Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tema 2: Værktøjskasse med supplerende slides Psykoedukation til patienter med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tema 2: Værktøjskasse med supplerende slides Psykoedukation til patienter med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse."— Præsentationens transcript:

1 Tema 2: Værktøjskasse med supplerende slides Psykoedukation til patienter med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse

2 Sådan bruger du værktøjskassen
Du kan plukke de modeller og slides fra værktøjskassen, som du finder relevante i din undervisning Sæt ind i PowerPoint-præsentationen, der hører til temaet – eller udlever som handouts Klip ud hvad du har brug for Psykoedukation til patienter med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse

3 Teorier om årsager Vedligeholdende faktorer: Uhensigtsmæssig adfærd
Genetiske faktorer/ sårbarheder Opvækstvilkår Personlighedsforstyrrelse Vedligeholdende faktorer: Uhensigtsmæssig adfærd Psykosociale konflikter/vanskeligheder Psykoedukation til patienter med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse 3

4 Tryghedscirklen TRYG BASE TRYG HAVN Fokus på barnets behov
Jeg har brug for at du …. Pas på mig Vær god ved mig Hjælp mig Glæd dig med mig TRYG BASE Støt min udforskning Jeg har brug for at du …. TRYG HAVN Tag imod mig når jeg søger dig Beskyt mig Trøst mig Værdsæt mig Organiser mine følelser Altid: Vær STØRRE, STÆRKERE, VIS og VENLIG Altid når det er muligt: Følge barnets behov Altid når det er nødvendigt: Vise lederskab © Cooper, Hoffman, Marvin & Powell, 2000 Psykoedukation til patienter med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse

5 Tilknytningsvanskeligheder
Jeg agerer som om jeg har brug for trøst og beskyttelse Begrænsede tryghedscirkler Jeg viser ikke mine behov MEN: Det gør os utilpasse, så …. Jeg har brug for at du …. Pas på mig Vær god ved mig Hjælp mig Glæd dig med mig TRYG BASE Støt min udforskning Jeg har brug for at du …. Tag imod mig når jeg søger dig TRYG HAVN MEN: Det gør os utilpasse, så …. Jeg agerer som om jeg har brug for at udforske eller at være fjern Beskyt mig Trøst mig Værdsæt mig Organiser mine følelser Jeg viser ikke mine behov Psykoedukation til patienter med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse

6 Tilknytning og interpersonelle problemer
Positiv model af anden ambivalent sikker Negativ model af selv Positiv model af selv frygtsom afvisende Forholdet mellem tilknytning og relationelle vanskeligheder. Borderlinepatienter vil oftest være i det ambivalente eller frygtsomme mønster. Negativ model af anden Psykoedukation til patienter med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse

7 Den kognitive model TANKER FØLELSER KROP ADFÆRD
Hvad der går gennem hovedet på dig. FØLELSER Hvilket humør du er i. Hvordan du "har det". KROP Hvordan du mærker følelsen. Din energi ADFÆRD Det du gør og siger Psykoedukation til patienter med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse

8 Kognitioner/tanker Automatiske tanker:
Situationsbundne, umiddelbare, ureflekterede. Leveregler eller basale antagelser: Mere grundlæggende, går på tværs af situationer, reflekterer ofte personlige værdier og normer. ”Bør” og ”skal”. Skemaer/grundlæggende overbevisninger/bundlinjen: Jeg er… Andre er… Verden er… Psykoedukation til patienter med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse

9 Funktionel analyse – Kædeanalyse Et eksempel
Sårbarhed Udløsende faktor Tanker Følelser Problem adfærd Konsekvenser kortsigtede Konsekvenser langsigtede Psykoedukation til patienter med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse

10 Ængstelig (undvigende) personlighedsstruktur
Kendetegnet ved: vedvarende følelse af anspændthed og ængstelighed usikker og mindreværdsfølende overfølsom for afvisning og kritik tilbageholdenhed pga. behov for ukritisk accept overdriver farer og risici begrænset livsudfoldelse pga. behov for vished og sikkerhed Psykoedukation til patienter med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse

11 Dyssocial personlighedsstruktur
Kendetegnet ved: Uberørt af andres følelser Uansvarlig og ringeagtende over for sociale normer, regler og forpligtigelser Ude af stand til at blive i varige forhold Meget lav frustrations- og aggressionstærskel Kan ikke føle skyld eller tage ved lære af uheldige erfaringer (eller straf) Udtalt tendens til at bebrejde andre Psykoedukation til patienter med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse

12 Til debat Myter eller fakta? Det er kun piger, der får diagnosen?
Det er alt sammen mors skyld? Selvskadende adfærd ses kun ved denne problematik? Det er en kronisk tilstand? Osv. Psykoedukation til patienter med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse 12


Download ppt "Tema 2: Værktøjskasse med supplerende slides Psykoedukation til patienter med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google