Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forslag fra arbejdsgrupperne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forslag fra arbejdsgrupperne"— Præsentationens transcript:

1 Forslag fra arbejdsgrupperne
Kompetence til tværfagligt- tværorganisatorisk- og tværsektorielt samarbejde Forslag fra arbejdsgrupperne

2 Et væsentligt tema i strategien
Strategien giver et stærkt fokus på det tværgående Forskellige begreber, men med stor fællesnævner Sidste års Round Table nedsatte en stor arbejdsgruppe med deltagere Begreber; På sygehusene tales der meget om IPLS, andre steder fylder begreber som social kapital eller relationel koordinering. Der er dog en stor fællesmængde mellem begreberne – og ikke mindst en fælles forståelse af vigtigheden.

3 De tre arbejdsgrupper Studerende/elever følger borgeren på tværs af organisations-, sektor- og faggrænser Praktikvejlederen som nøgleperson Efteruddannelse for personalet om tværgående kompetencer Gruppen har siden delt sig i tre underarbejdsgrupper:

4 Begreber Tværfagligt samarbejde: når to eller flere fagligheder arbejder sammen om et fælles mål ud fra en borgers eller en gruppe af borgeres behov, ønsker og ressourcer Tværorganisatorisk samarbejde: når der samarbejdes på tværs af to eller flere organisatoriske enheder, inden for samme organisation, om et fælles mål ud fra en borgers eller en gruppe af borgeres behov, ønsker og ressourcer Tværsektorielt samarbejde: når der samarbejdes på tværs af to eller flere sektorer om et fælles mål ud fra en borgers eller en gruppe af borgeres behov, ønsker og ressourcer. I dette arbejde defineres tre sektorer: Region Syddanmark, de syddanske kommuner og de syddanske uddannelsesinstitutioner Styregruppen fandt, at vi havde brug for fælles termer. Der er opnået enighed om disse pragmatiske definitioner. Der er skrevet mange bøger om disse og lignende begreber. Man kan diskutere det længe, men vi har haft brug for at skære det ned og finde enighed om nogle brede og rummelige termer, som kan favne det hele. Eksempelvis er ordet ”tværprofessionel” ikke brugt fordi vores strategiske samarbejde rummer alle slags faggrupper og går på tværs af niveauerne…vi må ikke give et indtryk af, at det kun handler om professionsuddannelserne.

5 Arbejdsgruppens arbejde
Enighed omkring mere tværfagligt samarbejde Opmærksomhed på mange eksisterende erfaringer Udfordringer Elementer af ”Det gør vi allerede” Store forskelle ift. sektor/faggruppe/organisation Erfaring: Det er ikke ”bare lige” Men grupperne er nået til en række konkrete forslag Uddybning om de nævnte udfordringer: Det gør vi allerede: En meget naturlig del af forandringsarbejde – ”er det her nyt?” Vigtigt at vi i det videre arbejde viser respekt for de mange igangværende aktiviteter…det er også en del af vores fælles arbejde at understøtte og udbrede eksisterende erfaringer …og bygge videre på det der allerede foregår. Store forskelle: Eksempelvist blev det i gruppen klart, at der fx er forskel på en social institution med mange fagligheder og tværfaglighed som integreret i hverdagen og en specialiseret sygehusafdeling eller kommunal forvaltning, hvor det kræver lidt indsats at løfte perspektivet og se den fælles kerneopgave og muligheden for at gå mere på tværs Erfaring: Det er ikke ”bare lige” at samle den tværsektorielle strategi op og arbejde videre med Round Tables beslutninger. Den samme opgave venter om hjørnet, når flere kommuner, institutioner og uddannelser skal inddrages i indsatsen. Vi må bruge tid på at oversætte og udbrede budskabet til andre aktører.

6 Kortlægning af aktiviteter
Mange lokale aktiviteter i gang Systematik og sikring af større udbredelse Kortlægningen som inspirationskatalog på hjemmesiden Kortlægningen som udgangspunkt for gruppernes videre arbejde med forslagene Det første gruppen kastede sig over var en kortlægning af aktiviteter, der allerede foregår.. Der foregår rigtig meget lokalt - vigtigt at bygge videre på det lokale samarbejde og engagement Vi skal finde systematik og sikre større udbredelse Kortlægningen er et godt inspirationskatalog, som lægges på hjemmesiden Kortlægningen har været udgangspunkt for gruppernes videre arbejde med forslagene

7 Præsentation af gruppernes forslag
Arbejdsgruppen har valgt 3 formænd (én fra hver sektor) i hver deres undergruppe: Jannie Fibecker, UC Syd – ”Følge borgerforløb” Heidi Have, Region Syddanmark – OUH ”Praktivejlederen som nøgleperson” Britta Martinsen, Esbjerg Kommune ”Efteruddannelse for personalet i tværgående samarbejde”


Download ppt "Forslag fra arbejdsgrupperne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google