Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Netværksgruppe for forældre til psykisk sårbare unge

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Netværksgruppe for forældre til psykisk sårbare unge"— Præsentationens transcript:

1 Netværksgruppe for forældre til psykisk sårbare unge
Projekt forældrenetværksgrupper Herlev Kommune

2 Projekt Forældrenetværksgrupper
8. Sårbarhed og stress Dagens program Siden sidst - hjemmeopgaven Dagens emne - Sårbarhed og stress Pause Gruppedrøftelse Evaluering/ tak for i dag Projekt Forældrenetværksgrupper Herlev Kommune

3 Hjemmeopgaven fra sidst
Vælg en situation ud fra hverdagen, hvor du/I vil bruge struktur ved brug af skema fx lektielæsning, computertid, sengetider m.v. Kombiner dette med brugen af belønninger- både social og håndgribelig, dvs. ros og anerkendelse undervejs samt fx et privilegium eller gode, når målet er opnået. Projekt Forældrenetværksgrupper Herlev Kommune

4 Ungdomsliv Ungdomslivet rummer generelt en særlig følsomhed og skrøbelighed. Det er en stor opgave at forlade barndommen og kaste sig ud i det ukendte- fx kropslige forandringer, seksuelle erfaringer, skoleskift, venskabsrelationer og øgede krav fra voksenverden. Den unge skal løsrive sig fra sine forældre og udviklingen foregår i større grad gennem spejling i samvær med jævnaldrende. Søgen efter egen identitet - de jævnaldrende bliver normen (vigtigt ikke at skille sig ud). Unge med udviklingsforstyrrelser vil i denne livssituation være i en særlig sårbar position med højt stressniveau og konflikter i hverdagen. (Nielsson, m.fl. (2007) Projekt Forældrenetværksgrupper Herlev Kommune

5 Menneskets forudsætninger i forhold til stress-tærskel afhænger af:
Fleksibilitet Sansefølsomhed Frustrationstærskel Intelligensniveau Følgetilstande Opmærksomhed Hyperaktivitet Robusthedsgrad Netværk Livserfaringer Selvværd Evt. misbrug Tidligere stressbelastninger Projekt forældrenetværksgrupper Herlev Kommune

6 Projekt forældrenetværksgrupper
Herlev Kommune

7 Hejlskov-Uhrskovs stress og sårbarhedsmodel
Kaos Projekt forældrenetværksgrupper Herlev Kommune

8 Stress-sårbarhed i forhold til alder
Projekt forældrenetværksgrupper Herlev Kommune

9 To typer stressfaktorer
Situationsbestemte stressfaktorer - Foregår på et specifikt tidspunkt Grundlæggende stressfaktorer - Er til stede over længere tid Projekt forældrenetværksgrupper Herlev Kommune

10 Projekt forældrenetværksgrupper
Stressfaktorer Grundlæggende Søvnproblemer Kedsomhed Skole Ikke have styr på min dag ”Forkerthedsfølelse” Legekammerater/venner Mor og far Klub Rod Når folk ikke forstår mig Ensomhed Uoverskuelige opgaver Lektier Søskende Svært at føre drømme ud i livet Situationsbestemte Folk siger noget, jeg ikke forstår Hovedpine Larm Vikarer Fag man ikke kan lide Pludselige forandringer Skænderier med forældre Problemer med venner Lektier Vejret Manglende kontrol Mad Uretfærdighed og skuffelser Højtider, ferier og fester At skulle i bad Projekt forældrenetværksgrupper Herlev Kommune

11 Grundlæggende stressfaktorer
Projekt forældrenetværksgrupper Herlev Kommune

12 Situationsbestemte stressfaktorer
Projekt forældrenetværksgrupper Herlev Kommune

13 Vigtigt at være opmærksom på
Advarselssignaler (den striblede linje) Trækker sig Aggressiv Bekymring Utryghed Træthed Støjfølsomhed Lysfølsomhed Forstyrret søvn Lettere irritabel Pessimistisk Ugidelig/doven Forværrede tics Rastløshed Ked af det Modløshed Kaostegn (over linjen) Akutte: Udadreagerende adfærd Selvmordsforsøg Voldsom selvskadende adfærd Angstanfald Forvirring/desorientering Strategitab Ud-af-kroppen oplevelser Langvarige: Depression Apati Tvangstanker Ritualer Psykoser Tankeforstyrrelser Virkelighedsflugt Spiseforstyrrelser Manglende overskud til: Skole Kammerater Familie Tab af færdigheder: Hygiejne Sprog Nærvær Koncentration Hukommelse Social omgang Skolefærdigheder Projekt forældrenetværksgrupper Herlev Kommune

14 Støt den unge og vær på forkant
Som forældre kan man forsøge at være på ”forkant” med at se den unges advarselssignaler. På den måde kan man som forældre hjælpe den unge med at lære sine advarselstegn at kende og på længere sigt støtte dem i at reagere på advarselstegnene. Som forældre kan det være en god idé at prøve at være opmærksom på den unges ressourcer og strategier for at støtte dem i at mestre udfordringerne. Projekt forældrenetværksgrupper Herlev Kommune

15 Vedligeholdende faktorer
Faktorer, som fastholder den unge i negative mønstre dvs. virker vedligeholdende med hensyn til de vanskeligheder den unge står med. De omfatter både personlige og sociale faktorer, som er medvirkende til, at den eller de tilstande, som ønskes ændret, alligevel bliver fastholdt. Projekt forældrenetværksgrupper Herlev Kommune

16 Eks. på vedligeholdende faktorer
Det kan fx være en lærer, som kun magter at se det den unge gør forkert, og som bruger meget energi på at fremhæve dette. En vedligeholdende faktor kan desuden bestå i at den unge med en diagnose har den antagelse, at unge med udviklingsforstyrrelser ikke bliver til noget her i livet. Det kan fx også være, hvis den unge hele tiden får at vide, hvad han/hun gør forkert og dermed bliver fastholdt i kun at tænke i fejl og mangler. Projekt forældrenetværksgrupper Herlev Kommune

17 Projekt forældrenetværksgrupper
Beskyttende faktorer En beskyttende faktor i et menneskes liv er en kraft, som skubber i en god positiv retning. Her kan man tale om både indre og ydre påvirkninger. Individuelle Gode hverdagsstrategier (gode evner og ressourcer) God selvforståelse Et positivt livssyn, et lyst sind Projekt forældrenetværksgrupper Herlev Kommune

18 Projekt forældrenetværksgrupper
Beskyttende faktorer Familiemæssige Omsorgsfulde og anerkendende forældre Harmoniske relationer mellem familiemedlemmer Omgivelser Gode/tætte bånd til stabile voksne (fx en forstående lærer) En god skole (fx oplevelsen af at lære noget meningsfuldt, samt være en del af fællesskabet) Gode interesser og medlemskab af klubber og foreninger Mulighed for samtaler/ rådgivning fx med en støtte/kontaktperson Projekt forældrenetværksgrupper Herlev Kommune

19 Projekt forældrenetværksgrupper
Trivselsbarometer Rosas trivselstegn: Opmærksom, kærlig sjov Smiler og har glimt i øjet Lytter og kigger Snakker lidt Lukker sig inde Hvad kan vi gøre? Skabe nye øverum Give strategier Have overblik over udfordringer Guide ud i verden Nærhed Snakke lidt, omsorg, anerkendelse Omsorg og anerkendelse Trine Uhrskov Hvad kan Rosa gøre? Udforske nyt land Øve nye færdigheder Lave sine lektier, er sammen med klassekammerater Lege på vejen Spille spil på computeren Dyne, film og bøger Projekt forældrenetværksgrupper Herlev Kommune

20 Projekt forældrenetværksgrupper
Opsamling Husk at fx struktur kan være med til at skabe forudsigelighed og overskuelighed, og dermed kan være en effektiv måde til at reducere den unges stressniveau på. Struktur er også en måde at kommunikere med den unge på, så han/hun får mulighed for mere præcist at forstå, hvad andre mennesker forventer af den unge. For at hjælpe den unge i en til tider stresset hverdag kan det af og til være en idé at fjerne (nogle) stressfaktorer og tilpasse krav i forhold til den unges livssituation. Prøv evt. at finde ud af, hvad der ville kunne udgøre en beskyttende faktor for den unge. Projekt forældrenetværksgrupper Herlev Kommune

21 Projekt forældrenetværksgrupper Herlev Kommune
Gruppedrøftelse Gå sammen 2-3 personer Tal sammen om hvilke stressfaktorer dit/Jeres barn bliver særlig påvirket af ? Hvilken adfærd er dit/Jeres barns advarselstegn? Projekt forældrenetværksgrupper Herlev Kommune

22 Projekt forældrenetværksgrupper Herlev Kommune
Hjemmeopgave Lav et trivselsbarometer for dit barn, og del det med os næste gang. X trivselstegn: Hvad kan x gøre? Hvad kan jeg/vi gøre? Projekt forældrenetværksgrupper Herlev Kommune

23 Projekt Forældrenetværksgrupper
Tak for i dag Hvad blev du særligt optaget af? Spørgsmål/kommentarer til dagens program Rigtig god Påske På gensyn den 22. april kl Projekt Forældrenetværksgrupper Herlev Kommune


Download ppt "Netværksgruppe for forældre til psykisk sårbare unge"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google