Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ADHD i familien Jette Munck Børnepsykiatrisk distriktssygeplejerske

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ADHD i familien Jette Munck Børnepsykiatrisk distriktssygeplejerske"— Præsentationens transcript:

1 ADHD i familien Jette Munck Børnepsykiatrisk distriktssygeplejerske
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – Risskov Aarhus Universitetshospital PSYKINFO – 20. april 2017

2 Indhold Hvad er ADHD Er ADHD noget nyt? Hvordan behandler man
Konkrete strategier der kan udvikle og lette hverdagen

3 Hvad er ADHD? ADHD er en forstyrrelse i hjernen
ADHD gør det svært for børn at kontrollere deres adfærd. 3 kernesymptomer: Hyperaktivitet, Uopmærksomhed og Impulsivitet. ADHD opstår typisk i barndommen ADHD er den mest almindelige børnepsykiatriske forstyrrelse ADHD er den mest almindelig henvisningsårsag til børnepsykiatrien ADHD forekommer hos mellem 2-5 % af småbørn og skolebørn

4 ADHD kan hæmme mange områder i livet
Forhold til forældre – søskende – kammerater - lærere Forældre har ofte skyldfølelse – føler sig afmægtige Større chance for skilsmisse hos forældre til barn med ADHD Faglige færdigheder – uddannelse Selvværd Større risiko for at udvikle andre psykiske problemer, inkl misbrug Kriminalitet Ubehandlet ADHD koster samfundet dyrt Neuropsykologiske funktioner: Organisering og planlægning Arbejdshukommelse Svært ved at vente

5 Er ADHD noget nyt? Der har været en stigning i ADHD diagnoser de sidste år Er der flere mennesker, der har ADHD i dag ? ELLER Er vi blevet bedre til at diagnosticere og behandle ADHD? Der ses også en stigning i mange andre psykiatriske diagnoser: Autisme, Depression, Tourettes, Angst Det samme er tilfældet for mange somatiske diagnoser: Kræft, Diabetes, Forhøjet Blodtryk, Hjerte-kar Sygdomme. KOL. Knogleskørhed.

6 ADHD. Gener eller Miljø? Vores højde er næsten fuldstændig bestemt af vores gener. MEN – I løbet af det 20.århundrede er befolkingen blevet højere gennem bedre ernæring (Miljø!) NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). eLife 2016;5:e13410.

7 Miljøet Selvom ADHD er mest bestemt af gener, kan der opnås stor effekt ved at lave ændringer i miljøet. Forældre spiller en central rolle i børns tidlige miljø og udvikling Pædagoger og lærere spiller også en afgørende rolle og påvirker barnets miljø

8 Behandling: Anbefalinger
ADHD Sværhedsgrad Småbørn (3-6 år) Skolebørn (6+) Unge (16+) Mild til Moderat Svær Psykoedukation Forældretræning Indsats i børnehaven gennem pædagoer Indsats i skolen gennem lærere Medicin i kombination med psykosocial behandling Psykoterapi i grupper Indsats i skolen/Gymnasiet/ Erhversskolen/Mentor Medicin Medicin som supplement i svære tilfælde, hvis psykosocial behandling ikke har effekt.

9 Så hvordan gør man? Gustavs morgen Vågn op Tøj på
Spise morgenmad Børste tænder Børste hår Madpakke i taske Overtøj Skab overblik for barnet Indfør enkle skemaer og rutiner i hverdagen Æggeur kan skabe overblik Guid barnet igennem hvert skridt, indtil han lærer dem Fjern el. sluk for ting, der forstyrrer - TV, radio, computer Organisér hjemmet – Fast plads til skoletasken Vanterne Cykelhjelmen/nøglerne

10 At rose og belønne positiv adfærd
Ros positiv adfærd At rose og belønne positiv adfærd (forældre og lærere) Ros skal falde omgående Kig barnet i øjnene og ros små positive handlinger Sæt ord på det du roser, så barnet ikke er i tvivl Smil til barnet - Giv et kram – kærligt klap på skulderen Belønning kan virke ekstra forstærkende. Fx. klistermærker – en tur i parken – vælge aftensmad – lave frugtsalat – spille IPad 1 time – hente bogsamling på biblioteket med læreren Skab en anerkendende kultur, hvor også søskende og klassekammerater roses for positiv adfærd Adfærd forstærkes, når den får opmærksomhed Negativ opmærksomhed til negativ adfærd = > mere negativ adfærd Positiv opmærksomhed til positiv adfærd => mere positiv adfærd Ignorér negativ adfærd, beløn positiv adfærd Ændringer i forældre/lærer/pædagog adfærd => Ændringer i barns adfærd

11 Ros positiv adfærd - Hvorfor?
Fordi: Hjernens belønningssystemer er svækkede hos mennesker med ADHD Motivationssystemet i hjernen er ikke velreguleret Dopamin tilførsel Manglende belønning til hjernen Det kræver motivation og vedholdenhed at udføre en opgave Nedsat motivation Dårlig indlæring Anne-Mette Lange, copyright© Anne-Mette Lange, klinisk psykolog,

12 Forhøjet sensitivitet til belønning
(van Meel et al., 2011) Anne-Mette Lange, copyright©

13 Registrering af negativ forstærkning er nedsat
(van Meel et al., 2011) Anne-Mette Lange, copyright©

14 Omgående små belønninger
Senere større belønninger Omgående små belønninger Anne-Mette Lange, copyright© (Delay Aversion: Sonuga-Barke et al, 1992, 2011)

15 Eksempel på belønningsskema

16 Sæt realistiske krav til barnet
Brug barnets zone for nærmeste udvikling Sæt små, overskuelige, realistiske mål Gradvist øge barnets færdigheder, impulskontrol, arbejdshukommelse, sprog, gennem øvelser, hvor barnet har en chance for at opnå success Spil Leg Indlæringsøjeblikke Forældre kan træne barnet i dagligdagen – altid i samvær med barnet K Kan ikke endnu KaK Kan Næsten Kan

17 Eksempel på visuelle husregler
Her i huset: Taler vi pænt til hinanden Spiser vi kun slik om fredagen Hænger vi jakken op, når vi kommer hjem Men hvad du siger, første gang

18 Valgmulighed Hvis et barn oplever, at han har et valg, er han mere tilbøjelig til at efterkomme et krav. Kan virke helt trivielt. Fx. Vil du have din jakke eller din trøje på? Skal jeg tage dine bøger frem eller vil du gerne selv? Vær tæt på barnet – øjenkontakt – ikke råbe gennem huset. Husk at rose barnet for at tage et valg – fx. Det var et godt valg – så er vi faktisk klar – du gør det nemt for os - du er en skat!

19 Et par ord om STRESS Stress - Har effekt på børn!
Stress gør børn mindre tilbøjelige til at efterkomme et krav. Stress gør voksne mere tilbøjelige til at stille urealistiske krav Bevar roen. Tæl til 10. Strukturér din egen tid – og lav aftaler, som giver dig lidt ro Pas på dig selv! Lær barnet stilletid

20 At være en rollemodel for et barn med ADHD
Børn med ADHD får rigtig meget skæld ud – RIGTIG MEGET!! Barnet lærer rigtig meget ved at se, hvordan andre gør Sprog – kommunikation – gestik – spise grøntsager Hvis et barn bliver mødt med aggression, vold, sarkasme, uhøflighed osv osv , vil han også selv udvise det Forældre er rollemodeller, Lærere og pædagoger er rollemodeller

21 Time out Time out er kun et redskab, der kan bruges til at kontrollere problem adfærd, mens der arbejdes med at udvikle en ønsket adfærd. Skal ALDRIG gives, hvis der i hjemmet/skolen ikke er ros og positiv opmærksomhed

22 Hvordan Time Out? Brug sparsomt. Kun én strategi som led i en større behandlingsplan. Kortvarigt Effekten af Time out finder sted i løbet af de første par minutter. Ekstra tid ændrer ikke adfærden yderligere. Med det samme: Time out skal følge lige efter den uønskede adfærd. Forsinket time out er ineffektivt. Væk fra andre. Et sted, hvor der ikke rigtig er noget at foretage sig Bevar roen. Ikke i vrede eller som hævn, men som en forventet respons til meget negativ adfærd. Gives uden flere advasler. Gør det helt klart for barnet, hvilken adfærd, der fører til Time out. Ros barnet bagefter. Hvis barnet samarbejder om Time out. Fx. ‘Det var godt, du gik i Time out og sad der hele tiden, det var så fint! Efterfulgt af et blidt klap på skulderen. Gå derpå tilbage til situationen, der blev afbrudt.

23 Hvordan hjælper vi søskende?
Vær retfærdig – husregler gælder for alle Se det enkelte barn, og hans behov Afsæt tid – skab muligheder, så søskende føler sig vigtige og specielle Fritidsaktiviteter som er helt deres egne Tal om det – hold hele tiden kommunikationen åben. Lyt til og anerkend deres følelser og tanker . Hjælp dem med at tilpasse sig det at have en søskende med ADHD Bemærk deres små bedrifter – interesser Opbyg tillid mellem søskende - hjælp børnene til at have gode stunder sammen. Det kræver planlægning Lær dem empati Nyd de gode stunder

24 Tak for jeres opmærksomhed


Download ppt "ADHD i familien Jette Munck Børnepsykiatrisk distriktssygeplejerske"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google