Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Amukurs.dk Power point 1: Online præsentation af amukurs.dk - Sådan gør du: Læs ”Værd at vide, når du skal give en online præsentation af amukurs.dk”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Amukurs.dk Power point 1: Online præsentation af amukurs.dk - Sådan gør du: Læs ”Værd at vide, når du skal give en online præsentation af amukurs.dk”"— Præsentationens transcript:

1 amukurs.dk Power point 1: Online præsentation af amukurs.dk - Sådan gør du: Læs ”Værd at vide, når du skal give en online præsentation af amukurs.dk” Forbered din online præsentation af amukurs.dk til den målgruppe, som du skal undervise. Fx ved at tage udgangspunkt i den branche og de kurser, som er relevante for målgruppen Præsenter amukurs.dk ´s funktionaliteter (ved at klikke på billedet af amukurs.dk kommer du online)

2 Min Profil på amukurs.dk
Ved log ind med NemID finder du: Tilmeldte AMU-kurser Gennemførte AMU-kurser og erhvervsuddannelser Skræddersyede forslag til andre relevante AMU-kurser og erhvervsuddannelser Se dine favoritkurser Del din uddannelses-baggrund med din arbejdsgiver. Power point 2: Min Profil på amukurs.dk Fortæl, at siden kan printes og vedlægges som CV / bruges som dokumentation til IKV / merit på en erhvervsuddannelse. Funktionen kræver Log Ind med NemID. Fortæl, at siden giver dig et personligt overblik over: Tilmeldte AMU-kurser. Gennemførte AMU-kurser. Viser kurser tilbage til 2004. Erhvervsuddannelser. Viser uddannelse tilbage til 1994. Skræddersyede forslag til andre relevante AMU-kurser og pakker Skræddersyede forslag til erhvervsuddannelse Se dine favoritkurser Du kan vælge at dele din uddannelsesbaggrund med din arbejdsgiver.

3 Power point 3: Klik på billedet og vis You Tube videoen om Min Profil på amukurs.dk

4 Case 1 Find tre kurser som kunne være relevante for dine kolleger.
Klik på ”Gem favoritkurser” ud for de relevante kurser. Genfind dine favoritkurser i ”mappen” øverst på amukurs.dk I ”mappen” klikkes på ”Vis kursuskalender”, hvorfra du kan vælge den eller de regioner og skoler, som er relevant for dig. Power point 4 – 6: Øvelser i amukurs.dk - Sådan gør du: Deltagerne skal lave hver 1 til 3 øvelser på deres egen pcér – hjælp deltagerne. 4

5 Case 2 Industriens Leankørekort
Kursusbeskrivelse: Med industriens lean-kørekort får du et indgående kendskab til de grundlæggende lean værktøjer, og du bliver i stand til at forstå, igangsætte og understøtte arbejdet med lean i produktionsvirksomheder. Hvor mange AMU-kurser består Leankørekortet af? 3 4 8 Hvor mange ledige pladser er der på kurset ”Lean support i produktionen” på EUC Syd i Sønderjylland den 2. december 2016? Svar: __________________ Kan man tage kurset med støtte fra IKUF/TMKF? Nej Ja

6 Case 3 Den personlige uddannelses- og jobplan. Beskrivelse: Deltageren kan bruge relevante metoder til at afklare og dokumentere sine egne kompetencer samt beskrive egne ønsker og faglig kunnen i forhold til et omskifteligt arbejdsmarked. Hvad er kursusnummeret? 40045 40041 Hvad er kursets pris? 220 kroner 0 kroner 6

7 Power point 7 – 15 Find et AMU-kursus - Sådan gør du:
Fortæl deltagerne, at de skal finde oplysninger om kurset, som de om lidt også skal søge om IKUF til, tilmelde sig og søge om VEU-godtgørelse til.   Følg de grå pile og find frem til testkurset ”Lean værktøjsanvendelse for operatører” i amukurs.dk.

8 Klik på branchen ”Lean og medarbejderudvikling”.

9 Klik på kursuspakken ”Lean/SCM”.

10 Klik på kurset ”Lean værktøjsanvendelse for operatører”, 5 dage, nr

11 Spørg om fri Fremhæv, det er vigtigt, at man først spørger sin arbejdsgiver om fri i kursusperioden og inden, at man søger om støtte og tilmelder sig kurset. Fortæl, at deltagerne skal notere sig det fem cifrede kursusnummer (40659) til senere brug. Klik på ”Tilmeld dig til kurset”, hvor den røde pil er, så deltagerne kan se ”hvor, hvornår og pris”.

12 Klik på ”Filtrer”-knappen” og vælg Midtjylland

13 Fortæl, at deltagerne ikke skal klikke på ”Tilmeld” nu, men at de skal notere sig:
- datoen for kursusstart (d. 12. december 2016) og - prisen på kurset (540 kr.) samt - kursusstedet, som er Silkeborg Tekniske Skole Klik på ”tilbage”-knappen.

14 Klik på ”Søg tilskud fra fonden. Gå til kompetencefonden”
Klik på ”Søg tilskud fra fonden. Gå til kompetencefonden”. Så ansøgningsprocessen om tilskud fra IKUF kan starte. Fremhæv, at det på amukurs.dk kun er gennem ”Industri-indgangen”, at man kan orientere sig i, om kurset er ”forhåndsgodkendt” til støtte gennem IKUF/TMKF. Hvis knappen ”Søg tilskud fra fonden”. Gå til kompetencefonden, er synlig, er kurset ”forhåndsgodkendt”. Ellers ikke. Kurser som ikke er forhåndsgodkendte kræver en motiveret ansøgning og behandles individuelt. Vedr. forhåndsgodkendte kurser: Fortæl, at man på Ikuf.dk under ”Vigtig information” kan finde en liste over de kurser, som IKUF allerede har godkendt. På kurset tages udgangspunkt i AMU-kurser, men IKUF selvvalgt uddannelse støtter også almen voksenuddannelse, FVU, ordblindeundervisning for voksne, dansk for voksne udlændinge, gymnasiale fag, akademifag og diplomniveau. 3F Industrigruppen

15 Fortæl, at man får svar på sin ansøgning inden for få dage, når det drejer sig om de kurser, som IKUF på forhånd har godkendt I forhold til andre kurser, som ikke er forhåndsgodkendte, kan det tage op til 6 uger at få kurset godkendt 3F Industrigruppen

16 Power point 16 – 31 Søg tilskud fra IKUF - Sådan gør du:
Trin 1 – Kan jeg søge tilskud hos IKUF? – alle felterne med de grå pile skal udfyldes. Vælg Industriens Overenskomst Indtast CVR-nr. ” ” , så kommer ”Ellegård Data Aps” op - den fiktive virksomhed, vi antager, at deltagerne er ansat ved. Indtast din ansættelsesdato Klik ”Nej” til, at du ikke er opsagt Klik ”fortsæt”

17 Trin 1 – Vælg arbejdssted
Klik på og vælg ”Møllevej 15”, som er dit arbejdssteds adresse, og dér hvor virksomheden Ellegaard Data Aps ligger.

18 Log Ind med NemID 3F Industrigruppen

19 LogInd med nøglekort 3F Industrigruppen

20 Indtast nøgle 3F Industrigruppen

21 Trin 3 – Information om ansøger mm
Trin 3 – Information om ansøger mm. - udfyld alle rubrikkerne, hvor der er grå pile, herunder: Titel adresse Telefonnummer Løntype. Angiv ”timelønnet” for eksemplets skyld. De fleste 3Fére er timelønnede. Ugentlig arbejdstid. Angiv 37 timer for eksemplets skyld. Angiv ”Faglært” om status for eksemplets skyld Kontaktperson, som i dette tilfælde er Thomas Ellegaard Angiv 160 kr. som din løn per time, for eksemplets skyld (husk evt. faste lønandele lægges oveni) Uddannelsen forventes påbegyndt i December 2016 Søges der om flere kurser, skal der oprettes en ansøgning for hvert kursus. Vedr. skifteholdstillæg, skal deltagerne almindeligvis sætte kryds i rubrikken ”Skiftehold”, hvis de er på skiftehold, men det skal de ikke gøre i dette eksempel. Hvis deltagerne almindeligvis er månedslønnede, så er det naturligvis også det, de skal oplyse, når de søger et ”rigtigt” kursus. I forhold til skiftehold skal der også udfyldes en blanket i samarbejde med arbejdsgiver. Blanketten findes på forsiden af IKUF´s hjemmeside under ”Forudbetaling og andre blanketter”. Blanketten hedder ”Anmodning om udbetaling af skifteholdstillæg” og skal underskrives af begge parter og indsendes sammen med kopi af kursusbeviset og faktura, når kurset er afsluttet.

22 Trin 4 – Hvilken uddannelse søger du tilskud til?
Indtast i søgefeltet enten kursusnummeret ”40569” eller kursustitlen ”Lean værktøjsanvendelse for operatører”. 3F Industrigruppen

23 Klik på ”Søg om tilskud til denne uddannelse”
3F Industrigruppen

24 Trin 5 – Fravær i forbindelse med uddannelsen
Indtast 37 timer som antallet af fraværstimer- for eksemplets skyld. I virkeligheden skal deltagerne naturligvis indtaste det faktuelle antal fraværstimer. 3F Industrigruppen

25 Trin 6 – Eventuelle omkostninger
Prisen for deltagergebyret 540 kr. er forhåndstrykt - ellers indtast selv beløbet. Angiv hvis du ønsker at søge om tilskud til kost og logi eller at søge om andre tilskud til dit AMU-kursus. Klik på ”fortsæt” Som eksempel på andre omkostninger kan nævnes betalt undervisningsmateriale og eventuelt bevis/certifikat, som skal angives i bemærkningsfeltet under trin 7. Vedr. AMU-kurser er materialeudgiften indeholdt i deltagerprisen. Fortæl, at man i forbindelse med tilmelding til kurset kan få IKUF til at betale deltagergebyret direkte til kursusstedet. Se nærmere på IKUF´s hjemme side under ”Forudbetaling og andre blanketter”. Blanketten ”Anmodning om betaling af uddannelsesgebyr til uddannelsesstedet” skal udfyldes. 3F Industrigruppen

26 Trin 7 – Oversigt over tilskud
Fortæl deltagerne, at de her får et overblik over, hvor meget de får i tilskud fra IKUF, og hvad de kan forvente at få i tilskud fra VEU. Klik på ”Se tilskudsgrundlaget”

27 Trin 7 – Oversigt over tilskud - fortsat
Fortæl, at lønkompensationen som udbetales i forbindelse med brug af selvvalgt uddannelse består af: 1. VEU-godtgørelse, som udbetales af A-kassen. 2. IKUF-midler, som udbetales af fonden (lønkompensationen udgør 85 % af brutto/timelønnen plus ferietillæg, pension og fritvalgskonto) Bemærk, at IKUF altid bruger ”Bikort” ved afregning med SKAT. Sæt kryds i, at du har forstået, at du selv skal ansøge om eventuel VEU/SVU i forbindelse med kurset. Klik på ”Godkend og indsend ansøgning” 3F Industrigruppen

28 Klik på Min side for at slette ansøgningen
Hurra – din ansøgning er indsendt! Husk at slette ansøgningen igen! Trin 8 – Ansøgningen er indsendt – nu skal deltagerne slette deres ansøgning!!! Klik på ”Log Ind” ved den røde pil for at slette ansøgningen

29 Slet Status for ansøgninger Slet IKUF-ansøgningen
Klik på det ”røde ikon”, som den grå pil peger på

30 Slet ansøgning Klik ”Ja” til at slette ansøgningen

31 Klik på ”Log af”, og du logger ud

32 Tilskud fra IKUF udbetales, når du har indsendt
Kopi af uddannelsesbevis eller deltagerbekræftelse Faktura og kvittering for betaling af deltagergebyr (med mindre du har anmodet om at få gebyret forudbetalt til uddannelsesstedet) Evt. udgifter til bøger, forplejning eller logi Du vil normalt modtage din lønrefusion mv. senest 8 hverdage efter, at IKUF har modtaget din dokumentation. Fortæl, at IKUF kun udbetaler de udgifter, der er dokumenteret og søgt om på forhånd. Hvis din ansøgning godkendes af IKUF, sendes den videre til attest hos din virksomhed, der skal bekræfte dit fravær, dine løn- og ansættelsesoplysninger mv. Virksomheden kan ikke se, hvilken uddannelse du har søgt.    Din virksomhed har 4 uger til at attestere din ansøgning, der ellers udløber automatisk. Det er derfor først når virksomheden har godkendt dit fravær, at du har en gyldig ansøgning hos IKUF.  

33 Tilmelding til kursus Du skal nu lukke ned og gå tilbage til Vi skal nu tilmelde os kurset. Det gøres fra Det er kursus nr og starter d. 12. dec på Silkeborg Tekniske Skole.

34 Power point 34 – 40 Tilmelding til AMU-kursus – Sådan gør du:
Vis power points, som med de grå pile viser vej ind til tilmelding af amu-kurset ”Lean værktøjsanvendelse for operatører” Klik på Industri-indgangen ”Industri, organisation, produktivitet og samarbejde” 3F Industrigruppen

35 Klik på branchen ”Lean og medarbejderudvikling”

36 Klik på kursuspakken ”Lean/SCM”

37 Klik på kurset ”Lean værktøjsanvendelse for operatører”, 5 dage, nr

38 Klik på ”Tilmeld dig til kurset. Hvor, hvornår og pris”
3F Industrigruppen

39 Klik på ”Filtrer”-knappen” og vælg Midtjylland

40 Fortæl, at deltagerne skal klikke på ”Tilmeld”
- datoen for kursusstart (d. 12. december 2016) og - prisen på kurset (540 kr.) samt - kursusstedet, som er Silkeborg Tekniske Skole

41 Power point 41 – 49: Tilmeldingen fortsætter i EfterUddannelse.dk
Angiv hvem du er: Kryds af i ”Jeg er medarbejder i en virksomhed, og ønsker at tilmelde mig kurset”. Hvem betaler for kurset? Kryds af i ”Det gør jeg selv”. (Det skal forstås sådan, at deltagerne betaler selv i kraft af, at de henter støtte til kurset gennem IKUF) Klik på ”Log ind med NemId”. Bemærk, at tilmelding også kan ske uden LogIn. Men LogIn anvendes, når man både tilmelder sig og ansøger om VEU-godtgørelse samtidig. Hvis man kun tilmelder sig kurset - og venter med at lave VEU-ansøgningen – er LogIn ikke nødvendigt. 3F Industrigruppen

42 3F Industrigruppen Uddannelsespilot
Indtast Bruger-id og adgangskode 3F Industrigruppen Uddannelsespilot

43 3F Industrigruppen Uddannelsespilot
Brug nøglekortet 3F Industrigruppen Uddannelsespilot

44 Gentag/bekræft, at du deltager i uddannelsen som medarbejder i en virksomhed, og at du selv betaler for kurset Klik videre

45 Tilmelding. Trin 1. Arbejdspladsen. Hvor arbejder du?
Indtast CVR-nr ” ”. Vælg Ellegaard Data Aps, Møllevej 15 som adressen på dit arbejdssted Giv samtykke til, at dit navn, cpr-nummer og hvilket kursus, du har tilmeldt dig, bliver synligt for sin arbejdsgiver på EfterUddannelse.dk Klik ”Videre”

46 Tilmelding. Trin 2. Valgte kurser
Bekræft Klik videre

47 Tilmelding – trin 3 – Personlige oplysninger
Hvem er du? Indtast fornavn og efternavn samt cpr-nummer, hvis det ikke allerede er fortrykt Indtast din adresse og dit mobilnummer Svar på om, du har fast bopæl i Danmark. I dette eksempel klikker du ”Ja” til spørgsmålet Svar på hvem indkaldelsen og øvrige kursusinformationer skal sendes til. I eksemplet er svaret ”Mig selv (privat)” Svar på hvordan oplysninger om kurset skal sendes. I eksemplet svares der ”per mail” Svar på om du ønsker at modtage beskeder fra uddannelsesstedet via sms. I eksemplet svares ”Ja”. Det koster ikke noget. Angiv højeste niveau for dine uddannelse(r)? Klik ”Videre”.

48 Tilmelding – Trin 4 – Indkvartering
Klik ”Ja” eller ”Nej” til om, der er over 60 km. mellem din bopæl og uddannelsesstedet eller du har særligt vanskelige transportforhold. I dette eksempel klikker du ”Ja” til, at du har over 60 km mellem din bopæl og uddannelsesstedet. Klik ”Videre”.

49 Tilmelding. Trin 5. Bekræft tilmeldingen
Indtast din adresse, hvis du ønsker en tilmeldingskvittering sendt på Kryds af og accepter skolernes betingelser for tilmelding Klik på ”Bekræft tilmeldingen”

50 Power point 50 – 60: Kvittering for tilmelding. Trin 6.
Søg VEU-godtgørelse og befordringstilskud – Sådan gør du: Klik på ”Søg VEU-godtgørelse og befordringstilskud”

51 Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Trin 1. Hvad søges?
Søg om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Svar ”ja” til, at du er i arbejde Svar at du arbejder som ”lønmodtager” Svar ”nej” til, at din arbejdsgiver udbetaler løn under uddannelsen. Bemærk, at når arbejdsgiver udbetaler løn under uddannelsen, så har virksomheden ret til VEU-godtgørelsen Svar ”ja” til, at du har været ansat i mindst 14 dage forud for kursets start, som er forudsætning for godtgørelse dog undtaget certifikatkurser Svar ”nej” til, at du er ansat med løntilskud Klik ”videre”

52 3F Industrigruppen

53 Trin 2. Personlige oplysninger
Indtast , telefonnummer, telefon privat, telefon arbejde. Kryds af i ”nej” til, at du har givet arbejdsgiveren fuldmagt til at søge VEU-godtgørelse på dine vegne Vælg ”Hovedkortet”, så der bliver trukket A-skat af din VEU-godtgørelse i perioden. Bemærk, at IKUF automatisk benytter ”Bikortet”. Klik ”videre”

54 Trin 4. Uddannelse. Hvad er højeste niveau for din(e) uddannelse(r)? Angiv uddannelsesniveauet – i eksemplet er der valgt ”Faglært”-niveau Klik ”videre”

55 Trin 5. Anden uddannelsesstøtte
Klik ”nej” til, at du får SU/Statens Uddannelsesstøtte eller SVU/Statens Voksenuddannelsesstøtte i hele eller dele af uddannelsesperioden Klik ”videre”

56 3F Industrigruppen Uddannelsespilot
Trin 6. Beskæftigelse Svar at du arbejder ”Fuldtid svarende til 37 timer” Svar ”ja” til, at du er helt væk fra dit arbejde, mens uddannelsen foregår Klik ”videre” 3F Industrigruppen Uddannelsespilot

57 3F Industrigruppen Uddannelsespilot
Du kan vælge at udfylde siden - men du kan også springe den over Spring siden over, fordi siden ikke er relevant for enkeltkursister. Den er kun relevant, når VEU-godtgørelsen tilgår virksomheden. Klik ”videre” 3F Industrigruppen Uddannelsespilot

58 Trin 8. Befordringstilskud
Vælg ”Daglig befordring” i perioden til Klik ”videre”

59 Resumé af din ansøgning
Fortæl deltagerne, at de skal lægge mærke til om, resuméet har status som ”Udfyldt”. Hvis status er ”Udfyldt” er ansøgningen udfyldt korrekt. Hvis status derimod står som ”Ikke udfyldt”, så er det fordi, der er gået noget i galt i udfyldningen af ansøgningen undervejs. Undersøg hvad der er galt, og ret det til i ”Rediger”-feltet.

60 Klik af, hvis du ønsker du at modtage en e-mail, når ansøgningsfristen nærmer sig
Indtast din adresse, hvis den ikke er forhåndstrykt

61 Hvornår VEU-ansøgning kan signeres/sendes
Korte kurser, dvs. 5 sammenhængende dage eller mindre: Du kan signere/sende ansøgningen på sidste kursusdag. Lange kurser (dvs. kurser af mere end 5 dages varighed) og splitkurser, dvs. kurser spredt over flere perioder: Du kan signere/sende ansøgningen på 6. dagen efter kursusstart.

62 hvordan man online afmelder sig et kursus
Vis ”Min side” hvordan man online afmelder sig et kursus hvor man sender/signerer VEU-ansøgningen Power point 62 – 66: Klik på ”Min side” og vis funktionen herunder ”Slet ansøgning”

63 Klik på kurset for at slette ansøgningen
På ”Min side” kan du se hvilke kurser, du er tilmeldt. Det er også ”Min side” du skal logge ind på, når du skal sende/signere ansøgningen. Her skal du klikke på den udfyldte ansøgning. Klik på kurset, hvis du ønsker at afmelde dit kursus online, i stedet for at ringe til skolen.

64 På ”Slet-knappen” kan du online slette din kursustilmelding iht
På ”Slet-knappen” kan du online slette din kursustilmelding iht. reglerne for tilmelding.

65

66 Svar ”Ja” til ”Slet tilmelding”

67 Øvelse i kursustilmelding ansøgning om IKUF VEU- og befordringsgodtgørelse
Gå ind i Klik på branchen ”Automatik og elektronik” og find kursuspakken ”Robot”. Find kurset ”Robotteknologi, programmering og indkøring”, Kursus nr , der starter på Silkeborg Tekniske Skole d. 28/ Søg om økonomisk støtte via Gå tilbage til amukurs.dk og tilmeld dig ” Robotteknologi, programmering og indkøring”, som starter d. 28/ Ansøg om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til kurset Power point 69 – 70: Deltagerne skal gennemføre ”Den store øvelse”, som indeholder en opsamling på, hvad der er blevet gennemgået på kurset.

68 Øvelse i kursustilmelding ansøgning om IKUF VEU- og befordringsgodtgørelse
Gå ind i Klik på branchen ”Maskiner og værktøjer” og find kursuspakken ”Robot”. Find kurset ”Håndtering med industrirobotter for operatører”, kursus nr , der starter op på Silkeborg Tekniske Skole d. 05/ Søg om økonomisk støtte via Gå tilbage til amukurs.dk og tilmeld dig ” Håndtering med industrirobotter for operatører”, som starter d. 05/ Ansøg om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til kurset Power point 66 – 67 – Sådan gør du: Den store øvelse, som gennemgår alle elementerne Deltagerne skal på deres egen pc lave 1 til 2 af ”den store øvelse”– afhængig af tiden – hjælp deltagerne


Download ppt "Amukurs.dk Power point 1: Online præsentation af amukurs.dk - Sådan gør du: Læs ”Værd at vide, når du skal give en online præsentation af amukurs.dk”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google