Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Respiration og kol.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Respiration og kol."— Præsentationens transcript:

1 Respiration og kol

2 Definition- respiration:
Respirationen er den stadige skiftende ind- og udånding, der bevirker at vi kan optage ilt (O2) til stofskiftet (forbrænding i legemets celler) og udskille affaldsstoffer kuldioxid (CO2) (affaldsstofferne fra forbrændingsprocessen i cellerne) Respirationen opdeles i, hhv. inspirationen, hvor lungerne fyldes med luft, og ekspirationen, hvor luften slippes ud af lungerne igen.

3 Hvordan fungerer lungerne

4 Respirationens funktion
tilføre legemet ilt udskille kuldioxid medvirke til tale stimulere lugtesansen

5 Øvre og nedre luftveje Øvre luftveje: Nedre luftveje:
Næse, cavitas nasi (næsehulen) og de to øverste afsnit af pharynx (pars nasalis og pars oralis) (svælg) Nedre luftveje: Larynx (strube), thrachea (luftrør), bronchier, alveoler

6

7

8

9 Diffusion Ved inspiration, kommer luften gennem næsen via luftrøret (trachea) til de to store luftveje (hovedbronkier) til lungerne. De 2 hovedbronkier forgrener sig som et træ til mange mindre luftveje. Det skønnes, at der er ca. tre millioner mindre luftveje, som ender i over 300 millioner bittesmå drueklaseagtige luftsække, alveoler. I alveolerne kan ilten fra den indåndede luft passere gennem den tynde hinde ind i blodet i kapillærerne og binde sig til de røde blodlegemer. Samtidig kan kuldioxid (affaldsgas), passere fra blodet ud i alveolerne og åndes ud. Denne transport tager kun et brøkdel af en sekund.

10 Respiration: Inspiration/eksspiration
Undertryk i brystkassen, som sørger for at atmosfærisk luft strømmer til lungevævet. Mellemgulvet og ribbensmusklerne trækker sig sammen. Brysthulen bliver større og lungerne fyldes med luft. Ekspiration: Åndedrætsmusklerne afslappes Rumfanget mindskes og lungerne tømmes for luft. Ved respirationen gøres brug af diaphragma (mellemgulvsmusklen), costae (ribben), musculus intercostalis (muskelvævet mellem ribbene)

11 Respiration Inspiration – ca 500 l pr inspiration udskiftes (kan øges til 3 ved anstrengelse) O2 i luft ca 21% Ekspiration – Residual –volumen, mængde luft tilbage i lunger ca 1,2l, holder lunger udfoldede O2 ved udånding ca 17% Respiration styres af respirationscentret i den forlængede rygmarv- medulla oblongata

12 Regulering Respiration styres af respirationscentret i den forlængede rygmarv- medulla oblongata
I ateria carotis og aorta er der perifere kemoreceptorer som er følsomme overfor stigningen i blodets O2, CO2 og PH koncentration og værdier. Receptorerne sender impulser til respirationscenteret som så øger respirationen. Andre receptorer reagerer på en indånding og sender signaler om at vi skal udånde Der er også receptorer som er følsomme overfor blodtryksændringer, så stiger blodtrykket, falder vejrtrækningen, falder blodtrykket, stiger vejrtrækningen.

13

14 REGULERING Under arbejde/aktivitet har man øget forbrænding i cellerne. Dermed øges behovet for ilt og man skal skille sig af med mere kuldioxid – dette registrerer respirationscenteret og respirationsfrekvensen øges. Patienten ” hiver efter vejret” og bruger evt hjælpemuskulaturen på hals, ryg og bugvæg

15 Normal respiration Respiration er ikke noget vi tænker over det er bare noget der sker. Begynder vi at tænke - viljestyre kan vi ændre respirationen Skal være fri, ubesværet, rolig, regelmæssig og næsten lydløs. Respirationsfrekvens - RF -  i hvile er: Voksne: gange/minut Børn: 25 gange/minut Nyfødte: 40 gange/minut Mål hinandens respirationsfrekvens over 1 minut

16 Afvigelser fra den normale respiration- dybde
Hyperventilation - hurtig respiration. Årsager kan være: aktivitet, feber, angst, atelekstaser (sammenfald af lungevæv), lungebetændelse, lungeødem Hypoventilation – langsom/overfladisk vejrtrækning. Diagfragma og thorax bruges ikke. Årsager kan være: smerter, operation, morfinpræparater, sengeleje, kronisk lungelidelse, svækkelse af respirationsmusklerne, stor overvægt. Kussmauls respiration - dyb, hurtig og regelmæssig respiration. Årsag: syreophobning i blodet ved f.eks. præcoma eller comadiabetikum. CO2 skal udluftes Cheyne- Stokes respiration - veksler mellem dybt hurtigt åndedræt og et langsomt overfladisk. Årsag: Alvorligt syg eller døende

17

18 Dyspnø - afvigelse Dyspnø- besværet respiration. Findes i forskellige grader. Også kaldet åndenød Hviledyspnø- patienten har åndenød selv om han intet foretager sig Taledyspnø- patienten har åndenød ved tale Funktionsdyspnø- patienten har åndenød ved bevægelse/aktivitet Ortopnø- åndenød i liggende stilling

19 Afvigelser fra den normale respiration- lyd
Rallen og kogen - tegn på ophobning af sekret i bronkier og lunger Stridor- en pibende lyd der opstår pga forsnævring i de øvre luftveje Hvæsen - ved astma  Ronki- snorkende lyde som høres fra bronkier pga slim der står og blafrer Krepitation- fin knitren ved lungebetændelse - kan kun høres ved stetoskopi

20 Observation af hoste og ekspektorat
Observer også: Mængde, hyppighed, tidspunkt, konsistens, farve og lugt Hygiejne – brug handsker Sugning – patienter der ikke selv kan hoste. En sygepleje eller lægeopgave

21 Undersøgelser Arteriepunktur –a-punktur –måler ilt, kuldioxid og pH Saturation-iltmætning mellem 96 –100% Peakflow viser maximal udånding Lungefunktionsundersøgelse (spirometri)

22 Sygdomme -KOL fællesbetegnelse sygdommer der => forsnævringer af bronkier
Årsag : Rygning eller arbejde med støv. Fimrehår i bronkierne er ødelagte og derfor mere modtagelige for irritation. Slimproducerende celler øget. --> nedsat lungefunktion. Enzym der beskytter lungevæv ødelægges. Symptomer: Hoste og slimproduktion, dyspnø, cyanose, angst, evt feber Problemer: Øget risiko for infektioner, nedsat aktivitesniveau, nedsat appetit, påvirket psyke Relaterede sygdomme: Akutte infektioner, lungeemfysem, svækket hjerte

23 KOL Inflamation i alveoler medfører at der dannes ar, der bevirker at luftrøret bliver trangt. Dette kaldes bronkiolit Skillevæggene ,ellem alveolerne forsvinder, så hver alveole forstørres og overflade areal mindskes=emfysem(”store lunger”) Emfysem medfører, at det er svært at optage ilt. Dette fører igen til den kortåndethed, som er typisk ved KOL Herved øges slimdannelsen i luftrøret. Mange KOL patienter har hoste med slim, hvilket kaldes kronisk bronkitis.

24 https://beta.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/lunger/illustrationer/animationer/kol/

25 KOL

26

27 Observation hos patienten med respirations problemer
Type af respiration – dybde, lyd og dyspnø Hoste og ekspektorat – mængde, hyppighed, farve, konsistens Dyspnø- type dyspnø Farver og hud – cyanose, varm, kold, tør, svedig Aktivitetsniveau – kan veksle hvad skal du hjælpe med? Brug af hjælpemuskulatur Tp, BT, puls, SAT Ilt behov og pleje. Tryksår, hudgener, behov for fugtning af ilten, antal L/min, mobilitet

28 Fakta- kol Flere end 430.000 skønnes at have KOL
Kronisk sygdom - livsstilssygdom Årsagen til langt de fleste tilfælde af KOL (85-90%) er tobaksrygning En mindre del skyldes KOL medfødt lungesygdomme og/eller erhvervsmæssig udsættelse for luftvejsirritanter (Asbest). 15-25% af alle rygere – og efter 50-års-alderen op mod halvdelen – udvikler KOL. (tal fra sundhedsstyrelsen)

29

30 Sygeplejebehov Medicinsk behandling Fysisk pleje
Livskvalitet - mindre åndenød Mestring af sygdommen Færre sengedage indlæggelser Rehabilitering Hjælp til rygestop Fysisk træning Psykosocial støtte Diætrådgivning Kontakt til sundhedsperson Angstforebyggelse

31 Rehabilitering Man kan næsten altid lindre generne og forhindre en hurtig forværring af tilstanden. Et vigtigt mål med behandlingen er at bevare lungefunktionen og forebygge lungeinfektioner. Rygestop Motion Medicin Ernæringsvejledning Patientuddannelse Psykosocial støtte

32 Medicinsk behandling Formål: Mindske symptomer- forbedre livskvalitet
Reducere antallet af alvorlige forværringer i sygdommen Sygdommens udvikling kan ikke stoppes af medicin kun bremses. Men rygestop kan stoppe udviklingen. Forlænge livet

33 Medicinsk behandling Normalt inhalationsmedicin eller spray virker luftvejsudvidende dvs. muskulaturen i bronkierne afslappes (bronkiedilaterende)- (eks.bricanyl). Inddeles efter virkningsmekanisme og varighed. Ved hyppige symptomer vil det være bedst at få langtidsvirkende medicin i fast dosering og korttidsvirkende efter behov, dvs. afhængigt af symptomerne. (eks. Spirocort) Lungefysioterapi Hjemmeilt

34 Angst Angst udløst af ikke at kunne få vejret. Angsten øger vejrtrækningen og forværrer åndenøden Angsten for åndenød og angst for at dø Angst for at være alene Angst for at lægge sig til at sove om aftenen Angst hos ægtefælle og børn > manglende fysisk aktivitet, isolation og depression

35 KOL og angst

36 Psykisk og socialt Åndenød Social isolation Immobilisering
Manglende kondition Depression

37 Ernæring Kroppen bruger protein til at opbygge muskelmasse.
KOL-patienter har brug for ekstra meget protein, ca. 1,5 g protein pr. kilo kropsvægt. Årsag (patogenese): Forøget energiforbrug i hvile ses hos nogle KOL-patienter i forbindelse med let systemisk inflammation og forøget proteinomsætning. Øget aktivitetsinduceret energiforbrug samt øget energimetabolisme kan medføre vægttab på trods af normalt kalorieindtag hos KOL-patienter. Desuden kan appetitten påvirkes af KOL-symptomer og forøget inflammatorisk respons. Vægttab hos KOL-patienter kendetegnes af øget proteinnedbrydning. Funktionelle konsekvenser af vægttab hos KOL-patienter er relateret til fald i muskelmasse. Vær opmærksom på, at behandling med prednisolon øger proteinbehovet.

38 Andre klip på youtube https://www.youtube.com/watch?v=b4pMdWBO_Mg


Download ppt "Respiration og kol."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google