Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledelsesformer og ledelsesteorier

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledelsesformer og ledelsesteorier"— Præsentationens transcript:

1 Ledelsesformer og ledelsesteorier
Litteratur: Kapitel 9 & 10

2 Fag mål 8 Avanceret: Eleven kan anvende viden om betydningen af kulturer, ledelsesformer, værdier og samarbejdsformer i forskellige organisationer til at kunne reflektere over egen rolle. Ekspert: Eleven kan anvende viden om betydningen af kulturer, ledelsesformer, værdier og samarbejdsformer i forskellige organisationer til at kunne vurdere og reflektere over egen rolle i sin organisation.

3 Hvad er en god leder for dig

4 Ledelses teorier

5 Situationsbestemt ledelse
Fokus på den enkelte medarbejders udviklingsniveau (kompetencer og motivation) Veksler fra situation til situation Fire forskellige ledelsesstile afhængig af: medarbejderens udviklingsniveau Situationen Teori udviklet sidst i 60’erne af to amerikanske psykologer Paul Hersey og Kenneth Blanchard Kender I det fra praksis? Poul Hersey og Kenneth Blanchard, amerikanske psykologer Teori om situationsbestemt ledelse 1960+èrne

6 Ledelsesstil S1: lederen instruer, opstiller mål eller uddeler opgaver og kontroller udførelsen S2 : Lederen styrer som hos S1, men har samtidig fokus på at motivere medarbejderen. Lederen indgår i dialog omkring opgaveløsningen S3 : Støtter og opmuntrer i fht. opgaveløsning, da medarbejderen kan være usikker. Dialog omkring løsning af opgaven. S4 : Lederen fordeler opgaver og udfordrer medarbejderen. Fokus på medarbejderens læring Fokus på to ledelsesadfærd: instruerende + støttende Kig på eksemplet på side XXX

7 Situationsbestemt ledelse, udviklingsniveauer hos medarbejderne
Jytte: har været ansat i 19 år. Er faglig dygtig og har stadig lyst til at løse opgaverne med patienterne, både rutineopgaver og de mere komplicerede opgaver. Janni: nyuddannet og nyansat. Kender ikke specialet, men synes patienterne og specialet er interessant og udfordrende. Julie: har været i afsnittet i 6 år. Hun kender specialet godt, og er dygtig til sit arbejde. Hun synes opgaverne er lidt kedelige, men ved ikke helt, om hun har mod på at lære noget nyt. Jonas: har været uddannet 3 år og er lige overflyttet fra en anden afd. Han kender ikke specialet, og er lidt usikker på, om han kan klare patienterne. Når de er helt ny opererede bliver han faktisk lidt bange.

8 Situationsbestemt ledelse
Relevant for dig når du: Selv har brug for støtte eller instruktion Dine patienter/borgere ift. Han/hendes viden, færdigheder, lyst og motivation Som gruppeleder når du skal vurdere dine medarbejderes kompetenceniveauer og du skal kombinere instruerende og støttende adfærd

9 Værdibaseret ledelse

10 Bygger op ideer af den tyske sociolog og filosof
Værdibaseret ledelse Udgangspunkt i værdier, som eksisterer på arbejdspladsen, evt. for en hel kommune, et hospital, eller et plejehjem Høj grad af dialog med medarbejderne om værdier, samarbejde og motivation Ex. Københavns kommune: ”Københavns Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, der er præget af effektivitet, samarbejde og stadig udvikling. Kommunen skal som arbejdsplads være kendetegnet ved et udfordrende og sundt arbejdsmiljø. Kommunen skal være en virksomhed, hvor medarbejdernes ansvarlighed, engagement og initiativ værdsættes, og hvor mangfoldighed betragtes som et aktiv.” SOPU: Respekt, åbenhed, tillid, mangfoldighed Bygger op ideer af den tyske sociolog og filosof Jürgen Habermas

11 Værdibaseret ledelse Værdierne som rettesnor for:
Lederne kommunikerer værdierne gennem beslutninger og handlinger Hvordan vi ønsker at opføre os på arbejdspladsen Hvordan medarbejderne skal løse opgaver selvstændigt og være fleksible Høj grad af inddragelse, ansvarlighed og pålidelighed

12 Værdibaseret ledelse https://youtu.be/wzAMXed_umM
Relevant for dig når du Som gruppe/teamleder fordeler arbejdsopgaver, gør målet klar for opgaven, men lader medarbejderne handle og selv finde løsninger Teammøder hvor der deles viden

13 Leanbaseret ledelse

14 Inspireret af japansk bilproducent
Leanbaseret ledelse Lean betyder mindre – mindre og bedre udnyttet kapital, færre fejl osv. Formål: optimere produktionen/arbejdsgange, skabe værdi hos borger/patienter, og minimere de ressourcer der bruges, reducere fejl Mål: tilfredse borgerne/patienter og kollegaer/tværfaglige/tværsektorielle samarbejdspartnere Metode: tavlemøder, involvere Medarbejdere, brainstorm Gruppelederen skal hele tiden have fokus på forbedringer – må indddrage dem der er i produktionen. Motivere og fastholde medarb. I denne tankegang. Fokus på hvorfor gør vi det her- slutproduktet er målet- tilfredse pårørende og ptt, effektivt. Kræver stor vide om produktet, organisationen og kundernes behov, for at kunne trimme og accelerer ‘produktet’ Inspireret af japansk bilproducent Toyota

15 Leanbaseret ledelse https://youtu.be/fL1tk5WWn5w
Relevant for dig når du: Skal bidrage med dine ideer og forslag til forbedringer Udvikling af nye tiltag/arbejdsprocesser

16 Ledelse God ledelse og god kvalitet hænger sammen
I udvikling af kvalitetskultur må lederen gå forrest, men som medarbejdere har vi et medansvar Åbenhed og dialog, mod og vilje, læring og udvikling

17 Hvad sagde damen????? Beskriv for hinanden: De tre ledelsesteorier

18 Film om konflikt på arbejdspladsen
Hvilken ledelsesformer ‘kommer frem’ i filmen? Hvilken ansvar har du som leder/gruppeleder i denne situation? Og hvordan vil du håndtere denne opgave? HUSK inddrag teori!! Arbejdsmyren: Film 9.30 Diskuter i gruppen. Husk at argumenter Opsamling i plenum

19 Gruppeledelse Funktionen som gruppeleder/teamkoordinator o.l.:
prioriter koordiner delegèr opgaver Fokus på at løse de daglige opgaver: Effektivt : koordiner, hvem gør hvad og hvornår Hurtigt : undgå tidsspild Høj kvalitet : undgå fejl Ofte er der tale om afgrænsede ledelses opgaver; Gruppelederen har fået delegeret eller tildelt opgaver fra den øverste ledelse/leder. gruppeleder/teamleder som funktionsbeskrivelse Niels Villemoes: strategi –vide hvor man tager hen, før man tager afsted.

20 Gruppeledelse som opgave eller funktion
Oftest på hospitalet, hvor medarbejderen bliver gruppeleder for en dag, og skal fordele dagens opgaver. Der kan derfor godt være flere gruppeledere på samme afdeling. Som funktion: En arbejdsfunktion som personen er ansat eller udpeget til. Derfor varetages opgaven også hver dag. Oftest i primær sektoren. Her er oftest en skriftlig funktionsbeskrivelse, der beskriver ledelsens forventninger .

21 Forventninger til dig som gruppe leder
At du kender arbejdspladsen værdigrundlag At du er bekendt med kvalitetsstandarderne Du skal vurdere hvilken medarbejder, der har hvilken kompetencer Du skal være god til, at kommunikere opgaver og forventninger til dine kollegaer Du skal have overblik over opgaverne og hvordan ressourcerne kan bruges bedst muligt. Vurdere om der skal kaldes ekstra personale ind ved sygdom o.l. Du skal være loyal overfor din arbejdsplads og dit ansvarsområde du har fået. Også selvom du ikke alt tid er enig! Du skal have ’brede skuldre’, så du kan rumme medarbejdernes frustration og tænke fremad

22 Overgangen fra medarbejder til leder
Hvilken udfordringer tænker I der kan være?


Download ppt "Ledelsesformer og ledelsesteorier"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google