Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FUNKTIONSGRAMMATIK Ideen med funktionsgramma -tikken er at fremstille sproget optisk. Med udgangspunkt i handlingen, udtrykt ved cirklen, kan man i grafisk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FUNKTIONSGRAMMATIK Ideen med funktionsgramma -tikken er at fremstille sproget optisk. Med udgangspunkt i handlingen, udtrykt ved cirklen, kan man i grafisk."— Præsentationens transcript:

1 FUNKTIONSGRAMMATIK Ideen med funktionsgramma -tikken er at fremstille sproget optisk. Med udgangspunkt i handlingen, udtrykt ved cirklen, kan man i grafisk form se den sproglige struktur for sig. Dermed skyder man en genvej til tyskernes medfødte følelse for kasus. KASUSsprog mask., fem. & neut. Kortfattet præsentation Sven Erik Bruun 2011©

2 Prioritering af præsentationsrækkefølgen i undervisningen Verber i præsens objektiv kasus Præpositionel kasus Adverbiel kasus Verbets tider, former og verbalsyntaks -t Maskulinum def. & indef. derefter fem, neut & plur engang, når objektiv kasus fungerer langs hen ad vejen når kursisten føler overskud og får behov for at kunne udtrykke tidsvariation -en-t -en-t -en

3 Kasuscirklen udtrykker enhver aktion eller tilstand Kasuscirklen illustrerer sætningens grundstruktur

4 der Freund ein Freund den Freund einen Freund dem Freund einem Freund udfører der / ein genstanden den / einen tilføres noget dem / einem handlingen udfører der / ein genstanden den / einen tilføres noget dem / einem handlingen udfører der / ein genstanden den / einen tilføres noget dem / einem handlingen udfører der / ein genstanden den / einen tilføres noget dem / einem handlingen artiklen beskriver navneordets funktion artiklen oplader navneordet med betydning artiklen placerer navne-ordet i forhold til handlingen og dermed også i forhold til sætningens øvrige navneord

5 der Manndie Fraudas Kind den Manndie Fraudas Kind dem Mannder Fraudem Kind dendiedas eineneineein demderdem einemeinereinem derdiedas eineineein GØR/er/har Genstanden Tilføres noget/nyder godt± -t -en

6 der Tischdie Handdas Haus den Tischdie Handdas Haus dem Tischder Handdem Haus dendiedas eineneineein demderdem einemeinereinem derdiedas eineineein GØR/er/har Genstanden Tilføres noget/nyder godt± -t -en

7 der Begriffdie Wahrheitdas Verständnis den Begriffdie Wahrheitdas Verständnis dem Begriffder Wahrheitdem Verständnis dendiedas eineneineein demderdem einemeinereinem derdiedas eineineein GØR/er/har Genstanden Tilføres noget/nyder godt± -t -en

8 Rundt om kasuscirklen står de ord, der knytter sig til handlingen reicht Mutter Münze Verkäuferin Rechnung Schüler Tochter Geschenk Maus Haus Mann Glas Teller Mechaniker Azubi Werkzeug Mädchen Wagen Der Azubi reicht dem Mechaniker das Werkzeug Die Mutter reicht der Tochter den Teller der die das den die das dem der dem

9 Rundt om kasuscirklen står de ord, der knytter sig til handlingen sagt Lehrerin Vater Wahrheit Schüler Kind Wort Bescheid nichts Mann Preis Wendung etwas danke schön Freund Das Kind sagt der Lehrerin die Wahrheit der die das den die das dem der dem Der Vater sagt dem Mann den Preis

10 Bemærk ordstillingen Kollegin Bericht Chef reicht udfører genstanden tilføres noget handlingen Die Kollegin reicht dem Chef den Bericht Dem Chef reicht die Kollegin den Bericht Den Bericht reicht die Kollegin dem Chef Pilenes indbyrdes størrelsesforhold refererer til ordstillingens hyppighed

11 dendiedas eineneineein demderdem einemeinereinem derdiedas eineineein des +s derdem +s eines +s einereines +s …og hermed er forbindelsen skabt til den klassiske opstilling derdiedasdie dendiedasdie demderdemden +n des +s derdes +s der m f n pl -t -en

12 …i tvivl om køn? - vælg maskulinum… Der er stort set lige mange hankønsord og hunkønsord, væsentligt færre intetkønsord. Hyppighedsmæssigt har hankønsordene en overrepræsentation. Hankøn er kasusentydig, derfor er en forkert hankønsmarkering sjældent kilde til misforståelse.

13 der die das ein eine ein dem der dem einem einer einem den die das einen eine ein zeig___ Freund Vater und Mutter Foto Der Vater und die Mutter zeigen dem Freund ein Foto. Dem Freund zeigen der Vater und die Mutter ein Foto. Hallo. Ich heiße Kasus Peter und werde euch durch den Satz führen. -t -en

14 der die das ein eine ein dem der dem einem einer einem den die das einen eine ein zeig___ Freund Vater und Mutter Foto Der Freund zeigt dem Vater und der Mutter ein Foto. Dem Vater und der Mutter zeigt der Freund ein Foto. -t -en

15 …og hvad blev der så af genitiv? der die das ein eine ein dem der dem einem einer einem den die das einen eine ein Bortset fra visse faste talemåder (som høres sjældent i moderne sprog: fx »er war seines Lebens leid«) refererer genitiv ikke til kasuscirklen-/handlingen. Genitivens funktion er at definere/beskrive det foran stående ord nærmere FxEr holt den Wagen des Vaters. Dem Freund der Schwester erzählt er auch die Neuigkeit. Der Mantel des Kindes ist verschwunden. Der Referent bittet um die Aufmerksamkeit der Zuhörer. m f n pl NOMderdiedasdie AKKdendiedasdie GENdes +s derdes +s der DATdemderdemden +n

16 Konklusion Tænk kasus før køn Sæt fokus på hankøn Dyrk det simple

17 Mols Bjerge Pædagogisk rådgivning og konceptudvikling Formidling af kurser og efteruddannelse Etablering af virksomhedsakademier Projektledelse


Download ppt "FUNKTIONSGRAMMATIK Ideen med funktionsgramma -tikken er at fremstille sproget optisk. Med udgangspunkt i handlingen, udtrykt ved cirklen, kan man i grafisk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google