Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kursus: At tænke hovedområderne sammen. Modul: Videnskabsteori og hovedområder Gymnasiets tre faglige hovedområder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kursus: At tænke hovedområderne sammen. Modul: Videnskabsteori og hovedområder Gymnasiets tre faglige hovedområder."— Præsentationens transcript:

1 Kursus: At tænke hovedområderne sammen. Modul: Videnskabsteori og hovedområder Gymnasiets tre faglige hovedområder

2 Struktur af gennemgang Humaniora Samfundsvidenskab Naturvidenskab Genstandsområde Hovedfelter Teorier og metoder

3 Humanioras genstandsområde Det kulturelle i videste forstand Menneskers opfattelser, fortolkninger og omformninger af den virkelighed som de indgår i Menneskers aktivitet som tænkende, følende, vurderende, handlende og symbolbrugende væsener Menneskers sociale og historiske livsbetingelser

4 Humanioras hovedfelter Historie og hverdagskultur Litteratur, kunst og æstetik Bevidsthed og erkendelse Sprog, medier og kommunikation Værdier og etik

5 Humanioras teorier og metoder Beskrivelse, analyse og fortolkning af kulturprodukter Kvantitative metoder i begrænset omfang (Hermeneutik og kritisk teori)

6 Samfundsvidenskabs genstandsområde Menneskers udvikling og organisering af fælles virkelighed gennem formelle og uformelle regler og institutioner og magtrelationer Menneskeskabte fællesskabers struktur, funktion og relation til deres omgivelser - f.eks. stater, virksomheder og institutioner

7 Samfundsvidenskabs hovedfelter Sociale strukturer og relationer Produktion og fordeling af ressourcer Politiske strukturer, processer og magtrelationer - nationalt og internationalt

8 Samfundsvidenskabs teorier og metoder Teorier via Generaliseringer om genstandsområdet Kvalitative metoder - knytter sig til interview, deltagerstyrede undersøgelser og observationer kvantitative metoder - knytter sig til statistiske og beskrivende undersøgelser

9 Naturvidenskabs genstandsområde Generaliserbare fænomener og processer i naturen og i nutidens teknologisk prægede samfund Alle fænomener der kan iagttages enten direkte med de menneskelige sanser eller gennem forsøgsapparatur og eksperimentelle opstillinger

10 Naturvidenskabs hovedfelter Stof, bevægelse, kæfter og energi i den natur der omgiver mennesket Stoffernes indre opbygning og stofforandringer som følge af ydre påvirkninger Levende væseners opståen, udvikling og vekselvirkning med den øvrige natur Abstrakte strukturer, tal og figurer Data og dataprocesser

11 Naturvidenskabs teorier og metoder Forsøger at levere forklaringer i form af teorier og love, der i princippet er foreløbige Opstilling af modeller med anvendelse af formelle sprog - matematiske og datalogiske metoder Forener hypotetisk-deduktive metoder og empirisk-induktive metoder - en helhed af observationer, dataindsamling og databehandling, beskrivelse, klassifikation og generalisering, som kan lede til teoridannelse og nye hypoteser ”Trial and error”-metoder Forskerens intuitive evner


Download ppt "Kursus: At tænke hovedområderne sammen. Modul: Videnskabsteori og hovedområder Gymnasiets tre faglige hovedområder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google