Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Morten Kvist Refskov For en markant lærerstemme i Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse Sammen gør vi en forskel Jeg stemte NEJ til OK15 …fordi overenskomsten.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Morten Kvist Refskov For en markant lærerstemme i Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse Sammen gør vi en forskel Jeg stemte NEJ til OK15 …fordi overenskomsten."— Præsentationens transcript:

1 Morten Kvist Refskov For en markant lærerstemme i Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse Sammen gør vi en forskel Jeg stemte NEJ til OK15 …fordi overenskomsten ikke sikrer allemedlemmer rimelige arbejdsvilkår. …fordi overenskomsten ikke sikrer alle medlemmer rimelige arbejdsvilkår.

2 Jeg er kandidat til Hovedstyrelsen, fordi jeg er overbevist om, at jeg med kritisk tilgang, energi, mod og friske øjne kan gøre en positiv forskel for alle medlemmer i Danmarks Lærerforening.

3 OK15 var udslagsgivende for min beslutning om at melde mit kandidatur, og jeg er fortsat dybt ind i hjertet ærgerlig over, at vi handlede og stemte, som vi gjorde. Vi kan ikke leve med, at vi er blevet umyndiggjort, og at medlemmernes arbejdsvilkår - og dermed arbejdsmiljø - er blevet et lokalt anliggende. OK15 var udslagsgivende for min beslutning om at melde mit kandidatur, og jeg er fortsat dybt ind i hjertet ærgerlig over, at vi handlede og stemte, som vi gjorde. Vi kan ikke leve med, at vi er blevet umyndiggjort, og at medlemmernes arbejdsvilkår - og dermed arbejdsmiljø - er blevet et lokalt anliggende.

4 Jeg vil vedholdende kæmpe for, at Danmarks Lærerforenings indflydelse og aftaleret er landsdækkende; at vi dyrker solidariteten og fællesskabet og modsætter os øget individualisering og konkurrencestatslogik. Vi skal stå sammen og tro på, at vi med sammenhold og fælles styrke kan forandre vores og folkeskolens forhold til det bedre. Jeg vil vedholdende kæmpe for, at Danmarks Lærerforenings indflydelse og aftaleret er landsdækkende; at vi dyrker solidariteten og fællesskabet og modsætter os øget individualisering og konkurrencestatslogik. Vi skal stå sammen og tro på, at vi med sammenhold og fælles styrke kan forandre vores og folkeskolens forhold til det bedre.

5 Sammen gør vi en forskel !

6 Jeg går til valg på 5 temaer Jeg går til valg på 5 temaer ❶ ❷ ❸ ❹ ❺

7 PROFESSIONSIDEALET ❶❷ ❹ ❺ ❸ En central arbejdstidsaftale Et opgør med lokallønstænkningen En tilbagerulning af folkeskolereformen En inkluderende folkeskole med et ordentligt arbejdsmiljø En genrejsning af lærernes og folkeskolens status og anseelse

8 Mine holdninger Lærerarbejde rimer ikke på ”normal” arbejdstid. En central arbejdstidsaftale ❶ Vi skal have en ordentlig central arbejdstidsaftale, der som minimum sikrer alle lærere et undervisningsmaksimum og et professionelt råderum. Vi har en legitim ret til (også) at indgå aftaler om arbejdstid for vores medlemmer. Vores arbejdsvilkår skal ikke afhænge af kommunen, man er ansat i – én for alle, alle for én.

9 Mine holdninger Stærk fortaler for kollektiv løn - lige løn for lige arbejde. Et opgør med lokallønstænkningen ❷ Vi ønsker en kollektiv løntænkning – ikke en individuel Individualiseringstendensen skal modarbejdes. Modstander af ‘Ny Løn’. Drømmer om centralt fastsat løn og pensionsindbetaling.

10 Mine holdninger Folkeskolereformen er velment, men i praksis håbløs, fordi den er eklatant underfinansieret og skabt uden inddragelse af fagprofessionelle. En tilbagerulning af folkeskolereformen ❸ Folkeskolereformen bør rulles tilbage, så vi kan starte forfra og sammen skabe noget, som reelt sætter folkeskolen i stand til at leve op til dens ansvar som landets vigtigste dannelses- og uddannelsesinstitution. Folkeskolereformens læringsmålsdiskurs indfører styringskæder og stærk individualisering, som vil indsnævre folkeskolens formål og suge dannelsen ud af uddannelsen. Folkeskolereformen har indført umulig logistik og uløselige paradokser. Sådan kan man ikke holde og udvikle skole.

11 Mine holdninger Det nuværende ressourceniveau gør det umuligt at inkludere stadig flere elever, samtidig med at alle elever skal have mere individuel opmærksomhed. En inkluderende folkeskole med et ordentligt arbejdsmiljø ❹ Vi kan ikke uddanne os ud af inklusionsudfordringen – det kræver flere lærere. En tidlig og forebyggende indsats har positiv indvirkning på børnenes chancelighed og fortsatte udvikling gennem skoleforløbet. Inklusion bør først og fremmest være et pædagogisk mål, som nås med pædagogiske midler. Indtil videre har der primært været tale om et middel til at nå et økonomisk mål.

12 Mine holdninger Lærere er ledere, og det kræver frihedsgrader og stor selvstændighed at forvalte det kvalificeret. En genrejsning af lærernes og folkeskolens status og anseelse ❺ Vi skal arbejde for en genrejsning af lærernes og folkeskolens status og anseelse med fokus på lærernes professionelle praksis og dømmekraft. En profession har et veludviklet fagsprog og er i stand til at udøve selvkritik. Vi skal generobre den didaktiske og pædagogiske dagsorden. Dialogen og kritikken skal tilbage på lærerværelserne.

13 ❶ En central arbejdstidsaftale ❷ Et opgør med lokallønstænkningen ❸ En tilbagerulning af folkeskolereformen ❹ En inkluderende folkeskole med et ordentligt arbejdsmiljø ❺ En genrejsning af lærernes og folkeskolens status og anseelse STEM Morten Kvist Refskov ind i Hovedstyrelsen Enig ?

14 Vil du vide mere? Læs mit fulde valggrundlag HER HER Se folkeskolen.dk for diverse indlæg og artikler HER HER Følg mig på Facebook HER HER

15 TAK, fordi du tog dig tid til at nå hertil Del gerne mit kandidatur med andre, TAK


Download ppt "Morten Kvist Refskov For en markant lærerstemme i Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse Sammen gør vi en forskel Jeg stemte NEJ til OK15 …fordi overenskomsten."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google