfredshed med undervisningen”2,1% ”For let / for vanskeligt for mig”1,1%

9 Vores konklusioner Vi har en udfordring med: •Manglende motivation –A. Giddens: ”I senmoderniten må selvet skabes refleksivt i et virvar af muligheder og tilbud” Vi har succes med: •Spredning på fagpakker •Fokus på læringsstile / CL osv.

10 Årsager? •Er det… –Manglende mål? –Manglende mening? –Manglende tro på, at det kan lade sig gøre? –En fortsættelse af en ikke succesrig skoleoplevelse?

11 Bud på løsningsforslag •Vejledningsmæssig fokus på job, karriereveje, de gode historier •Vejledningsmæssig fokus på, at en EUD kan føre til videre uddannelse •Vejledningsmæssig fokus på målet frem for vejen frem til målet •EUD som et aktivt tilvalg – ikke et negativt fravalg •Øget inddragelse af praktikker og praksisnærhed i grundforløbet


Download ppt "Tietgen HG - Hvor er det vi ser, at skoen trykker i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google