Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Modul 2.1 – Go’dag til Cura og Fælles Sprog III

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Modul 2.1 – Go’dag til Cura og Fælles Sprog III"— Præsentationens transcript:

1 Modul 2.1 – Go’dag til Cura og Fælles Sprog III
Alle medarbejdere Uge / Pakke 2 Modul 2.1 – Go’dag til Cura og Fælles Sprog III

2 Det store overblik I dag får I en introduktion til Cura, vores kommende omsorgssystem, så I langsomt og sikkert kan lære systemet at kende. Det skal I høre om Hvad er Cura? Oplæring Tidsplan Hvad er Fælles Sprog III? Hvis du vil vide mere Spørgsmål

3 Cura – vores nye omsorgssystem

4 Velkommen til Cura Den 2. maj 2017 får vi et nyt omsorgssystem, der hedder Cura Ét nyt fælles system i stedet for KOS2 og CSC Suiten Alle medarbejdere i SUF skal bruge Cura.

5 Fordele ved Cura Cura er ét fælles omsorgssystem, der samler al information om den enkelte borger Cura understøtter det faglige samarbejde I Cura får du også dit eget personlige overblik Cura er en mobil løsning, du kan tage med ud til borgeren på en tablet eller smartphone Du drukner ikke i oplysninger, men får dem, du har brug for, når du har brug for dem.

6 Nyt system – nye udfordringer
Vi skal alle bruge Cura fra den 2. maj 2017 Vi kan ikke undgå børnesygdomme i starten Cura vil hele tiden blive tilpasset og forbedret

7 Hvad skal vi i gang med? Vi skal i gang med en stor forandring, der har betydning for alle i SUF. Vi skal lære at arbejde i et nyt system Og vi skal dokumentere på en ny måde med Fælles Sprog III Tilsammen betyder det ændrede arbejdsgange og nye måder at samarbejde på. Der er meget at lære – og vi går stille og roligt i gang nu.

8 Hvordan skal vi lære alt det nye?
I skal lære Cura at kende på en ny måde I har et læringsteam i jeres enhed, som introducerer jer til en række læringspakker Læringspakker indeholder video, øvelser, oplæg og e-læring Der kommer 5 læringspakker, inden vi tager Cura i brug, og hver pakke løber over 6 uger.

9 Hvem bygger Cura? Cura bygges af it-leverandøren Systematic
SUF er med til at udvikle systemet sammen med Aarhus Kommune Aarhus Kommune tager Cura i brug 6 uger før vi gør i København Der bliver lyttet til os – kolleger fra alle faggrupper er blevet taget med på råd i udviklingen af Cura.

10 Film om Cura I filmen fortæller digitaliseringschef Mette Harbo om vores nye omsorgssystem: Klik på billedet for at komme til filmen

11 Tidsplan for Cura ‘Go live’ Vi tænder for Cura Pakke 2 Pakke 3 Pakke 4
31. oktober 2016 12. december 6. februar 2017 20. marts 2017 2. maj 2017 6 uger 8 uger 6 uger 6 uger 6 uger Pakke 2 Pakke 3 Pakke 4 Pakke 5 Pakke 6 Læringsmål: At jeg er introduceret til Cura og FSIII Læringsmål: At jeg forstår sammenhængen mellem Cura/FSIII og de nye roller og ansvar Læringsmål: At jeg forstår, hvordan Cura er opbygget Læringsmål: At jeg er forberedt til at anvende Cura og de nye arbejdsgange Læringsmål: At jeg har kompetencer til at anvende Cura i praksis Det, der er planlagt Nye devices deles ud E-læring fortsætter Test-devices kommer ud Cura e-læring starter Enkelte kurser Oprydning i KOS2 Opgaver ift. konvertering af data Opgaver ift. efterregistrering Det, der stadig planlægges Jan/Tina: Jeg (Isabel) og Lene arbejder med læringsmålene, så de bliver formuleret ligesom i Fagligt Kompetenceværktøj. KOS2 lukkes – læseadgang fortsat

12 Hvad sker der her hos os? Til læringsteams: Udfyld dette slide med information specifikt til jeres enhed.

13 Fælles Sprog III – en ny måde at dokumentere på

14 Velkommen til Fælles Sprog III
FSIII er en ny måde at dokumentere og udveksle oplysninger om borgeren på Med FSIII får vi et fælles sprog på tværs af faggrupper FSIII er udviklet af Kommunernes Landsforening og skal implementeres i alle kommuner inden udgangen af 2017.

15 Fra FSI og FSII til FSIII

16 Værd at vide om Fælles Sprog III
To fluer med ét med et smæk: FSIII er fundamentet i Cura Med FSIII taler vi samme sprog. Når vi kalder tingene for det samme, bliver det meget nemmere at arbejde sammen.

17 Fordele for medarbejderne Fordele for borgeren
Bedre overblik over borgerens behov og ønsker Bedre sammenhæng i forløbet Øget tryghed for borgeren – alle medarbejdere har samme viden om borgeren Bedre inddragelse af borgeren Lettere at overtage samt evaluere indsatsen hos borgeren Viden om borgeren dokumenteres ét sted Nemmere og hurtigere at dokumentere Fordele for medarbejderne Fordele for borgeren

18 Vigtige begreber i FSIII
Tilstande og forventede tilstande Indsats Procesmodel

19 Hvad betyder ‘tilstande’ i FSIII?
En borger kan have flere forskellige behov og problemer, som kommunen skal støtte op om. ‘Tilstande’ er en fælles betegnelse for borgerens problemer og behov. To typer af tilstande: Helbredstilstand – sundhedsloven Funktionsevnetilstand – serviceloven

20 Hvad betyder ‘forventede tilstande’?
Forventede tilstande er det resultat, vi forventer at opnå med indsatsen for borgeren. Eksempel på en forventet tilstand: Borgeren har brækket en arm og oplever problemer i forhold til funktionsevnetilstanden ’at vaske sig’. Der opstilles en forventet tilstand om, at borgeren efter en indsats igen kan vaske sig uden støtte.

21 Hvad betyder ‘indsatser’?
Borgerens tilstande og forventede tilstande afgør, hvilke indsatser borgeren får. En indsats er den omsorg, støtte eller det forløb, som vi giver borgeren. Eksempler på en indsats: Den indsats hjemmeplejen leverer Det træningsforløb sundhedshuset giver Den sårbehandling sygeplejersken foretager

22 Procesmodel for FSIII Cirklen viser hele den trinvise proces, der sker, når borgeren kommer i kontakt med kommunen.

23 Afrunding og spørgsmål

24 Opsamling Cura er vores nye omsorgssystem
FSIII er en ny måde at dokumentere på for alle landets kommuner Vi tager Cura og FSIII i brug den 2. maj 2017 Al begyndelse er svær, men det bliver både nemmere og bedre at arbejde i Cura.

25 Lad os vende det i grupper
Hvad er det vigtigste, I er blevet præsenteret for i dag? Minder de nye begreber i FSIII om noget af det, vi arbejder med i dag? Har I spørgsmål? Til læringsteams: Rediger gerne spørgsmålene, så de giver mening for jeres enhed.

26 Hvad sker der nu? Hvad laver vi i resten af denne læringspakkes periode? Evaluering i God Implementering Læringspakke 3 kommer i uge 50

27 Hvis du vil vide mere Læs mere om Cura på vores intranet: Cura – det nye fælles omsorgssystem Læs mere og se videoer om FSIII på KL’s hjemmeside:

28


Download ppt "Modul 2.1 – Go’dag til Cura og Fælles Sprog III"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google