Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lean og 5S. LEAN i forhold til TIK LEAN er meget konkret og aktivt understøtter TIK, herunder excellence-model, TIK-pyramide, leveregler med videre KriteriumIndhold.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lean og 5S. LEAN i forhold til TIK LEAN er meget konkret og aktivt understøtter TIK, herunder excellence-model, TIK-pyramide, leveregler med videre KriteriumIndhold."— Præsentationens transcript:

1 Lean og 5S

2 LEAN i forhold til TIK LEAN er meget konkret og aktivt understøtter TIK, herunder excellence-model, TIK-pyramide, leveregler med videre KriteriumIndhold i LEAN 1. lederskab*Lederadfærd og kultur opbygges med fokus på implementering og gennemførelse *Kompetenceudvikling af ledere (f.eks. værdikædeanalyse, procesforståelse tavlemøder) *Ledelsens engagement via fælles vision/målsætning for Lean-arbejdet 2. politik og strategi*Lean-konceptet er baseret på bland andet løbende læring, innovation og forbedringer *Fokus på at den bedste løsning træffes af dem, der er tæt på processen 3. medarbejdere*Øget fokus på implementering af SBT *Involvering af medarbejdere i arbejdet med løbende forbedringer, f. eks indretning / gennemførelses af værdikædeanalyser mm. 4. partnerskab og ressourcer *Entydige og klare aftaler med postcenteret interessenter, f.eks. distributionscentrene, om leveringstid, mængder osv. *Forbedret ressourceudnyttelse via bedre planlægning og optimeret anvendelse af transportmateriel 5. processer*Standarder defineret for en række dele af leveranceprocessen *Værktøjer til løbende overvågning af processer (Værdikædeanalyse *Flow-orientering af postcenteret indretning *Standarder for internt transportmateriel 6. kunderesultater*Fokus på værdi for kunden *Forbedret kundetilfredshed (gælder både internt og eksternt) 7. medarbejder- resultater *MKA-resultater skal danne udgangspunkt for løbene forbedringer *Forbedret medarbejdertilfredshed, gennem involvering og SBT 8. samfundsresultater*Bedre udnyttelse af maskinparken (energibesparelser mm.) *Bedre udnyttelse af vognparken (do.) *Nyt materiel, der er mere ergonomisk hensigtsmæssigt 9. resultater*Produktiviteten øges *Timeforbrug reduceres *Omkostninger til transport reduceres (bedre planlæggelse osv.) *Kunde- og medarbejdertilfredsheden øges *Service- og kvalitetsmål overholdes

3 Grundprincipperne i LEAN Value Stream Mapping - (værdikædeanalyse) Fokus i et Lean-system er rettet mod, at tilføre produkterne værdi. Samt sikre at de ikke-værdiskabende aktiviteter fjernes KaizenJapansk ord for løbende forbedringer. Målet med Kaizen er, at vi hele tiden skal gennemføre små forbedringer – og huske at fastholde dem – så det bliver en naturlig del af hverdagen. MudaJapansk ord for spild. Muda er en måde at tænke på og gør os i stand til at se spild og derfor fjerne det i vores hverdag. Og samtidig videregive informationer om det til andre så de undgår at lave sammen fejl Mål- og resultatstyringSkal give os grundlag for at have en god dialog om, hvor vi skal hen – vores mål – og hvordan vi kommer derhen samt hvilke midler vi skal anvende SBTOpgaven med – og dermed ansvaret for målstyring, bemandingsplanlægning, driftstilrettelæggelse, og opfølgning samt løbende vedligeholdelse og forbedring af processerne delegeres så vidt muligt il de selvbærende teams FlowFlowet på de enkelte postcentre er af stor betydning for, om der kan skabes gode resultater i Lean produktion. Derfor vil der være fokus på gennemløbstider for hele brevmængden. Jo hurtigere brevene kommer gennem produktionsapparatet – jo mere effektivt afvikles produktionen

4 Værktøj til beskrivelse og analyse af materiale- og informationsflowet i kæden fra start til slut. Hjælp til at visualisere hele processen. Let at anvende og forstå. Pen og tavler frem for computer modellering. Skaber et fælles sprog og metode for hele enheden. Muliggør involvering i analyse og løsningsudvikling. Knytter materiale- og informationsflow sammen. Lean koncepter (spild, flow, styringsprincipper, organisering, m.v.) indgår i analyseværktøjet. Resultatet er direkte til at implementere. Værdikædeanalyse

5 Vær åben om nye ideer Bevar en positiv attitude Forkast forklaringer - søg løsninger Spørg hvorfor ? hvorfor ? hvorfor ? Gå i gang, gennemfør øjeblikkelige ideer, søg ikke efter perfektion, gør hvad der kan gøres her og nu med de forhåndenværende ressourcer Udnyt teamet samlede viden. De virkelige eksperter findes hvor tingene sker Tag ikke hensyn til hierarki. Alle medarbejdere er lige og alle har noget at bidrage med Kaizen handler om at skabe en kultur, hvor det at forbedre arbejdsprocesserne er en naturlig del af arbejdsopgaven og ansvaret Vær opmærksom på Ingen forbedring er for lille Det vigtigste er at komme i gang Synliggør kaizen –aktiviteter og resultater Støt kaizen Gennemfør hurtigt en synlig og markant forbedring Kaizen – principper

6 Filosofien bag KAIZEN er at inddrage alle medarbejder i at foretag små, gradvise forbedringer hver dag på deres respektive arbejdsområde.

7 Medarbejdere involveres i den løbende forbedring af processer med henblik på at skabe mere værdi med mindre spild. Der er vigtigt at have et kendskab til ØHS – Økonomisk Helheds Styring. ØHS bygger på en balanceret styringsform, hvori indgår følgende perspektiver :  Det økonomiske perspektiv  Det kundemæssige perspektiv  Det læringsmæssige og innovative perspektiv (medarbejderne)  Det forretningsgangsmæssige perspektiv (processerne) Inddrag medarbejdere i opbygningen af nøgletal, hvor finder vi information om tallene og hvad betyder de. Ved opbygning af nøgletal er det vigtigt at huske følgende – de skal være :  S - specifikke  M - målbare  A - acceptable  R- realistiske  T- tidsbestemte  E- engagerende Denne model kan bruges alle steder hvor der er behov for at lave f.eks. handlingsplaner, nøgletal Mål- og resultatstyring

8 ortere tille på plads lutte af tandardisere tøtte Hvad er 5S

9

10

11

12 Hvad kan 5S Skabe orden, overblik og overskuelighed 1 Sortere Skabe en effektiv og systematisk tilgang til arbejdet2 Stille på plads Skabe en arbejdsform der er mindre stresset3 Slutte af Skabe enkelthed og spare ressourcer 4 Standardisere Skabe samarbejde, trivsel og vidensdeling5 Støtte

13 Hvordan kommer man i gang med 5S

14 5S fordi: Vi vil ikke spille tid med at lede efter ting. Vi vil kunne skelne godt lager fra dårligt lager, så kvaliteten forbedres. Sikkerhedsfare skal synliggøres Arbejdsmoralen bliver højere, fordi medarbejderne kan lide at arbejde i rene velorganiserede omgivelser.

15 Noter: ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ Undersøg området Udpeg nødvendige ting Fjern unødvendige ting

16 Noter: ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ En plads til hver ting, hver ting på sin plads. Ordne tingene. Finde let og hurtig Se hvad og hvor mange Få tilbage og returnere

17

18 Noter: ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ Rengør arbejdspladsen Fjern støv, snavs og affald Fremlæg problemer med helbred, sikkerhed og vedligeholdelse af medarbejder og udstyr

19 Noter: ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ Standarder udbredes på hele arbejdspladsen De faste arbejdsmetoder skal have: Rengøringsplaner Tildeling af 5S opgaver Rengøre sin ene del af eftersynet

20

21 Noter: ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________


Download ppt "Lean og 5S. LEAN i forhold til TIK LEAN er meget konkret og aktivt understøtter TIK, herunder excellence-model, TIK-pyramide, leveregler med videre KriteriumIndhold."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google