Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den virksomhedsrettede indsats - herunder anbefalinger fra Leo Larsen-udvalget og status på arbejdet v. Palle Christiansen, Beskæftigelsesregion Midtjylland.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den virksomhedsrettede indsats - herunder anbefalinger fra Leo Larsen-udvalget og status på arbejdet v. Palle Christiansen, Beskæftigelsesregion Midtjylland."— Præsentationens transcript:

1 Den virksomhedsrettede indsats - herunder anbefalinger fra Leo Larsen-udvalget og status på arbejdet v. Palle Christiansen, Beskæftigelsesregion Midtjylland

2 2 Mere virksomhedskontakt – hvorfor?  Når opsvinget kommer, kan det gå stærkt:  Historisk lav ledighed.  Positiv udvikling inden for byggeriet og andre brancher.  Begyndende mangel på visse typer af arbejdskraft.  Virksomhedernes aktive medspil er en væsentlig forudsætning for at løse de aktuelle udfordringer på arbejdsmarkedet.  Højt politisk prioriteret (ministermål i 2014).  De nye reformer stiller større krav til virksomhedernes inddragelse.

3 En styrket virksomhedskontakt En styrket virksomhedskontakt skal:  Give viden om virksomhedernes arbejdskraft- og kompetencebehov.  Rekruttering – sikre det rette match mellem ledig og virksomhed.  Målrettet opkvalificering af ledige.  Øget anvendelse af jobrotation, voksenlærlingeforløb og opkvalificeringsjob.  Afdække og synliggøre ledige job.  Hjælpe flere af de svagere grupper ud på det ordinære arbejdsmarked.  Yde bistand til virksomhederne ifm. fastholdelse af medarbejdere. 3

4 Virksomhedskontakten er ikke et nyt redskab  Indtil 2006 højt aktivitetsniveau  2007-2011 lavt aktivitetsniveau  2012- højt aktivitetsniveau  De midtjyske virksomheders samarbejdsgrad med jobcentrene var 41,2% 2012  Samarbejdsgraden med det lokale jobcenter varierer fra 27% til 44%  Samarbejdsgraden med andre jobcentre varierer fra 7% til 22%  Dvs. at 16.520 virksomheder i Midtjylland har et samarbejde med et eller flere jobcentre. 4

5 5 Politisk aftale om virksomhedsservice  Jobcentrene skal oprette et serviceberedskab:  Rekrutteringsservice  Dialog med virksomhederne om arbejdskraftbehov  Formidling af ledige til konkrete stillinger  Hjælp til at slå stillinger op på Jobnet.dk  Uddannelse og opkvalificering af medarbejdere  Information og hjælp ifm. voksenlærlingeforløb, jobrotation og opkvalificeringsjob.  Fastholdelse af medarbejdere  Bistand ifm. varslinger og fastholdelse af sygemeldte og skadelidte medarbejdere  Jobcentrene og beskæftigelsesregionen skal samarbejde, når:  Virksomheder samarbejder med flere jobcentre.  Virksomheder efterspørger mere arbejdskraft, end en enkelt kommune kan levere.  Ledige med de rette kompetencer kan findes i andre kommuner.  Ledige i flere kommuner kan have behov for opkvalificering inden for samme område.  Et af nøgleordene for indsatsen er tilgængelighed.

6 6 Strategi for virksomhedskontakten Jobcentrene skal lave en strategi for virksomhedskontakten. Strategien kan indeholde overvejelser ift.: Hvilke serviceydelser vil jobcentret konkret tilbyde? Hvilke virksomheder skal besøges? Hvilke virksomheder skal have en relation? Hvilke skal have en transaktion? Hvilke skal jobcentret ikke prioritere ressourcer på? Hvordan øges samarbejdsgraden? Hvordan organiseres virksomhedsindsatsen i jobcentret? Hvilke kompetencer og roller skal virksomhedskonsulenterne have? Hvordan vil jobcentret samarbejde med eksterne om virksomhedskontakten?

7 Et fælles landsdækkende beredskab  Beskæftigelsesregionerne opretter en landsdækkende hotline på telefonnummer 72 200 350. - virksomhederne guides til den rette beskæftigelsesregion.  Hotlinen anvendes når:  En virksomhed ønsker at anmelde en ordre, der rækker ud over flere kommunegrænser.  En virksomhed ikke kan finde den nødvendige arbejdskraft.  Beskæftigelsesregionens kontakt foregår i tæt samarbejde med det lokale jobcenter og efter aftalte fælles procedurer.  Beskæftigelsesregionen anvender bl.a. et medieovervågnings- bureau til at overvåge udviklingen på arbejdsmarkedet og virksomhedernes meldinger i medierne. 7

8 Et godt eksempel er bygge- og anlægsområdet 8

9 9 Stort behov for arbejdskraft  I Danmark er der fra 2013 til 2022 planlagt byggerier for:  Ca. 200 mia. kr.  Ca. 87.000 mandår i direkte effekter  Ca. 80.000 mandår i indirekte effekter  I Midtjylland er der planlagt byggerier for 16.000 mandår.  Mange af projekterne er anlægsprojekter.  Projekterne medfører efterspørgsel efter medarbejdere med særlige kvalifikationer inden for jord- og betonområdet, herunder:  ”ikke-faglærte jord- og betonarbejdere”  faglærte struktører  Der forventes også en betydelig merefterspørgsel efter ingeniører, elektrikere, chauffører og murere (murere især i 2016 og 2017).

10 10 Geografisk – Store projekter i flere dele af Midtjylland

11 Regional handleplan og strategi  Beskæftigelsesregion Midtjylland, Region Midtjylland, jobcentre, uddannelsesinstitutioner, 3F og Dansk Byggeri lavede egen analyse (COWI januar 2012).  Jobcentrene og beskæftigelsesregionen udarbejdede en strategi for en fælles indsats ift. bygge- og anlægsområdet i starten af 2012.  Indsatsen er geografisk opdelt i et østligt og et vestligt samarbejde. Strategi  Beskæftigelsesindsatsen koordineres på tværs af de midtjyske jobcentre samt på tværs af jobcentre og øvrige aktører på området, herunder a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, virksomheder inden for bygge- og anlægsområdet og Region Midtjylland/Regional Udvikling, beskæftigelsesregionen m.fl.. 11

12 12 12 anbefalinger fra Ekspertudvalget: 1.Offensiv virksomhedsservice i jobcentrene og beskæftigelsesregionerne. 2.Regional samordning og koordinering af indsatsen for ledige i beskæftigelsesregionerne. 3.Målretning af særskilte uddannelsesmidler i beskæftigelsesregionerne til ikke-faglærte ledige. 4.Opfølgning, vejledning og information over for ledige. 5.Øget brug af realkompetencevurdering af ledige. 6.Bedre formidling om konkrete jobmuligheder inden for bygge- og anlægsområdet til ledige. 7.Målrettede CV-oplysninger hos ledige i forhold til bygge- og anlægsområdet. 8.Jobrotation rettet mod bygge- og anlægsområdet. 9.Systematisk, løbende ajourføring af infrastrukturprojekter, arbejdskraftbehov og rekruttering af ledige. 10.Fokus på at få højtuddannede ledige til bygge- og anlægsområdet. 11.Flere lære- og praktikpladser i forbindelse med store udbud. 12.Særligt informationsmateriale om jobcentrene og a-kassernes mulighed for at bistå udenlandske entreprenører med rekruttering af ledige.

13 Udvalgte forslag fra arbejdsgruppen  Kampagne målrettet virksomheder  Kompetenceudvikling for konsulenter  Videnopsamling og fælles videnplatform  Eksisterende samarbejder understøttes og udvides med alle relevante interessenter  Oversigt over midler, som anvendes til opkvalificering inden for B&A  Udvikle standardiserede og afgrænsede ”job- og uddannelsespakker” (Nogle er allerede udviklet)  Kampagne målrettet ledige, ufaglærte, uddannelsessøgende, vejledere (UU, JC, A-kasser mv.) om jobmulighederne  Øget fokus på realkompetencevurdering  Informationsmateriale om jobrotation inden for B&A 13


Download ppt "Den virksomhedsrettede indsats - herunder anbefalinger fra Leo Larsen-udvalget og status på arbejdet v. Palle Christiansen, Beskæftigelsesregion Midtjylland."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google