Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tunge gulvkonstruktioner på træbjælkelag - opbygning m. svalehaleplader 18-09-2018 Lars Skibdal Schmidt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tunge gulvkonstruktioner på træbjælkelag - opbygning m. svalehaleplader 18-09-2018 Lars Skibdal Schmidt."— Præsentationens transcript:

1 Tunge gulvkonstruktioner på træbjælkelag - opbygning m. svalehaleplader
Lars Skibdal Schmidt

2 Montering af opgavens ydre rammer
Opgavens sider rejses og spændes sammen, hvorefter bjælkelaget monteres. Efter at bjælkelaget er placeret spændes det hele sammen med bræddebolte og møtrikker. Lars Skibdal Schmidt

3 Montering af opgavens ydre rammer
12mm krydsfinerplader monteres som underlag for isolering. Opgaven er på de efterfølgende dias justeret i forhold til valgte afløbstyper og isoleringshøjde. Kassens sider er at betragte som eks. vægge. Ved nye vægge bør der i sammenhæng med gulvet laves støbte opkanter – Byg og By Anvisning 200 Lars Skibdal Schmidt

4 Ændring af bjælkelag Som det fremgår af billedet til højre vil det her være nødvendigt med en udveksling. Udvekslingen udføres, så man sikrer sig at der er plads til om-støbning af afløbet. min.60mm ). By og Byg Anvisning 200 Lars Skibdal Schmidt

5 Krav til udvekslingen På billedet ses den færdige udveksling.
Regler og forslag til udformninger er vist i ”TRÆ 58”. Krav til beslag og montering er anvist i ”BYGNINGSBESLAG TIL TRÆKONSTRUKTIONER”. Katalog fra Simpson Lars Skibdal Schmidt

6 Justering af højde i konstruktionen
Justeringer af højder kan udføres på såvel bjælkelaget, som i betonlaget. Det er vigtigt at isoleringen ved gulvvarme ligger op mod det støbte gulv. Her er højden 100mm inkl. trinlyd- strimmel. Lars Skibdal Schmidt

7 Lyd og vibrationsdæmpning
Skal der i brugen af svalehaleplader som underlag for støbt gulv anvendes trinlyddæmpning bør man være opmærksom på følgende: Sylomer trinlydsstrimmel skal bruges Når bjælkebredden er mindre end 100mm. Bjælkeafstanden er større end 500mm. Den bevægelige last er < 2,5KN/m2. Der er tale om vådrum. Er ovenstående ikke tilfælled kan anvendes trinlydsstrimler af typen RT 25/20. Lars Skibdal Schmidt

8 Isolering af bjælkelag
For at sikre sig at isoleringen skæres vinkelret, vil det være nødvendigt med en skærerkasse og Isoleringen tildannes så den overalt ligger til bjælkelaget For ekspansion og til isolering fra alle tilstødende bygningsdele anvendes en lodret Levis® trinlydsstrimmel af type RT 20/15. Lars Skibdal Schmidt

9 Isolering af bjælkelag
Rød Sylomer anvendes ved bjælkeafstand indtil 600mm. Blå Sylomer anvendes ved bjælkeafstand over 600mmm Ved bjælkebredde smallere end Sylomer strimlen vil det være nødvendigt med tilpasning i isoleringen. Lars Skibdal Schmidt

10 Nedlægning af svalehaleplader
Svalehaleplader passer endevis ind i hinanden ved skiftevis at vende og dreje hver anden plade. Nedlagt vil det påtrykte LEVIS® mærke skiftevis vende opad og nedad. Pladerne kan skubbes sammen i hele deres længde. Overlæg skal ligge på en bærende bjælke og være min. 50mm. På tværs lægges pladerne, således at de har et overlap på 2 halve bølgers overlæg. Dækbredden på den enkelte plade vil være 580mm. Ved spænd større end 900mm foretages midlertidig afstivning Lars Skibdal Schmidt

11 Fastholdelse af svalehaleplader
Et gulv forsynet med gulvvarme må ikke fastgøres til underlaget, men skal ligges svømmende. Dog må gulve under 5m2 fastgøres med en skrue gennem bølge-toppen i hvert hjørne. Større gulve kan fastholdes midlertidig ved brug af støbeskåle, som efter udtørring fjernes og efterstøbes. Svømmende gulve skal altid fastholdes, da der ellers er fare for, at svind i det tynde betonlag kan afstedkomme, at yderkanter og hjørner rejser sig. Lars Skibdal Schmidt

12 Tildannelse af svalehaleplader
Til afkortning, skæring af huller m.m. kan anvendes vinkelsliber, pladesaks og stiksav. Ved nedlægning af svalehale-plader skal arbejdstilsynets regler følges. Pladekanterne er skarpe, brug derfor altid handsker o.a. udstyr. Lars Skibdal Schmidt

13 Montering af boligafløb for svalehaleplader - Blücher
Efter at pladen har været lagt op og hul for afløb mærket af, skæres hul for montageplade (200mm). For at give plads til afløbs-skålen fjernes den nødvendige isolering. Lars Skibdal Schmidt

14 Montering af boligafløb for svalehaleplader - Blücher
Montagepladen monteres på afløbets underdel, så recessen klemmer om den sorte plastdel Vær opmærksom på at de to pladedele slutter tæt sammen efter monteringen. Lars Skibdal Schmidt

15 Montering af boligafløb for svalehaleplader - Blücher
Underdelen placeres i hullet og fastgøres med min. 6 stk. selv-skærende skruer. flangedelen kan isættes. Denne kan justeres i højden fra 50mm-76mm, således at overkant flange er i niveau med færdigt slidlag. Hullerne mellem svale-haleplader og montage-plade lukkes inden støbning. Lars Skibdal Schmidt

16 Montering af trekantafløb - Blücher
Trekantafløbet består af: overdel, vandlås (ikke vist), monteringsbeslag, smørremembranflange og underdel Efter at smørremembranflangen er justeret til færdig slidlagsniveau låses højden og afløbet i den korrekte position med monterings-beslagene. Det er vigtigt at flangen passer præcist op af de indvendige vægge, af hensyn til karm/rist og efterfølgende opsætning af fliser. Lars Skibdal Schmidt

17 Montering af trekantafløb - Blücher
Det er vigtigt at der anvendes trykfast materiale til tætning og eventuel regulering af støbe-højde omkring afløbsdelen. By og Byg Anvisning 200 anbefaler en omstøbning på min.60mm og en understøbning på 120mm. Afløbet er fikseret på væggen og svalehaleplader er lagt ud klar til udstøbning. Bemærk at kantisolering langs vægge stopper ved afløbet. Dette er nødvendigt for at opnå en ordentlig understøbning af flangen langs væggene. Lars Skibdal Schmidt

18 Montering af Blücher – Waterline 374
Waterline 374 afløbet består af: en overdel, to poser med neoprenstykker (ikke vist), en underdel, vandlås med 45° bøjning og 45° bøjning Ø75mm. De to sidstnævnte købes separat. Efter at overkant underdel er justeret til færdig slidlagsniveau låses højden og afløbet i den korrekte position med monterings-beslagene. Lars Skibdal Schmidt

19 Montering af Blücher – Waterline 374
Vandlåshuset skal indstøbes under installationen. Vær opmærksom på at der fra vandlås til bjælkelag er plads til min.60mm omstøbning. Afløbet er fikseret på væggen og svalehaleplader er lagt ud klar til udstøbning. Bemærk at kantisolering langs væg bag afløbsrende udelades. Dette er nødvendigt for at opnå en ordentlig understøbning af flangen langs væggene. Lars Skibdal Schmidt

20 Støbning på svalehaleplader.
Betontype 25 Mpa Kornstørrelse 0 – 8mm 1 del Portland Rapidcemt 2,5 del sand 1 del perlesten Gulve uden gulvvarme 50mm Levis® (svalehaleplade) = 16mm Beton over pladen = 34mm Gulve med gulvvarme 56mm Varmeslange = 20 Beton over varmeslangen = 20 mm Alternative betontyper: Ardex 35mix/38mix Bemærk at gulvet skal jordforbindes Lars Skibdal Schmidt


Download ppt "Tunge gulvkonstruktioner på træbjælkelag - opbygning m. svalehaleplader 18-09-2018 Lars Skibdal Schmidt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google