Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bæredygtige alternativer i byggeriet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bæredygtige alternativer i byggeriet"— Præsentationens transcript:

1 Bæredygtige alternativer i byggeriet
Lars Jørgensen - Egen Vinding og Datter

2 Det Åndbare Hus Test og demonstrationsprojekt
Diffusionsåbne konstruktioner Sunde og afgasningsfrie materialer Principper om lavt energi- og ressourceforbrug i etablering og i driftsperioden (Livscyklus) Alle materialer er valgt på baggrund af deres evne til at håndtere fugt Samarbejde med HOUSE arkitekter, Teknologisk Institut, Stråtagskontoret og med bidrag fra DTU Støtte fra Miljøstyrelsen, Realdania og Den A. P. Møllerske Støttefond

3 Undervisningsmateriale til Erhvervsskoler
En digital portal – ikke alt om bæredygtigt byggeri – men med fokus på: Godt indeklima – god fugthåndtering / diffusionsåbne konstruktioner og byggematerialer, der er gode til at optage og afgive fugt. Herved kan vi bygge uden dampspærre og reducerer samtidig behovet for mekanisk ventilation. Materialer med minimal afgasning af uønskede kemiske stoffer Lavt forbrug af ressourcer og energi, lav miljøbelastning - livscyklusperspektiv Målgruppe: EUD/EUV, EUX, samt AMU-kurser og efteruddannelser, indenfor bygge og anlæg

4 Projektet er støttet af: Undervisningsministeriets Udlodningsmidler og Grundejernes Investeringsfond
Ministeriet skrev i deres tilsagn: ’Projektet rammer et område hvor der er behov for udvikling. Bæredygtighed indføres i stigende grad i målene for erhvervsuddannelserne i Bygge og anlæg, men udvikling af undervisningsmaterialer er stadig i sin vorden. ’

5 Formål med materialet Alle kan anvende og downloade materialet gratis
At håndværkere og andre kan opøve kompetence til at vurdere, om et byggeri tager de ønskede vidtstrakte hensyn til miljø, klima, arbejdsmiljø og indeklima At introducere en dynamisk tilgang til vurdering af byggematerialer og - metoder i et livscyklusperspektiv At bidrage til at brugerne også fremover kan vurdere byggemetoder og byggematerialer, der løbende bliver udviklet og kommer på markedet. Alle kan anvende og downloade materialet gratis

6 Indhold på portalen Indledende tekster: Hvad er bæredygtigt byggeri
Livscyklusvurdering Håndtering af fugt Historik: Isolering og ventilation En åndbar men vindtæt ydervæg Problematisk afgasning fra byggematerialer Energi og klima Emner: (fakta ark / opslagssystem) Lersten, lerpuds og lergulv Træ og behandling af træ Isoleringsmaterialer der er egnet til diffusionsåbne konstruktioner Forskellige tagløsninger: strå, græs, metal, genbrugstegl mv. Maling og kalk Halm, gips, beton og flere andre materialer Genbrugsmaterialer og affaldshåndtering

7 Indhold på portalen (2) Flere emner: Konstruktiv beskyttelse
Vinduer – og ventilationsvinduer Naturlig ventilation Eksempler til inspiration: Både nybyggeri og renovering En tekst med ‘Forslag til læreren’ Opgaver: Praktiske værkstedsopgaver Sketch up opgaver Multiple choice opgaver Informationssøgningsopgaver Case baseret /problemorienteret opgave - Opgaver er stadig i proces – hvis du har tid og lyst til sparring så sig til!!!

8

9

10 Livscyklusvurdering Udvinding: Hvordan påvirker udvinding af råvarerne til byggematerialet miljøet? er der tale om knappe ressourcer? kan man erstatte disse med andre materialer? Fremstilling og transport: Hvordan sker forarbejdning og transport af materialerne? er forbruget af energi minimeret? Byggeriet: Hvordan bliver håndværkere og miljø belastet under byggeriet? Hvordan kan vi begrænse ulemper? Driften: Hvordan påvirker driften af huset miljøet? Kan vi projektere, så energiforbrug i drift bliver lavt? kan vi undgå at bruge materialer, der giver afgasning af uønskede kemiske stoffer? Kan vi sikre et godt indeklima med en passende luftfugtighed (ca %)? kan vi sikre et fornuftigt behov for vedligeholdelse? Bortskaffelsen: Hvordan påvirker bortskaffelsen af huset og materialerne miljøet? Hvordan kan vi planlægge så vi kan fremme genbrug og genvinding? Kan vi undgå materialer, der ender i deponi?

11 Hensyn til et godt indeklima
FOKUS: Skab et godt indeklima i bygningerne, så mennesker trives Overvej diffusionsåbne konstruktioner Vælg byggematerialer med minimal afgasning af uønskede stoffer Vælg gerne materialer som ler og træ der kan optage og afgive fugt og varme Undgå kuldebroer og skimmelsvamp! Naturlig ventilation – sparer el til mekanisk ventilation, sparer investering i teknologi og vedligeholdelse af denne - og undgår risiko for ophobning af skimmelsvamp i ventilationssystemer HUSK: at skabe et godt arbejdsmiljø, så håndværkerne ikke får gener og bliver syge

12 Hensyn til det ydre miljø
Vælg byggematerialer med lavt energiforbrug og lav miljøpåvirkning under fremstilling Undgå materialer der indeholder uønskede kemiske stoffer Efterspørg fuld deklaration! Tænk behov for vedligeholdelse ind ved etablering – fokus på livscyklus At genbruge/genanvende At bruge lokale og gode materialer og materialer med en god miljøprofil At undgå eller minimere brug af byggematerialer lavet af knappe ressourcer At spare på energien i bygningsdriften og undgå at forværre klodens klima

13 Overfladebehandling Undgå at lukke af for diffusion – akryl og alkydmaling er ikke diffusionsåben! Diffusionsåbne overflader: Linoliemaling linolieemulsionsmaling Kalk Lermaling mv Konserveringsmidler – MI giver alvorlige problemer med allergi Ingen mikroplast i linolie, linolieemulsionsmaling, kalk og lermaling – er et problem i akrylmaling

14 Isolering med organiske materialer af hør og hamp, papir og træfiber mm.
Er gode til at håndtere fugt Har en isoleringsevne på linje med mineraluld Er fremstillet af fornybare ressourcer Har lavt energiforbrug ved fremstilling Kan bortskaffes ved forbrænding, og /eller genbruges / komposteres afhængig af valg af brandhæmmer

15 Ler som byggemateriale
Lerpuds hjørne med forstærkning Brug af ler til byggeri er en meget ren proces uden tilsætningsstoffer Energiforbrug til fremstilling af komprimerede lersten er kun 1/20 af den energi, der bruges til beton eller brændte mursten. Ved byggeri med ler er CO2 udslippet altså reduceret meget. Ler kan optage og afgive fugt og varme og bidrager derved til et rigtig godt indeklima Alt spildmateriale kan genbruges og ved nedrivning kan lerjorden gå direkte tilbage til naturen

16 Lergulv, lervæg og lersten

17 En kerne af ler og en skorsten af glas
Badeværelse, teknik rum og installationer er samlet midt i huset. Køkkenet grænser op til så afløb og vand er tæt på øvrige installationer I leren opsamles og afgives fugt og varme til indeklimaet Denne kerne af ler er med til at bære første sals dæk Glasskorstenen er bygget ovenpå lerkernen. Herfra føres en muret kanal op, der trækker luft ud af køkken og bad. Samtidig fører solskorstenen lys ind i boligen

18 Træ Douglas, Robinie/Akacie eller Eg er eksempler på sorter med højt indhold af selvimprægnerende stoffer Thuja, lærk, gran er andre gode træsorter Trykimprægneret træ er problematisk ved bortskaffelse. Det afgiver desuden giftige gasser og bidrager til et dårligt indeklima Træ er et af de mest bæredygtige byggematerialer Træer optager CO2 under væksten og omdanner det til ilt. Træ oplagrer CO2 både under væksten og når vi bruger det til byggeri, møbler, mv. Vælg træsorter med højt indhold af selv-imprægnerende stoffer udendørs /ved behov

19 Konstruktiv tæthed Når man bygger diffusionsåbne konstruktioner kan man sikre bygningens vindtæthed f.eks. med forskudte gipsplader eller træfiberplader dække hjørnesamlinger med en tape eller plaststrimmel, der monteres mellem de to lag gips. På den måde fjernes behovet for at anvende fugemasse. sikre tæthed ved gennembrydninger ved at bruge tætte stikkontakter og manchetter mv.

20 Vinduer Ventilationsvindue fra EVD
Trelagsvinduer – langsomtvoksende fyr behandlet med linolie

21 Renovering - Bøgevej 9 Bygget 1938 – renoveret 2013
Isolering udvendig: 20 cm papiruld og Homatherm plade 4 cm i vægge, cm papiruldsisolering i tag Ugiftige materialer: lerpuds, lermørtel, fæhår, naturmaling, fugtåben spartelmasse uden afgasning, silikatmaling, træ, træfiber og klinker, samt hampe- og papirisolering. Væggene er pudset udvendigt med 15 mm indfarvet kalkmørtel, der ikke indeholder cement og som er diffusionsåben Genbrug: tegl – renset og genanvendt, døre, trægulve, terrazzo, stikkontakter

22 Eksempler: sommerhus på Møn

23 Eksempel: Familiebolig med ungeværelser

24 Pyramidehuset

25 Nybyggeri: Permatopia – isolering m. træfiber


Download ppt "Bæredygtige alternativer i byggeriet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google