Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

16.1) Afgræns albuen topografisk fra resten af armen. Regionen mellem over og underarmen omfattende albueleddet og albuegruben, fossa cubitalis. 16.2)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "16.1) Afgræns albuen topografisk fra resten af armen. Regionen mellem over og underarmen omfattende albueleddet og albuegruben, fossa cubitalis. 16.2)"— Præsentationens transcript:

1 16.1) Afgræns albuen topografisk fra resten af armen. Regionen mellem over og underarmen omfattende albueleddet og albuegruben, fossa cubitalis. 16.2) Hvad danner hhv. medialbegrænsning, lateralbegrænsning, bund og loft i fossa cubiti? Medialt: m. pronator teres Lateralt: m. brachioradialis Proximalt: fortsætter i sulci bicipitales mediales et laterales Loftet: fascia antebrachii Bunden: m. supinator (lateralt) m. brachialis (medialt) 16.3) Benævn indholdet i fossa cubiti og strukturernes indbyrdes placering (mest lateralt ligger… etc.) Fra lateralsiden: r. radialis, a. brachialis, n. medianus + bicepsenen. 16.4) Hvorfor ligger v. intermedia cubiti ikke i fossa cubitialis? 16.1 16.5) Beskriv albueleddet mht. type inddeling og bevægelser. Articulatio cubiti, synovialt, sammensat led, hængselled med indbygget drejeled. Inddeling; Articulatio humeroradialis Articulatio humero-ulnaris Articulatio radio-ulnaris proximalis Bevægelser: Ekstenston – fleksion Supination - pronation 16.6) Hvilke knogledele/ligamenter danner hhv. ledhoved og –skål i albueleddets forskellige dele? Inddeling: I: Articulatio humeroradialis (kugleled) II: Articulatio humero-ulnaris (hængselled) III: Articulatio radio-ulnaris proximalis (drejeled) Ledflader: I: Ledhoved: capitulum humeri. Ledskål: fovea articularis capitis radii(radius). II: Ledhoved: Trochlea humeri. Ledskål: Incisura trochlearis (ulna). III: Ledhoved: caput radii (circumferentia articularis). Ledskål: Incisura radialis ulnae + lig. annulare radii. 16.7) Beskriv albueleddets fibrøse kapsel og kolleterale ligamenter. Hvad vil det sige, at kapslen er forsynet med ”…kapselstrammere fra de nærmest liggende muskler..”? Tynd og slap, forsynet med kapselstrammere for de nærmest liggende muskler,. Lig. collaterale radii: vifteformet. Hæfter proximalt på epicondylus lateralis humeri og distalt spreder det sig ud i den forreste og bagerste del af lig. Annulare radii for at hæfte sig på forkanten og bagkanten af incisura radialis ulnae. Lig. collaterale ulnare: hæfter proximalt på epicondylus medialis humeri og distalt langs medialkanten af incisura trochlearis ulnae. 16.8) Hvad forstår man ved hhv. ”cubitus varus” og ”cubitus valgus”? Cubitus varus: stor lateral vinkel på armen Cubitus valgus: lille lateral vinkel på armen.

2 16.9) Hvilke muskler kan hhv. flektere og ekstendere i albuen? 16.10) angiv udspring, insertion og innervation af musklerne i underarmens forreste muskelgruppe. Flektere: M. biceps brachi, m. brachialis. Ekstendere: m. triceps brachii. 1. lag: m. pronator teres Udspring: (to hoveder) Caput humerale: epicondylus medialis humeri (caput communes flexorum) Caput ulnare: medialfladen på processus coronoideus ulnae. n. medianus løber imellem de to hoveder. Løber skråt distalt og lateralt. Insertion: Facies lateralis radii Innervation: n. medianus m. flexor carpi radialis Udspring: Epicondylus medialis humeri Insertion: Palmart på basis ossium metacarpalium II og III. Innervation: n. medianus m. palmaris longus Udspring: Epicondylus medialis humeri Insertion:Aponeurosis palmaris Innervation: n. medianus m. flexor carpi ulnaris Udspring: Caput humerale: epicondylus medialis humeri + fascie. Caput ulnare: proximale 2/3 af margo posterior ulnae. De to hoveder er forbundet af en senebue, hvorigennem n. ulnaris forløber. Distalt for midten af underarmen går musklen over i sene. Insertion: Os pisiforme, med ligamentøse strøg til hamulus ossis hamati, (lig. pisohamatum) og basis ossis metacarpalis V, (lig. pisometacarpeum). Innervation: n. ulnaris 2. Lag m. flexor digitorum superficialis Udspring: epicondylus medialis humeri + medialt på processus coronoideus ulnae + senebro.(De to hoveder er forbundet med en senebro, hvorigennem n. medianus og a. ulna - ris passerer) Insertion: Y-formet på basis af phalanx medius II-V.(De y-formede senesnipper spænder sig over senen fra m. flexor digitorum prof.) Innervation: N. medianus 3. Lag m. flexor pollicis longus Udspring: Midt på facies anterior radii + membrana interossea. Insertion: Basis af phalanx distalis. Innervation: N. medianus. m. flexor digitorum profundus Udspring: proximale 2/3 af ulna + membrana interossea Insertion: Basis af phalanx distalis Innervation: 4. Lag m. pronator quadratus Udspring: distale del af ulnae Insertion: radius Innervation: n. medianus

3 16.11) angiv udspring, insertion og innervation af musklerne i underarmens bageste muskelgruppe. I Underarmens radiale gruppe: m. brachioradialis Udspring: Distale del af margo lateralis humeri + septum intermusculare laterale. Insertion: Roden af processus styloideus radii Innervation: N. radialis m. extensor carpi radialis longus Udspring: Distale del af margo lateralis humeri + epicondylus lateralis humeri + septum intermusculare brachii laterale. Insertion: Dorsalt på basis ossis metacarpalis II Innervation: n. radialis m. extensor carpi radialis brevis Udspring: Epicondylus lateralis humeri + septum intermusculare brachii laterale. (Går ud for midten af underarmen over i en slank sene. Passerer under ekstensorretinaklet gennem 2. kulisse) Insertion: Dorsalt på basis ossis metacarpalis III. Innervation: r. profundus II Øvringe overfladiske muskler (innervation: n. radialis r. profundus.) III De dybe muskler (innervation: n. radialis r. profundus) m. extensor digitorum Udspring: Epicondylus lateralis humeri Insertion: Ekstensoraponeurosen til 2.-5. finger m. extensor digiti minimi Udspring: Epicondylus lateralis humeri (Slutter sig til ulnarsiden af m. extensor digitorum og passerer under ekstensorretinaklet i 5. kulisse.) Insertion: Ekstensoraponeurosen til 5. finger m. extensor carpi ulnaris Udspring: Epicondylus lateralis humeri + lig. collaterale radiale + midterste del af margo posterior ulnae Insertion: Dorsalt på basis ossis metacarpalis V. m. anconeus Udspring: Bagsiden af epicondylus lateralis humeri Insertion: Proximalt på facies posterior ulnae m. Supinator: Udspring: Epicondylus lateralis humeri + lig. collaterale radiale + lig. annulare radii + crista m. supinatoris ulnae. Insertion: Proximale 1/3 af facies lateralis radii. m. abductor pollicis longus Udspring: Insertion: m. extensor pollicis brevis m. extensor pollicis longus m. extensor indicis

4 16.13) Hvilke ledforbindelser findes der imellem underarmens knogler? Articulatio radio-ulnaris proximalis Articulatio radio-ulnaris distalis Syndesmosis radio-ulnaris = membrana interossea antebrachii 16.14) beskriv articulatio radio-ulnaris distalis Ægte, enkelt, drejeled. Funktionelt kombineret med articulatio radio-ulnaris prox. 16.15) Hvilke muskler kan hhv. suppinere og pronere i underarmen? Pronatorer: m. pronator teres og m. pronator quadratus. Supinatorer: m. supinator og m. biceps brachii. Angiv for fossa cubitalis a) Hvilke muskler der danner hhv. lateral og medial begrænsning samt gulv b) Nævn i rækkefølge lateralt fra, hvilke kar og nerver der findes i fossa cubitalis. 16.12) Benævn indholdet af de seks kulisser i retinaculum ekstensorum. Radialt fra indeholder de følgende: 1. kulisse: m. abductor pollicis longus + m. extensor pollicis brevis. 2. kulisse: mm. extensores carpi radialis longus et brevis. 3. kulisse: m. extensor pollicis longus. (den såkalte skråkulisse). 4. kulisse: m. extensor digitorum + m. extensor indicis. 5. kulisse: m. extensor digiti minimi. 6. kulisse: m. extensor carpi ulnaris


Download ppt "16.1) Afgræns albuen topografisk fra resten af armen. Regionen mellem over og underarmen omfattende albueleddet og albuegruben, fossa cubitalis. 16.2)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google