Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Basal genoplivning og brug af hjertestarter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Basal genoplivning og brug af hjertestarter"— Præsentationens transcript:

1 Basal genoplivning og brug af hjertestarter
Kardiologisk Afdeling, AAUH Syd Anæstesiologisk Afdeling, AAUH Syd Opdateret august 2017

2 Læringsmål 1. Kende til hjertestop på hospital og BLS-algoritmen
2. Erkende klinisk hjertestop og alarmering 3. Udføre hjertelungeredning Hjertemassage Ventilation inkl. luftvejshåndtering 4. Anvende hjertestarter (AED) 5. Kende til specielle forhold ved genoplivning af børn Gennemgå programmet for sessionen. Det sidste punkt er kun for sundhedspersonale. AED = Automatisk Ekstern Defibrillator. 2

3 En case – 62 årig mand Tidligere rask
Gennem 1 uge kortvarige anfald med trykken i brystet Falder om i forhallen på sygehuset – Hvad nu? Denne lille case skal være med til at sætte scenen. Alternativt kan man her vise den video som findes i PRI med eksempel på BLS og brug af hjertestarter. Jeg synes dog at sidstnævnte egner sig bedre til opsummeringen i slutningen af sessioen. Historien i casen er: Tidligere rask Gennem 1 uge kortvarige anfald med trykken i brystet Falder om i forhallen på sygehuset Bevidstløs og trækker ikke vejret Der alarmeres ”Hjertestop” Der laves hjertelungeredning Hjertestarter påsættes og giver 1 stød Patienten vågner op efter et par minutter Har en blodprop i hjertet, der ballonbehandles Udskrives efter 5 dage velbefindende.

4 Hvad er Hjertestop? “Hjertestop er stop af hjertets mekaniske aktivitet konfirmeret ved fravær af tegn på cirkulation” Utstein guidelines, 2004 “Hjertestop er en svært nedsat funktion af hjertet eller stop af den elektriske og mekaniske aktivitet af hjertet” Institute of Medicine, USA, 2015 ”Man bør mistænke hjertestop og starte hjertelungeredning hvis ofret er ukontaktbart og ikke har normal vejrtrækning” ERC guidelines, 2015 I praksis er hjertestop en klinisk diagnose svt. hvad der ses i den røde ramme!!

5 Hjertestop på hospital
<50% hjerte-ætiologi Oftest klinisk forværring i timer op til hjertestop Hjertestop udenfor hospital 90% hjerte-ætiologi Oftest pludselig begivenhed Vigtigt at der er forskel på hjertestop på og udenfor hospital. På hospital har patienterne oftere symptomer i timerne før hjertestop og ikke kardiel årsag, mens udenfor hospital er det oftest hjertesygdom med pludselig debut. Institute of Medicine, USA, 2015

6 Hjertestop på AalborgUH Syd 2016
Indikation for genoplivning = 208 ptt (84% af alle 248 stop) % <70 år 37 Mænd 61 På Sengeafdeling 70 I Skade/modtagelse 10 Bevidnet 69 Monitoreret 42 Initial stødbar rytme 16 Opnår Spontan cirkulation 57 Overlevelse 30 dage 27 Data kommer fra DANARREST registret, hvortil der indsamles data fra hjertestop opstået på hospital. Dette er de seneste data fra nyeste DANARREST rapport 2016 (dette slide skal opdateres årligt!). DANARREST årsrapport, 2016

7 Nyeste retningslinjer for genoplivning - oktober 2015
Dette er nyeste europæiske guidelines, som gælder frem til I disse er der kun små ændringer på BLS området. Ingen væsentlige ændringer i BLS! Dansk resumé på

8 Overlevelseskæden BLS = basal genoplivning
Eneste nye er at ordet ”behandling i 4. led er erstatet af ordet ”efterbehandling”. 1. del: større rolle for dispatcher (AMK vagtcentral) i nye guidelines. Svært for lægfolk at erkende hjertestop. Indskærpet at hjertestop skal mistænkes ved kramper. 2. del: HLR før ankomst af falck øger overlevelsen med 400% (Dansk hjertestopregister). Uændret 30:2, evt udelukkende massage (kun hvis man ikke er trænet i ventilation!) 3. Del: Ved OHCA kan anvendelse af AED med defibrillering indenfor 3-5 min medføre overlevelse op mod 50-70% (DRG) 4. del: hypotermi, KAG/PCI, ekko, kredsløbsoptimering (IKKE en del af ALS) 8

9 BLS-algoritmen for voksne
Bevidstløs og uden normal vejrtrækning Alarmér Giv 30 tryk i brystet Giv 2 indblæsninger Fortsæt HLR 30:2 Så snart AED’en er fremme – tænd den og følg instruktionerne Denne universelle algoritme for BLS hos voksne repræsenterer de 3 første ringe i overlevelseskæden. Denne algoritme er gennemgående for resten af slide-showet!

10 Erkendelse af hjertestop
Bevidstløs og uden normal vejrtrækning Alarmér Giv 30 tryk i brystet Giv 2 indblæsninger Fortsæt HLR 30:2 Så snart AED’en er fremme – tænd den og følg instruktionerne Hjertestop Bevidstløs og fravær af normal vejrtrækning! Sundhedsprofessionel mærk evt. efter puls Mistænk altid hjertestop ved kramper Tal højt og rusk forsigtigt personen Skab frie luftveje Se-lyt-føl efter vejrtrækning? Hjertestop er en klinisk diagnose! Rusk i patient. Er du ok? – Ved kramper overvejes altid hjertestop (indskærpet i 2015) Hovedkip og hageløft, Der bruges ikke tid på at kigge efter obstruktion i luftveje (m.m. det er oplagt) Se-lyt-føl. Agonal vejrtrækning = hjertestop. Ved tvivl => behandl som hjertestop. Kald hjælp (22011/112/hjertestopknap) samt bed hjælpere om at finde AED/ventilationspose/sug.

11 Skab frie luftveje Ved behov kan der anvendes sug! Sug skal være de store røde eller alternativt blot sugeslangen direkte.

12 Bevidstløs og normal vejrtrækning
Kald hjælp Stabilt sideleje Giv ilt på maske Hvis patienten er bevistløs med normal vejrtrækning (DVS ikke har hjertestop) skal kaldes hjælp og patienten lægges i sideleje og give ilt på maske.

13 Alarmering ved hjertestop
Bevidstløs og uden normal vejrtrækning Alarmér Giv 30 tryk i brystet Giv 2 indblæsninger Fortsæt HLR 30:2 Så snart AED’en er fremme – tænd den og følg instruktionerne Afhænger af lokalisation Tryk alarmknap (Nord, Syd, Farsø, Hobro) Ring lokal (Nord, Syd) Ring lokal (Farsø, Hobro) Ring 112 (Urban, Porsvej, IT-sundhed, Forskningens hus, Smerteklinik, Arbejdsmedicinsk klinik, Psykiatrisk afdeling, udenfor sygehusenes mure). Alarmering er forskellige alt efter sted….. Kend din egen afdelings alarmering.

14 Alarmering ved hjertestop
Dette blot opsummering: telefon eller alarmknap.

15 Hjertemassage Kvalitetshjertemassage øger overlevelse!
Bevidstløs og uden normal vejrtrækning Alarmér Giv 30 tryk i brystet Giv 2 indblæsninger Fortsæt HLR 30:2 Så snart AED’en er fremme – tænd den og følg instruktionerne Kvalitetshjertemassage øger overlevelse! Tryk midt i brystet 5-6 cm i dybden og tryk/min Husk recoil Lav kun korte planlagte pauser ved behov! Undgå pauser. Max 5 sek. til indblæsninger. Vis evt. videoklip med hjertemassage.

16 Ventilation Metodevalg efter tilgængelighed og evner Mund-til-mund
Bevidstløs og uden normal vejrtrækning Alarmér Giv 30 tryk i brystet Giv 2 indblæsninger Fortsæt HLR 30:2 Så snart AED’en er fremme – tænd den og følg instruktionerne Metodevalg efter tilgængelighed og evner Mund-til-mund Mund-til-næse Maske – énhåndsteknik Maske – tohåndsteknik Anvend 100% ilt hurtigst muligt Anvend stort sug ved behov 2-håndsteknik kan anbefales til personer, der har prøvet at ventilere, men ikke er rutinerede i ventilation

17 Ventilation med maske Én-håndsteknik To-håndsteknik
2-håndsteknik kan anbefales til personer, der har prøvet at ventilere, men ikke er rutinerede i ventilation

18 Hjerte-Lunge-Redning
Bevidstløs og uden normal vejrtrækning Alarmér Giv 30 tryk i brystet Giv 2 indblæsninger Fortsæt HLR 30:2 Så snart AED’en er fremme – tænd den og følg instruktionerne HLR 30:2 Tæl ved massage: ” ” Tæl ved ventilation: ”1-2” Kontinuerlig massage uden ventilation anbefales kun hvis man ikke er trænet i ventilation Husk korte pauser i massage kræver at man tæller når man masserer og ventilerer for at kollegaen er klar til skifte heri mellem. Hvis muligt skal hjertemassør skiftes hver 2. minut typisk i forbindelse med at der er rytmetjek af hjertestarteren. Dette er for at undgå udtrætning og dermed sikre en høj kvalitet i hjertemassagen. Kontinuerlig hjertemassage uden indblæsninger anbefales kun til folk som ikke er trænet i at udføre ventilationer. Dette er anbefalingen i de euroæiske guidelines Altså bør alle på AAUH kunne lave basal genoplivning med både hjertemassage og ventilationer.

19 Hjertestarter (AED) Stød med hjertestarter øger overlevelse!
Bevidstløs og uden normal vejrtrækning Alarmér Giv 30 tryk i brystet Giv 2 indblæsninger Fortsæt HLR 30:2 Så snart AED’en er fremme – tænd den og følg instruktionerne Stød med hjertestarter øger overlevelse! Sikker – kan kun give stød når nødvendigt Tænd og følg instruktionerne Kend placering af nærmeste hjertestarter på din afdeling og dit hjem. Vigtigt at påpege at brug af hjertestarter tidligt efter hjertestoppets start øger overlevelsen med mulighed for tidlig defibrillering. Det er sikkert at bruge en hjertestarter, der kun støder ved livstruende hjerterytmeforstyrrelser i forbindelse med et hjertestop.

20 Stødafgivelse ved tryk
Hjertestarter (AED) Sæt AED på samtidig med HLR Stødafgivelse ved tryk på blinkende knap Hjerterytmeanalyse Genoptag HLR Tjek at apparatet er ok med det grønne flue ben. Herefter tændes hjertestarten og påsættes samtidig med HLR (kun en kort pause for at påsætte stødpads).

21 Stødpads til Zoll AED Plus
Til voksne Til børn (0-8 år / 25 kg) Ved børn anvendes særligt pads på forsiden og bagsiden af brystkassen. Hvis disse ikke er tilgængelig anvendes i stedet voksen-pads.

22 Alle bør kende da denne viser hvor nærmeste hjertestarter befinder sig når man er uden for sygehuset. Eksemple med søgning på nytorv i aalborg. Bemærk placering er nævnt og om den er tilgændelig 24/7! Anbefal at alle tjekker hvor nærmeste hjertestarter er i forhold til eget hjem. Hermed ved man hvor denne findes i tilfælde af at der kommer hjertestop i nabolaget (AMK henviser også til denne via en lignende søgning!).

23 BLS-demovideo Tryk på billede for start (kræver internet)
Viser det samlede forløb med BLS inkl brug af en hjertestarter. Altså en god opsummering af undervisningen!

24 Hvad kan hjertestopholdet udover BLS?
Multidiciplinært ALS-team! Avanceret luftvej (intubation) Manuel defibrillator med pacemaker Medicinadministration Diagnostik og behandling af årsag Elektrokardiogram (EKG) Blodprøver (diverse svar) Ultralyd af hjertet (Ekko) Kultveiltemåling (kapnografi) Mekanisk hjertemassage (LUCAS) Hjertelungemaskine (CPS) Dette slide er blot for at vise at hjertestopholdet kan en masse mere end BLS. Man skal dog huske at hvis der ikke laves hurtig alarmering og tidlig kvalitetshjertemassage så brydes overlevelseskæden og patienten får et dårlig prognose. Altså er arbejdet FØR hjertestopholdets ankomst særdeles vigtigt for de muligheder hjertestopholdet har for at genoplive patienten ved vedvarende hjertestop. BLS batter!!!!

25 Genoplivning - børn Kun for sundhedsprofessionelle!
Bevidstløs? Råb om hjælp Skab frie luftveje Ikke normal vejrtrækning? Giv 5 indblæsninger Stadig ingen tegn på liv? Giv 15 kompressioner HLR 15:2 Kald hjertestopholdet efter 1 minuts HLR Kun for sundhedsprofessionelle! Barn indtil tegn på pubertet Hjertestop oftest ikke-kardiel (hypoxi!) Ventilationer opprioriteres 5 initiale indblæsninger HLR15:2 Hjertemassage Ènhånds- eller tofinger-teknik Dybde 1/3 thorax (4 cm baby, 5 cm børn) tryk per min. Børnepads ved AED (Specielle forhold for nyfødte) Lægpersoner skal blot genoplæive børn ligesom voksne. Sundhedspersonale bør dog behandle børn lidt anderledes ved genoplivning jf. ovenstående!

26 Hjertemassage - børn Tofingerteknik Ènhåndsteknik
Dette slides er ligeledes for de sundsprofesionelle, der viser to-fingerteknik hos babyer og énhåndsteknik ved større børn.

27 ? Læringsmål 1. Kende til hjertestop på hospital
2. Erkende klinisk hjertestop og alarmering 3. Udføre hjertelungeredning Hjertemassage Ventilation inkl. luftvejshåndtering 4. Anvende hjertestarter (AED) 5. Kende til specielle forhold ved genoplivning af børn ? Her får kursisterne mulighed for at stille spørgsmål 27

28 Take home messages! Bevidstløs og fravær af normal vejrtrækning er tegn på hjertestop Tidlig start af kvalitetshjertemassage med minimale pauser øger overlevelsen HLR hos voksne: 30 kompressioner: 2 indblæsninger Tidlig defibrillering ved stødbare rytmer fx med en AED (hjertestarter) øger overlevelsen Hjertestop ved børn skyldes oftest respirationsproblem og derfor opprioriteres ventilationen med 5 initiale indblæsninger og HLR 15:2 fremfor HLR 30:2. EFTER spørgsmål rundes sesionen af med følgende take home messages. Hvis der er spørgsmål herefter tages disse IKKE i plenum men på tomandshånd EFTER forelæsningen, da dette ellers tager fokus fra disse vigtige punkter!! Tak for i dag!


Download ppt "Basal genoplivning og brug af hjertestarter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google