Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er oplevelsesøkonomi?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er oplevelsesøkonomi?"— Præsentationens transcript:

1 Hvad er oplevelsesøkonomi?
Oplevelsesøkonomi og/eller oplevelsessamfund? Hvad er oplevelsesøkonomi?

2 Oplevelses- økonomien 1. Oplevelsesøkonomi defineres som “økonomisk
værdiskabelse, hvor oplevelser udgør en andel af produktets eller serviceydelsens værdi”. Erhvervs og Byggestyrelsen 2011: ”vækst via oplevelser”. Kernen i oplevelsesøkonomien eller oplevelsessamfundet er oplevelse. Der findes ikke en autoriseret definition af hvad oplevelse er. Det har været defineret med metaforen ”en teaterforestilling” (Pine og Gilmore 1999). Det kan også defineres som ”En rejse: En flygtig ting (fornemmelse), der sker i hjernen eller i alle sanser. Man kan have erindringen om den, men ingen materielle efterladenskaber. Man kan få ny viden, men ikke nødvendigvis. Det kan være underholdning, men ikke nødvendigvis.” Den amerikanske psykolog Csikszentmihalyi (2002) taler om flow, som er det at man gennemfører en slags opdagelsesfærd. Man oplever noget nyt, man løser et problem eller overvinder forhindringer. Man synes bagefter at man har gjort en indsats og føler en form for lykke. Det kan f.eks. være at man har besteget et bjerg. (Sundbo 2006)‏ Man kan pragmatisk sige, at i oplevelsesøkonomien sker værdiskabelse gennem oplevelser - enten hvor oplevelse er hovedproduktet - Tivoli, Hitman (computerspil) - eller, hvor oplevelser bruges som værdiskabelse til et fysisk produkt, en bil - Når BMW inviterer den nybagte ejer til fabrikken for at deltage i en ceremoni, hvor man får overbragt sin nye bil eller en serviceydelse - et cafébesøg, f.eks. Starbucks Oplevelsesøkonomi drejer sig om at iscenesætte og sælge større eller mindre begivenheder (hændelser), som kunden kan involvere sig i personligt, hvorved de kan blive til mindeværdige begivenheder. 2

3

4 Nye formater: computerspil
Ring 1: Nye formater: computerspil 4

5 Traditionelle oplevelses-formater
Ring 2: Traditionelle oplevelses-formater - i nye kombinationer Nye kombinationer. Det lyder ihvertfald mærkeligt. At spise og blive underholdt er vel heller ikke nogen ny idé. Det nye er man at markerer oplevelsen. Så der tale om et nyt oplevelsesniveau. Hyperoplevelse om man vil. Det er en fin strategi til at skabe oplevelser da opleveren er medinddraget helt fra starten. Madeleines Madteater

6 Funktion + Kvalitet + Oplevelse
Værdiforøgelse for produkter og serviceydelser Ring 3: generelt Værdiforøgelse for produkter og serviceydelser: Funktion + Kvalitet + Oplevelse = Markedsværdien Erhvervs- og Byggestyrelsen med inspiration fra Silverstein et al (2003): ”Trading Up – the New American Luxury”.

7

8

9 udviklingen Samfunds Landbrugssamfundet Industrisamfundet
Servicesamfundet Vidensamfundet Oplevelsessamfundet 9

10 Økonomi og samfund Oplevelsesøkonomi: en samfundsmæssig rettethed mod oplevelser som et legitimt selvstændigt økonomisk mål i forbrugernes tilværelse Oplevelsessamfund: En samfundsmæssig rettethed mod oplevelser som legitimt selvstændigt kulturelt mål i borgernes tilværelse Master i Oplevelsesledelse

11 Oplevelsesøkonomi Drevet af:
Nationaløkonomiske forhold, fx øget velstand og øget velfærd. Ændringer i erhvervstrukturen, råvarer, varer, service, information Politiske dagsordener En langstrakt forandring af markedskommunikative praksisformer og afsætningsøkonomiske forestillinger om forbrugeren Master i Oplevelsesledelse

12 Oplevelsessamfund Drevet af:
En mentalitetshistorisk ændring af forbrugeres værdiorientering hen imod en individualisering af livsprojektet og en tilsvarende form for hedonisme. Master i Oplevelsesledelse Jf. Jantzen og Østergaard 2007: NYD DET! NYD DET! Den moderne hedonisme og dens mentalitetshistoriske forudsætninger.

13 Hedonisme ”En moralfilosofisk lære, der søger livets og handlingernes formål i lysten og gør handlingsprincippet til en beregning af, hvorledes og hvor den største sum af lyster findes”. Salmonsens Konversations Leksikon Master i Oplevelsesledelse

14 Opleveren Protestantisk etik (Weber)‏
Refleksivt forhold til lyst og nydelse Romanticisme Længselsartister Hyperoplevere . Master i Oplevelsesledelse

15 Udviklingmodel Pine & Gilmore 1999 Transformation Oplevelser Services
Pine og Gilmores illustration af den pointe, der er gennemgående i hele præsentationen: jo mere der bygges ovenpå råvaren, jo højere er værdien for kunden, der dermed har en øget interesse i produktet/servicen og dermed er villig til at betale en højere pris. Oplevelser bruges også som positionerings/konkurrencestrategi til at komme væk fra en benhård priskonkurrence, når alle i princippet kan levere samme kvalitet og funktionalitet – omvendt Sidste niveau: Transformation er udtryk for at selv oplevelser kan blive en vare :) Efter 3. Besøg på Madeleines Madteater er noget af magien væk - hvis det er en succes kommer kopierne - konkurrencen øges og det åbner for massefremstilling - Madeleines Madteater bliver en vare, kommer ind i priskonkurrencen - Hvad er så næste skridt? Det er transformationen, hvor man fremfor at levere rammerne for en oplevelse tilbyder en oplevelse, der indgår i dit livsprojekt - som en del af den transformation vi som mennesker ønsker at gå igennem. Altså oplevelsen gjorde noget ved os, forandrede os - Vi er oppe i 4. Kvadrant i Pine og Gilmores oplevelsescirkel, hvor vi går ind i oplevelsen og lærer noget - det er også her vi ser tendensen til at oplevelser handler om at søge mening, mening med arbejdet, mening med tilværelsen Eksempel: I stedet for blot at tage på skiferie tager man på ferie med Mellemfolkeligt Samvirke, hvor man gør en god gerning og samtidig lærer noget om en anden kultur, der er med til at give mening til ens livsprojekt. ”Det drejer sig ikke om, hvad produktet kan eller gør (nytte, funktion), men om hvordan du føler og hvem du er” , Christian Jantzen, AUC ved MOL forelæsning - hvordan du føler og hvem du er er netop udtryk for overgangen til transformationsniveauet. Udviklingmodel Høj Transformation Oplevelser Kundens interesse Services Produkter Råvarer Lav Høj Produktets pris Pine & Gilmore 1999

16 Oplevelser I andre brancher eller som ekstra værdiskaber
Oplevelsesmodeller Høj oplevelsesværdi Oplevelser I andre brancher eller som ekstra værdiskaber Rene oplevelses- produkter forskellige niveauer: tilskuer til total involvering og absorbering Underholdning – observere Æstetik – mærke Læring – investere sig selv Eskapisme – det totale engagement Den her model har jeg altid haft det svært med. Jeg synes den blander alting sammen lidt tilfældigt. Jeg forstår den faktisk ikke. (det gøre Tove Arendt heller ikke)‏ Lav oplevelsesværdi Følelsesfabrikken. Lund m.f.l. 2005 16

17 Oplevelsesmodeller Oplevelsesbaseret kommunikation. Ørnbo m.fl. 2004
Indlevelsen Det mentale rum Medlevelse Det sociale rum Oplevelsen Det fysiske rum Oplevelsesbaseret kommunikation. Ørnbo m.fl. 2004


Download ppt "Hvad er oplevelsesøkonomi?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google