Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

17. Maj 2017 v/Karina Elsig Thøgersen, UC Syd.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "17. Maj 2017 v/Karina Elsig Thøgersen, UC Syd."— Præsentationens transcript:

1 17. Maj 2017 v/Karina Elsig Thøgersen, UC Syd.
Oplæg MV Nordic Hvorfor er det stadig et problem for nogle elever at være ordblind i grundskolen 17. Maj 2017 v/Karina Elsig Thøgersen, UC Syd.

2 Karina Elsig Thøgersen
Privat: Mor til en ordblind datter på 24 år (Snart uddannet lærer) 40 % af min familie er ordblinde Professionelt: Uddannet lærer Underviser for ordblinde i 13 år på VUC Cand. Mag. i pædagogik med speciale i ordblindhed, og overgange fra grundskole til ungdomsuddannelser To moduler om læsning og læsevanskeligheder på Københavns universitet.

3 Præsentation: UC SYD: Efteruddannelse af lærere og læsevejledere fra grundskole og ungdomsuddannelser SPS akademisk læsevejleder Videoer til forældre til ordblinde børn Forskningsundersøgelse vedrørende ordblindhed i grundskolen

4 Forskningsundersøgelsen undersøger grundskolens fag-professionelles viden om:
Ordblindhed Læsevanskeligheder Læse- og skriveteknologi Didaktik Talblindhed og matematikvanskeligheder

5 Uforløst potentiale i grundskolen

6

7 Ordblindhed Hvor er vi nu? Forskning i ordblindhed
Testning fra. 3. klasse Læse- og skrive teknologi

8 Hvad siger forældrene til ordblinde elever:
Jeg ville ønske, at lærerne havde været på et kursus i hvad det vil sige og være ordblind. Vi har selv betalt for et uge kursus for vores søn i ordblinde engelsk på ordblinde træning i Esbjerg. Det bedste vi har gjort for ham og os, for vi forældre fik et ca 3 timers kursus i - hvad det vil sige og være ordblind. Der sad forældre, som var ulykkelig over hvordan deres barn var blevet beh./nedgjort. Det gjorde mig SÅ ked af det.  På min søns skole ved læren ikke hvordan en handleplan skal laves i forhold til elevens problematik. Dette kunne være et nødvendigt redskab så læren viste hvordan der skal arbejdes videre.

9 Grupper af ordblinde: Gunnel Ingesson´s undersøgelse: (i alt 75 unge mellem 14 og 25 år) De kæmpende 66,7 % elever De ubekymrede 18,7 % elever De opgivende 14, 7 % OBS – 11 elever

10 De kæmpende Arbejder meget i skolen Får stor støtte fra forældre
Høj grad af selverkendelse

11 De ubekymrede (14) Ingesson
Får støtte fra forældre Fritidsinteresser Optimistiske Venlig natur Høj grad af selverkendelse

12 De opgivende (11) Lidt eller ingen støtte fra forældre
Mislykkedes i skolen Meget negativ holdning til skolen, også forældre Forældre har lav uddannelse Dysleksi er en stor byrde Lav grad af selverkendelse

13 Forældre med middel/høj indkomst vælger ofte at betale for:
Private kurser Syns/lydtræning Lektiehjælp Privatskoler Friskoler Ordblindeefterskoler

14 Afgørende: SKOLENS INDSATS
Hvor er vi nu i skolen? Forebyggende indsats: Risiko-vurderingstest 0. – 2. klasse Ordblindetest fra 3. klasse Afgørende: SKOLENS INDSATS Som gerne skulle føre til: At ordblinde bliver erklæret uddannelsesparate At de består afgangsprøver, så de kan komme ind på en ungdomsuddannelse

15 Hvordan forløser vi potentialet?
Vi har brug for øget viden om didaktik og LST Mange lærere, ledere og skolepædagoger har brug for mere viden Forskningsbaseret viden om bl.a. tidlig indsats skal implementeres Der skal undervises i emnet i grunduddannelser, lærer og pædagog.

16 Kvantitativ undersøgelse af grundskolens viden og indsats
Lærere (alle faglærere) Pædagoger i skolen Ledelse

17 Viden om ordblindhed (N = 67)

18

19 Din viden om Læse og skrive-teknologi

20

21 Hvad er målet? At eliminere problemet ordblindhed via brug af:
1) Forskningsbaseret viden om dysleksi 2) Anvendelse af læse- og skriveteknologi ! Ordblindhed vedrører alle fag og fagprofessionelle i grundskolen

22 ORDBLIND Grundskoler skoleledelse MV Nordic/CD ORD
Professionshøjskoler Lærer/pædagog

23 Barrierer Tid Penge Forældre og social arv
Personbåren indsats via ildsjæle på skolerne Forskelle fra kommune til kommune Ingen krav om undervisning i emnet på lærer- og pædagoguddannelsen

24 Hvad skal til Samarbejde mellem Grundskolen
Anvendelse af forskningsbaseret viden Udbredelse af viden via Professionshøjskoler Virksomheder som udvikler teknologi Forældreoplysning

25 Så hvad gør vi lige nu? UC Syd, UCL og MV Nordic indleder et samarbejde om udvikling af didaktiske videoer UC Syd laver en forskningsundersøgelse, som afdækker behovet for viden i grundskolen blandt faglærere, skolepædagoger og ledere Udvikling af moduler til lærer og pædagogstuderende Udvikling af kurser til alle faglærere og pædagoger i grundskolen Planlægger en stor konference i samarbejde med nationalt videncenter for læsning

26 Forandringerne og løsninger kommer fra os
Formidle din viden til dine kolleger, elever og forældre, hvor du informerer om ordblindhed, teknologi, faglig læsning m.m. Informere din chef, om problematikken og de muligheder du ser Få din skole til at besvare vores spørgeskema, hvis du arbejder i region Syd. Skriv til

27 HVIS DU HAVDE EN MILLION?
HVAD VILLE DU GØRE? HVIS DU HAVDE EN MILLION?

28 TAK FOR NU


Download ppt "17. Maj 2017 v/Karina Elsig Thøgersen, UC Syd."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google