Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

IIS del 2 Mekanisk kultur. Organisationskultur Iværksætterkulturen Den mekaniske kultur Opbrudskulturen Den dynamiske samstemte kultur »Jørgen Gleerup.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "IIS del 2 Mekanisk kultur. Organisationskultur Iværksætterkulturen Den mekaniske kultur Opbrudskulturen Den dynamiske samstemte kultur »Jørgen Gleerup."— Præsentationens transcript:

1 IIS del 2 Mekanisk kultur

2 Organisationskultur Iværksætterkulturen Den mekaniske kultur Opbrudskulturen Den dynamiske samstemte kultur »Jørgen Gleerup

3 Den mekaniske kultur Formelle styringssystemer Bureaukrati Hierarki Standardisering af arbejdet Orientering mod daglig drift og budget Ledelsesstil er ”telling” Medarbejderansvar er snævert fagligt Ringe forandringsevne Økonomisk kontrakt mellem virks/medarbej.

4 Den direkte kontakt med brugeren blev erstattet af standardiserede handlinger. Organisationen er stramt hierarkisk opbygget med klare definitioner af magt- og kompetenceforhold

5 Scientific Management Videnskabelig ledelse: effektivitet opnås ved rationelt og logisk opbyggede systemer. Virksomheden er en ”maskine” personale og brugere er ”vedhæng” Arbejdsgange: rutine, enkle, overskuelige Menneskelig og følelsesmæssig engagement reduceres

6 Ledelse i mekaniske kultur Ledelsens opgave er at: Instruere, Kontrollere Bevare det rationelle moment i organisationen

7 Mennesket og maskinerne Brugeren spiller en mindre rolle (hospitaler og offentlig forvaltning) En bureaukratisk organisation: Individet: metodisk og disciplineret Forudsigelig adfærd over tid Ansatte kender grænser for egen autoritet og kompetence Metodisk udførelse af rutinearbejde

8 Mekanisk kultur i pædagogisk verden Struktur Diagnoser (sygdom er apparatfejl) Resocialisering

9 Dilemma: Mekanisk kultur reducerer kompleksitet Men problematisk i arbejde med menneskers forskellige behov og synspunkter. Man mister mulighed for: Kontakt Udvikling Overblik

10 Den institutionaliserede pædagog ”Sådan plejer vi at gøre” ”det har vi hørt før, og det kan ikke lade sig gøre” Når rutiner og menneskesyn bliver fastlåst sker umenneskeliggørelse af bruger: Brugeren bliver / kaldes sin diagnose.

11 Underkendelsens teknologi Teknologi: redskaber, handlemuligheder Flemming Andersen: Ideal: relationer med præg af gensidig og ligeværdig kommunikation med respekt for hinandens autonomibestræbelser

12 Flemming Andersen Scene 1) I institutioner styret af mekaniske kultur er tid en mangelvare. Kan medføre en magtfordrejende relationsform hvor man administrerer brugeren mm. Tillader kun få situationer hvor brugeren kan gøre erfaringer med at styre sig selv.

13 Flemming Andersen Scene 2 Parallel relationsform med overfladisk kommunikation. I både 1 og 2 udvikler brugeren opgivenhed eller modstand (det samme gælder den professionelle)

14 Angst og organisation Driftsangst: angst for at bruge sig selv. Systemangst: angst for ”at gå i stå” blive kvalt af systemets faste normer og rutiner. Tilpasse sig angst ved: –Forlade organisationen –Avancere for at blive fri for undertrykkelse –Være defensiv, apatisk eller forsvarspræget –Lave uformelle ”støttegrupper” –Afskrive egne behov for udvikling og kreativitet

15 Menzies 1960 undersøgelse af arbdsmiljø på hospital, bureaukratisk ledet Opsplitning af patient-personaleforhold Mange forskellige patientkontakter Tingsliggørelse, benægt. af patientbehov Omtale person med dens diagnose. Samme rutiner for alle Tilbagetrækning og benægtelse af følelser ideal med ”professionel distance Undgå beslutninger vha. rituelt arbejde ”Vi har brug for at tilkalde eksperter”

16 Angst og struktur Mekanisk kultur kan ses som forsvars- eller overlevelsesmekanisme for at omgå problem. Modstand mod udvikling. Medfører ses som en afmatning. Både individuelt og i hele organisationen.

17 Opgave find en pædagogisk institutions værdigrundlag. Hvad er inde? Hvad er ude? Er der tegn på selvreference? Er der referencer til en bestemt organisationskultur?


Download ppt "IIS del 2 Mekanisk kultur. Organisationskultur Iværksætterkulturen Den mekaniske kultur Opbrudskulturen Den dynamiske samstemte kultur »Jørgen Gleerup."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google