Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uenighed uden bitterhed. Spørgsmål 1. Kan man være uenige uden at blive bitre? 2. Kan uenighed have et formål? 3. Kan man være enige om at være uenige?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uenighed uden bitterhed. Spørgsmål 1. Kan man være uenige uden at blive bitre? 2. Kan uenighed have et formål? 3. Kan man være enige om at være uenige?"— Præsentationens transcript:

1 Uenighed uden bitterhed

2 Spørgsmål 1. Kan man være uenige uden at blive bitre? 2. Kan uenighed have et formål? 3. Kan man være enige om at være uenige? 4. Hvad gør man når man er uenige?

3 1. Kan man være uenige uden at blive bitre? Der kom nogle mænd fra Judæa til Antiokia, og de vildledte de troende ved at sige: »Hvis I ikke bliver omskåret efter de jødiske forskrifter, så kan I ikke blive frelst.« 2Dette førte til en alvorlig diskussion med Paulus og Barnabas på den ene side og disse mænd fra Judæa på den anden. Til sidst blev det besluttet, at Paulus og Barnabas og nogle andre fra menigheden skulle tage op til Jerusalem for at tale med apostlene og de ældste i den kristne menighed om denne sag, der havde skabt så stor uenighed. ApG 15:1-2

4 1. Kan man være uenige uden at blive bitre? 4 Hvem tør dømme Guds tjener? Det er Gud, han skal stå til regnskab, og ingen andre. Lad Gud afgøre, om han handler ret eller forkert. Og Gud vil hjælpe ham til at gøre det rette. 5 Nogle anser visse dage for mere betydningsfulde end andre. Andre siger, at alle dage er ens. Her må enhver finde sin egen overbevisning. Rom 14:4-5

5 1. Kan man være uenige uden at blive bitre? 22 Hvad du end tror, så lad det være en sag mellem dig og Gud. Lykkelig den mand, som ikke behøver at føle sig dømt, når han handler efter sin overbevisning. 23 Men den, som nærer betænkeligheder ved det, han spiser, han synder, fordi han ikke handler i tro. For alt det, der ikke udspringer af tro, er synd. Rom 14:22-23

6 1. Kan man være uenige uden at blive bitre? 15Enhver, der hader sin bror, er en morder; og I ved, at det evige liv ikke gives til et menneske, der hader og slår ihjel. 1. Johs 3:15

7 1. Kan man være uenige uden at blive bitre? 36 Nogen tid efter foreslog Paulus Barnabas, at de skulle rejse tilbage og besøge de byer, hvor de tidligere havde forkyndt Guds ord, for at se, hvordan det gik med de kristne der. 37 Barnabas indvilligede, men han ville gerne have Johannes Markus med. 38 Paulus mente ikke, at Johannes skulle med dem nu, eftersom han var rejst tilbage i stedet for at fortsætte i arbejdet sammen med dem, sidst de var i Pamfylien. 39 De to mænds uenighed på dette punkt blev så skarp, at de skiltes. Barnabas tog Markus med sig og sejlede til Cypern. ApG 15:36-39

8 2. Kan uenighed have et formål? 36 Nogen tid efter foreslog Paulus Barnabas, at de skulle rejse tilbage og besøge de byer, hvor de tidligere havde forkyndt Guds ord, for at se, hvordan det gik med de kristne der. 37 Barnabas indvilligede, men han ville gerne have Johannes Markus med. 38 Paulus mente ikke, at Johannes skulle med dem nu, eftersom han var rejst tilbage i stedet for at fortsætte i arbejdet sammen med dem, sidst de var i Pamfylien. 39 De to mænds uenighed på dette punkt blev så skarp, at de skiltes. Barnabas tog Markus med sig og sejlede til Cypern. ApG 15:36-39

9 3. Kan man være enige om at være uenige? 8Og nu et ord til jer alle: I skal leve i indbyrdes harmoni og vise medfølelse, kærlighed, omsorg og respekt over for hinanden. 9Gengæld ikke ondt med ondt, og giv aldrig igen af samme skuffe. Tværtimod: svar med en velsignelse; I er jo kaldet til selv at blive velsignet. 10Som skriften siger: »Den, der vil glæde sig over livet og ønsker gode dage, skal styre sin tunge og vogte sine læber for uoverlagte ord. 11Han skal vende sig fra det onde, gøre det gode og af alle kræfter stræbe efter fred. 12For Herren våger over sine børn og hører deres bønner, men han vender sig mod dem, der handler ondt.« 1. Peter 3:8-12

10 4. Hvad gør man når man er uenige? Hvordan kan det dog gå til, at nogen af jer slæber medkristne for en hedensk domstol? Hvis I har et udestående med hinanden, så søg de kristnes hjælp til at afgøre sagen. 2Ved I ikke, at Guds folk en dag skal dømme verden? Hvis verden skal dømmes af jer, skulle I så ikke kunne klare sådanne småsager indbyrdes? 3Ved I ikke, at vi en dag skal dømme englene? Skulle vi så ikke kunne klare vore egne hverdagsproblemer? 4Hvorfor da gå til dommere, som menigheden almindeligvis ikke regner for noget? 5I skulle skamme jer! Er der ikke en eneste iblandt jer, som er klog nok til at ordne sådanne sager? 6Skal den ene kristne virkelig sagsøge den anden og endda have sin sag afgjort af ikke-kristne dommere? 7Det er allerede et nederlag for jer, at I overhovedet fører retssager imod hinanden. Hvorfor ikke hellere lide uret og tab? 8Men nu er det jer, der påfører andre uret og tab, og det endog jeres egne brødre. 1. Kor 6:1-8

11 4. Hvad gør man når man er uenige? Kære kristne brødre, jeg elsker jer og længes efter at få lov at møde jer, for I er min glæde og belønningen for mit arbejde. Elskede venner, stå fast i troen på Kristus. 2Endelig må jeg sige til jer to, Evodia og Syntyke: Se nu med Guds hjælp at blive enige! 3Og jeg beder dig, Synzygus (det navn bærer du med rette, for du er en kær medarbejder), om at hjælpe disse to; de har jo tappert stridt sammen med mig og forkyndt de gode nyheder, og de har også arbejdet sammen med Klemens og de øvrige medarbejdere, hvis navne er indskrevet i livets bog. Fil 4:1-3

12 14Gør alt for at holde fred med alle mennesker og for at leve et helligt liv; uden hellighed får ingen Herren at se. 15Tag jer af hinanden, så ingen går glip af Guds nåde. Lad ikke bitterhed slå rod iblandt jer; for breder den sig, bliver den til skade for mange. 16Vær på vagt, så ingen af jer kommer ud i seksuelle synder eller lever ugudeligt som Esau, der for et eneste måltid mad solgte den velsignelse, han som husets ældste søn havde ret til. Hebr 12:14-16

13 2fordi sandheden, som er i os og bliver i os til evig tid, knytter os til hinanden. 2. Johs 1:2


Download ppt "Uenighed uden bitterhed. Spørgsmål 1. Kan man være uenige uden at blive bitre? 2. Kan uenighed have et formål? 3. Kan man være enige om at være uenige?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google