Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Temadrøftelse SUS Sundhedsaftale.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Temadrøftelse SUS Sundhedsaftale."— Præsentationens transcript:

1 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Temadrøftelse SUS Sundhedsaftale III 14.11.13

2 Sundhedsaftale? Sundhedsloven § 205: Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen indgår aftaler om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet. Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om, hvilke indsatsområder sundhedsaftalerne skal omfatte. Stk. 3. Aftaler vedrørende indsatsområder, som er omfattet af de af Ministeren for sundhed og forebyggelse nærmere fastsatte regler efter stk. 2, indsendes til Sundhedsstyrelsen til godkendelse. § 205, stk. 2 og 3 er ændret ved lovbekg. 95 af 07.02.2008. I § 205, stk. 2 og 3, ændres »Indenrigs- og sundhedsministeren« til »Ministeren for sundhed og forebyggelse«.lovbekg. 95 af 07.02.2008. I § 205, stk. 2 og 3, ændres »Indenrigs- og sundhedsministeren« til »Ministeren for sundhed og forebyggelse«.

3 Sundhedsaftale Formål Sundhedsaftalen skal bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen sikre høj kvalitet i sundhedsvæsenet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

4 Sundhedsaftale 2015-2018 Centrale ændringer ( Bekendtgørelse og Vejledning kommer først sidst på året) Kun én sundhedsaftale i hver region Mere politisk Mere vægt på psykiatrien Mere forpligtende for almen praksis Ændring af krav til indhold – kendes ikke nu

5 Udkast til Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler i høring. Indsatsområder – skal beskrives: Forebyggelse (sammenhængende forebyggelsesindsats af høj kvalitet. Regionens rådgivningsforpligtelse) Behandling og pleje (indlæggelse/udskrivning, forløb på tværs, koordination af samtidige forløb) Rehabilitering, herunder træning (på tværs af sektorer og lovgivning, behandlingsredskaber og hjælpemidler) Sundheds-it og digitale arbejdsgange (telemedicin, fælles medicinkort)

6 Udkast til Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler i høring. Tværgående temaer – skal beskrives i relevant omfang for hver indsatsområde: Arbejdsdeling og samarbejde, herunder videndeling og sundhedsfaglig rådgivning mellem sektorerne Koordination af kapacitet Inddragelse af patienter og pårørende Lighed i sundhed Dokumentation, forskning og kvalitetsudvikling

7 Sundhedsaftale 2015-2018 Proces i Region Hovedstaden September 2013: Dialogmøder om kommunale politiske målsætninger Oktober 2013: Behandling i KKR Oktober-december 2013: Behandling i kommunerne Januar 2014: Dialogmøder Januar-juni 2014: Skrive- og høringsfase August 2014: Dialogmøder November 2014: Endeligt aftaleudkast forelægges KKR November 2014-januar 2015: Politisk behandling Januar 2015: Sundhedsaftale III indsendes til Sundhedsstyrelsen til godkendelse.

8 Sundhedsaftale III Én aftale for 29 kommuner og Region hovedstaden 29 kommuner har fælles opgave i at indgå aftale med regionen KKR anbefaler, at det sker ud fra fælles politiske visioner og målsætninger på både det somatiske og det psykiatriske område

9 Sundhedsaftale III Forslag til fælles vision for somatikken Vi tager udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer Vi understøtter sammenhængende forløb i kommuner, almen praksis og region

10 Sundhedsaftale III Forslag til fælles vision for psykiatrien Vi fremmer mental sundhed og recovery Vi understøtter sammenhængende forløb i kommuner, almen praksis og region

11 Fælles politiske vision og målsætninger Indhold i høringssvar Albertslund Kommune Tilslutter sig fælles vision og målsætninger på begge områder Anbefaler, at der laves fælles vision og fælles målsætninger for begge områder Anbefaler overordnede formuleringer og færre mål end i tidligere sundhedsaftaler ?

12 Sundhedsaftale III 2015-2018 Politisk vision og strategiske målsætninger på det somatiske og det psykiatriske område Er forslag til visioner og målsætninger et godt grundlag for det videre arbejde? Kan udvalget tilslutte sig visionerne for henholdsvis somatik og psykiatri? Kan udvalget tilslutte sig de strategiske målsætninger for henholdsvis somatik og psykiatri? Har udvalget input til konkrete målsætninger for de to områder?

13 Sundhedsaftale Indhold Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler (gamle udgave): § 4. Regionsrådet skal med hver kommunalbestyrelse i regionen indgå sundhedsaftale om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen skal som minimum indgå aftale vedrørende 1) indlæggelses- og udskrivningsforløb, 2) træningsområdet, 3) behandlingsredskaber og hjælpemidler, 4) forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse, 5) indsatsen for mennesker med sindslidelser, og 6) opfølgning på utilsigtede hændelser. Stk. 2. De nærmere krav til de enkelte indsatsområders indhold fremgår af bilag 1-6 til denne bekendtgørelse.

14 Sundhedsaftale 2011-2014 Grundaftale fælles for alle 29 kommuner inkl. bilag Tillægsaftale for hver kommune. Her kan forhold i grundaftalen tilsidesættes og supplerende aftaler indgås.


Download ppt "Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Temadrøftelse SUS Sundhedsaftale."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google