Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dynamisk system teori - model

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dynamisk system teori - model"— Præsentationens transcript:

1 Dynamisk system teori - model
Bevægelse skal ses som et samspil mellem opgaven der skal løses, kravene fra de omgivelser opgaven skal løses i, og de motoriske og psykologiske evner individet har. Opgave Kontekst Individ Efterår Thah Stamhold 513

2 Dynamisk system teori - model
Den motoriske kontrol påvirkes og struktureres af opgaven. Det er bl.a. intentionen eller målet med opgaven, som er styrende for hvilket motorisk output der vælges. Opgave Efterår Thah Stamhold 513

3 Dynamisk system teori - model
Drejer sig om de omgivelser som opgaven skal løses i. Fysiske genstande, dimensioner, afstande, vægt, andre mennesker, lys, lyd osv. har/kan have indflydelse på valg af motorisk strategi/output Kontekst Efterår Thah Stamhold 513

4 Dynamisk system teori - model
De fysiske, psykiske og sociale styrker/svagheder som individet har. Det kan dreje sig om styrke, bevægelighed, motivation, erfaring, alder, koordinationsevne, nerveledningsevne/hastighhed og meget andet. Individ Efterår Thah Stamhold 513

5 Viden om bevægelse En hensigtsmæssig motorisk kontrol, som kan tilpasses opgaven og konteksten, kræver tilstedeværelsen af ”kommunikation” mellem dels kroppens sanser og CNS dels mellem CNS og det muskuloskeletale system. Feedback Feed forward Modulering Denne teoretiske tilgang tillægger interaktionen med omgivelserne stor værdi. Den tilbagemelding vi får fra omgivelserne og fra kroppen er afgørende for den måde vi vælger at løse en opgave på – så feed back er central for at tilpasse vores motoriske svar. Efterår Thah Stamhold 513

6 Feedback Viden om bevægelse
En hensigtsmæssig motorisk kontrol, som kan tilpasses opgaven og konteksten kræver tilstedeværelsen af ”kommunikation” mellem kroppens sanser og CNS Feedback Denne teoretiske tilgang tillægger interaktionen med omgivelserne stor værdi. Den tilbagemelding vi får fra omgivelserne og fra kroppen er afgørende for den måde vi vælger at løse en opgave på – så feed back er central for at tilpasse vores motoriske svar. Efterår Thah Stamhold 513

7 Feed forward Viden om bevægelse
En hensigtsmæssig motorisk kontrol, som kan tilpasses opgaven og konteksten kræver tilstedeværelsen af ”kommunikation” mellem kroppens sanser og CNS Feed forward Denne teoretiske tilgang tillægger interaktionen med omgivelserne stor værdi. Den tilbagemelding vi får fra omgivelserne og fra kroppen er afgørende for den måde vi vælger at løse en opgave på – så feed back er central for at tilpasse vores motoriske svar. Efterår Thah Stamhold 513

8 Modulering Viden om bevægelse
En hensigtsmæssig motorisk kontrol, som kan tilpasses opgaven og konteksten kræver tilstedeværelsen af ”kommunikation” mellem kroppens sanser og CNS Modulering Denne teoretiske tilgang tillægger interaktionen med omgivelserne stor værdi. Den tilbagemelding vi får fra omgivelserne og fra kroppen er afgørende for den måde vi vælger at løse en opgave på – så feed back er central for at tilpasse vores motoriske svar. Efterår Thah Stamhold 513

9 Viden om bevægelse Socrative – rum 274446 Efterår 2013 - Thah
Stamhold 513


Download ppt "Dynamisk system teori - model"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google