Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det samfundsfaglige område Opgaveformulering 2 – Topskattelettelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det samfundsfaglige område Opgaveformulering 2 – Topskattelettelser"— Præsentationens transcript:

1 Det samfundsfaglige område Opgaveformulering 2 – Topskattelettelser
KNÆK KODEN Det samfundsfaglige område Opgaveformulering 2 – Topskattelettelser

2 Diskuter hvorvidt topskattelettelser er en god ide.
Redegør kort for de samfundsøkonomiske mål og det samfundsøkonomiske kredsløb samt forklar sammenhængen mellem disse.   Giv en analyse af, hvilke samfundsøkonomiske effekter en sænkning af topskatten eventuelt vil kunne give.     Diskuter hvorvidt topskattelettelser er en god ide. Læs opgaveformuleringen godt igennem.

3 Hvad går opgaven ud på? Redegørelse: Vise at du forstår de faglige begreber (de samfundsøkonomiske mål) og modellen (kredsløbet) og hvilken sammenhæng, der er mellem dem. I redegørelsen kan du evt. vælge at have særlig fokus på personskattens betydning for kredsløbet, og her kan du evt. også kort demonstrere, at du forstår, hvordan personbeskatningen i DK er skruet sammen (progressiv og proportional skat). Analyse: Giv svar på, hvad der kan ske i kredsløbet og med de samfundsøkonomiske mål, hvis der lettes i topskatten. (Gerne på både kort og lang sigt) Du skal også finde kilder, som underbygger din argumentation. Vær her opmærksom på at inddrage kilder med forskellige afsendere, da der er forskellige meninger om, hvad en topskattelettelse vil betyde. (Find gerne forskellige vinkler fra økonomiske tænketanke) Diskussion: Som udløber af din analyse skal du opliste og afveje argumenterne for og imod topskattelettelser. Du vil også her kunne inddrage nogle nye aspekter/forhold, som du ikke havde med i analysen.

4 Faglige elementer De samfundsøkonomiske mål(sætninger)
Det samfundsøkonomiske kredsløb Personskattesystemet (herunder progressiv beskatning) Evt. ideologier (i diskussionen). Argumentation Kildesøgning og kildeanvendelse Metode: Kvantitativ, kvalitativ, komparativ og kildekritik. Generelt: Brug af relevante fagbegreber, når muligt. Fx så er det at sætte topskatten ned også en form for økonomisk politik, som man gerne lige må sætte navn på!

5 Redegørelse Redegør for de samfundsøkonomiske mål og det samfundsøkonomiske kredsløb samt forklar sammenhængen mellem disse. Hints Tag udgangspunkt i gennemgået stof og opgaver. Inddrag gerne konkrete (aktuelle eller historiske) eksempler, når du skal forklare, hvorledes kredsløbet fungerer samt sammenhængen mellem mål og kredsløb. Overvej også at vise, at du forstår personskattens betydning for de samfundsøkonomiske mål og hvordan den betyder noget for kredsløbet. Relevante kilder kan findes her: Primært SamfNU bogens kapitel 5 samt noter, opgaver og andet materiale fra undervisningen.

6 Analyse Giv en analyse af, hvilke samfundsøkonomiske effekter en sænkning af topskatten eventuelt vil kunne give.     Hints Find (kvantitative og kvalitative) kilder, der kan hjælpe dig med at sige noget, om hvad der kan ske, hvis der lettes. Tænk selv – for det er ikke sikkert kilderne forholder sig til alle mål – og hele kredsløbet. Husk at bruge begreberne fra redegørelsen evt. suppleret med flere fx arbejdsudbud og efterspørgsel. Lav gerne en sondring fx mellem på kort og langt sigt og tænk på præmisser: Hvad er forudsætningen for, at noget bestemt sker. Relevante kilder: Se slide 9 og 10 + andre kilder, som du selv måtte finde.

7 Diskussion Diskuter hvorvidt topskattelettelser er en god ide. Hints
Du skal køre videre med det, som du har fundet ud af i analysen, og opliste og afveje argumenterne for og imod. Vis i afvejningen, at du kan inddrage aktuelle forhold – fx den aktuelle status på nogle af de samfundsøkonomiske mål, forhold på det danske arbejdsmarkedet, globale forhold osv. Du må også gerne relatere til ideologier – og evt. også understøtte din argumentation med citater osv. fra fx politiske partier, tænketanke osv. Relevante kilder: Se slide 9 og 10 + andre kilder, som du selv måtte finde.

8 Husk

9 Links til kilder – bemærk links alene gør det ikke ud for korrekte kildehenvisninger
”Notat: Provenu- og arbejdsudbudseffekter ved skattelettelser”, Finansrådet Detektor, DR, sep set på: - undersøgelsen, som nævnes i denne artikel kan findes her:

10 Links til kilder – bemærk links alene gør det ikke ud for korrekte kildehenvisninger

11 Så længe det er individuelle synopser!
Samarbejde Så længe det er individuelle synopser!

12

13 Metode Hvad er metode? Man snakker om tre overordnede felter af metode
De redskaber fra dine fag, som du anvender for at kunne svare på din opgaveformulering. Man snakker om tre overordnede felter af metode Samfundsvidenskabelig Humanistisk (Naturvidenskabelig)

14 Samfundsfaglig metode bl.a.:
Kvalitative data Tekster, ekspertudtalelser, avisartikler interviews m.fl. Kvantitative data Tal, tabeller, grafer fx fra Danmarks statistik m.fl. Komparative metode Sammenligning

15 Kildekritik Forhold dig for eksempel til, hvornår kilden er fra, hvordan kilden evt. har målt/beregnet, hvordan kilden formidler sit budskab, og hvem der er afsender – og om denne evt. er et formål samt om det evt. kan påvirke kildens troværdighed. Hvis en kilde har en tendens, så er det ikke ensbetydende med, at du ikke kan bruge den. Nogle gange er det netop nødvendigt at bruge den FORDI den har denne tendens. Men du skal være bevidst om tendensen – og gøre opmærksom på, at du er bevidst om denne.

16 God arbejdslyst!


Download ppt "Det samfundsfaglige område Opgaveformulering 2 – Topskattelettelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google