Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skriftlighed Det fælles gods - præsentation af progressionsplan.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skriftlighed Det fælles gods - præsentation af progressionsplan."— Præsentationens transcript:

1 Skriftlighed Det fælles gods - præsentation af progressionsplan

2 Vi skal have en progressionsplan Ønsker til progressionsplanen Brugbar i de fleste fag Et værktøj for både lærere og elever Kort – mål: én side

3 Det fælles gods Sprogrigtighed Faglig terminologi Opbygning/struktur Argumentation, begrundelse Fokus Relevans

4 Klassens mappe Klassens mappe bruges bla. i starten af hvert semester Hver elev vælger ét område af ”det fælles gods”, som eget fokus Klassens lærere kan hurtigt orientere sig om elevernes fokus områder i klassens mappe – ét farvet papir pr. elev. Udvikling af øvelser, som træner de skriftlige kompetencer i forskellige fag

5 Progressionsplanen 1 2 3 4 5 6 Relevans Fokus Argumentation Opbygning struktur Faglig terminologi Sprogrigtighed Faglig terminologi 1.semester Er bevidst om forskellen mellem fag-/skriftsprog og hverdags-/talesprog Faglig terminologi 2. semester Kan skrive tekster med brug af fagudtryk Faglig terminologi 4. semester Kan definere fagudtryk præcist, når de introduceres i en tekst

6 Gruppearbejde 1 Vælg et delmål (kompetence og semester), der er vigtigt for at skrive godt i dit/dine fag Delmålet skrives øverst på det udleverede papir. Beskriv hvordan dit fag kan bidrage til at træne det mål, du har valgt Send sedlen til højre På den modtagne seddel tilføjes, hvordan/om eget fag kan bidrage til at træne den kompetence, som er nævnt øverst på sedlen

7 Øvelser til træning af skriftlighed Små skriveøvelser med fokus på fagfagligt udbytte

8 Øvelse: Faglig terminologi - aflæring af babysprog Kompetence: Faglig Terminologi 1. semester Beskrivelse af øvelsen Lad eleverne skriftligt beskrive fremgangsmåden ved løsningen af simpel opgave f.eks. en 1. grads ligning.

9 Eksempel på øvelsen brugt i 1.g matematik A Du skal beskrive fremgangsmåden ved løsning af 1. grads ligningen: 2x+4=14, idet alle mellemregningerne beskrives detaljeret. Det er vigtigt at du bruger fagudtryk, f.eks. skal du bruge termerne “lægge til” eller “addere” i stedet for “plusse”. Når du er færdig med beskrivelsen, bytter du beskrivelse med naboen, og vurderer om naboens beskrivelse er skrevet med anvendelse af de korrekte fagudtryk. Der, hvor du mener, det skal formuleres anderledes, giver du forslag til formuleringen. Til sidst gennemgås en korrekt formuleret løsningsbeskrivelse.

10 Forventet fagfagligt udbytte Ud over fokus på anvendelse af fagudtryk giver denne øvelse også fokus på detaljerne i løsning af en ligning.

11 Gruppediskussion Hvordan understøtter vi den fagfaglige læring gennem små skriveøvelser? Noter gruppens væsentligst kommentar til dette.

12 Skal vi arbejde videre med denne model for skriftlig progression? Sæt ring om 1, 2, 3, 4 eller 5 på bagsiden af papiret


Download ppt "Skriftlighed Det fælles gods - præsentation af progressionsplan."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google