Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Almen Studieforberedelse Orientering tirsdag den 27. januar 2015.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Almen Studieforberedelse Orientering tirsdag den 27. januar 2015."— Præsentationens transcript:

1 Almen Studieforberedelse Orientering tirsdag den 27. januar 2015

2 Formål med dagen  Klargøre tidsplan  Repetere krav  Hjælp til orientering i ressourcerummet og til at finde opgavemulighederne

3 Prøven i AT  Individuel mundtlig eksamen for alle  Flerfaglig – Krav om brug af forskellige metoder – To fag: mindst et fag på B-niveau (valgt blandt de fag I har eller har haft) – Fagene indgår på det højeste niveau, man har haft dem på  Karaktervægt: 1,5

4 AT – et tredelt forløb  Synopsis (27/1-7/4) Arbejdet med problemstillingen fortsættes herefter  Talepapir (før eksamen)  Mundtlig eksamen (30 min.)

5 Tidsplan synopsis 27 januar : Opgaven foldes ud Modul 1Fælles introduktion ved studievejledningen Modul 2 I klasserne: Opgaveåbning ved lærerne Modul 3-4 Åben vejledning i kantineområdet: - Lærere med stort set alle fag vil besvare fagspecifikke spørgsmål

6 Tidsplan synopsis fortsat 2. februar : 1. kontrakt afleveres kl. 10.00 - Valg af fag er bindende - Emnevalg & opgavevalg er foreløbigt - Man kan ønske en vejleder - Kontrakten underskrives af elev & faglærere Ca.6. februar : Vejleder tildeles

7 Tidsplan synopsis fortsat 18. februar: AT skrivedag 27. februar:AT skrivedag Endelig kontrakt afleveres kl. 14.00 Kontrakten skal indeholde: fag, hovedområde, valg af opgave, valg af emne samt underskrifter fra elev og vejledere Kontrakten bruges som synopsens forside 27. marts: AT skrivedag 7.april:AT skrivedag Aflevering af synopsis kl 14.00 Synopsis plus forside (= kontrakt) afleveres

8 Vejledning Bemærk, at lærerne ikke må vejlede efter at synopsen er afleveret.

9 Synopsen skal indeholde  titel og angivelse af fagkombination  problemformulering  præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med  diskussion af, hvilke materialer, metoder og teorier der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene  konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål  en sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse  litteraturliste  en perspektivering til studierapporten Se i øvrigt CD´en  Du skal skrive, om du har besvaret opgave A eller B

10 Synopsen – 3-5 sider – Udgangspunkt for det mundtlige oplæg/ ”udvidet disposition” – ikke en stil / ikke en afrundet rapport (stikord) – stramt struktureret SE EKSEMPEL I PRIMUS 2, side 104ff

11 Synopsen Husk de ”gamle” råd – Tidsplanlægning – Søg vejledning – Litteratursøgning – Synopsen skal kunne læses af en udenforstående  prøv det af!

12 Før eksamen  Talepapir = ”Huskeseddel”  Det, du vil tage fat på under eksaminationen Stikord: ikke hele sætninger, så risikerer du at læse op Du skal ikke referere hele synopsen – vi har læst den! Hovedpunkter: problemstilling og konklusion Der, hvor de spændende ting ligger, f.eks. to modstridende teorier/resultater/tolkninger Hvad fik du fra det ene fag og hvad fra det andet Hvis du er kommet til nye konklusioner/har inddraget nyt Fagenes og metodernes muligheder og begrænsninger Gennemtænk tidsforbruget! Lav evt. generalprøve?! Én A4-side

13 Studiecafé Tirsdag d.24.marts og onsdag d.25.marts – En studievejleder i lok.101/ studiecaféen, som kan hjælpe med det formelle (synopsis) Onsdag d.6.maj - En studievejleder orienterer om eksamens- fiduser (AT-talepapir) i lok.101/ studiecaféen

14 Eksamen Individuel mundtlig prøve: Kan evt. afvikles i perioden med skriftlig eksamen fremlæggelse ved eleven (10 -12 min) uddybende dialog (ca.14 min) – Herunder evt. spørgsmål i relation til studierapport. Synopsen, studierapporten og talepapiret Alle tre ting skal medbringes til prøven Medbring materialet, især hvor de centrale citater er fra (bøger, artikler m.m.) Eksaminationstiden 30 minutter pr. eksaminand (inkl. votering). Der gives ingen forberedelsestid.

15 Studierapporten  Sørg for at få den udfyldt nu!  Omfang på 1-3 sider  Oversigt på Lectio over: – de emner, du har arbejdet med – de fag og faglige hovedområder, der er indgået i det enkelte forløb Skal medbringes til eksamen

16 Hvad er det så, I skal kunne??

17 Fokusere på sagen !!

18 To typer fokus Opgave A Undersøger sagen Opgave B Undersøger en sag, der giver problemer Kommer desuden med forslag til løsning af problemet

19 Faglige mål  tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder  foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf  perspektivere sagen  vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag  demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag.

20 Faglige mål i hovedtræk Kombinere forskellige fag Problem: afgrænse – undersøge – formidle Perspektivere Vurdere forskellige fag-metoders muligheder og begrænsninger

21 Innovationsopgaven - B Du skal desuden OGSÅ kunne reflektere over – Hvad er det nye i din løsning på problemet? – Hvilke – tilsigtede og utilsigtede – konsekvenser kan dit løsningsforslag have?

22 Råd og vejledning Denne power-point ligger på lectio på modulet Brug i øvrigt vejledningsdelen af CD-rommen Se evt. http://www.emu.dk/gym/fag/al/elevside.html http://www.emu.dk/gym/fag/al/elevside.html

23 Spørgsmål?

24 Resten af dagen 1. modul: Formalia og opgaveåbning Formalia i festsalen Start opgaveåbning i klasserne 2. modul: Opgaveåbning Opgaveåbning i klasserne 3. modul: Åben vejledning Åben vejledning i kantineområdet (alle fag & innovations- og talent/AAU-stande) 4. modul: Åben vejledning Åben vejledning i kantineområdet (ditto)

25 Hvor skal I være? I skal være i jeres stamlokaler!

26 God arbejdslyst!

27 Innovation betyder, at noget g ø res p å en anden m å de, hvilket f ø rer til ny viden. Det beh ø ver alts å ikke v æ re viden, som er ny i en absolut forstand. Det skal bare v æ re viden, der er ny for de involverede parter, eller viden, der er brugt p å en ny m å de. Ofte er der tale om ” gammel ” viden, der er anvendt p å en ny m å de. Innovation indeholder to dele: · en ny id é · at denne ide kan oms æ ttes til et nyt eller forbedret produkt.


Download ppt "Almen Studieforberedelse Orientering tirsdag den 27. januar 2015."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google