Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forskellen mellem objektiv og subjektiv – en Padlet-opgave

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forskellen mellem objektiv og subjektiv – en Padlet-opgave"— Præsentationens transcript:

1 Forskellen mellem objektiv og subjektiv – en Padlet-opgave
En helhedsorienteret læringsaktivitet

2 Formål: Formålet med opgaven er:
At eleven selv prøver at beskrive noget subjektivt og objektivt, som han eller hun iagttager, med henblik på at kunne reflektere over objektiv og subjektiv sprogbrug i forbindelse med dokumentation i sit fag. Formålet er desuden, at eleven ved at se andre elevers eksempler bliver bevidst om, hvad der er objektivt og subjektivt, og ser, hvor let det er at ”falde i”.   Endelig er formålet, at eleven øver sig i at skrive, så andre kan læse det, og ikke er bange for at se sine egne formuleringer på skrift, hvor andre kan læse med.

3 Praksisnærhed Som professionel social- og sundhedshjælper eller -assistent er det helt grundlæggende at kunne beskrive noget objektivt, fx en advis efter et besøg hos en borger Til fx morgenmøder i hjemmeplejegrupper ser man i fællesskab på journalnotater om borgere på en aktiv tavle, det kan være grænseoverskridende at se sine egne ord kastet op på en skærm, så alle kan se dem. Opgaven træner en robusthed i forhold til dette

4 Læringsaktivitet Begrebsafklaring i fællesskab, hvad betyder ordene subjektiv og objektiv? Læreren viser et billede og beder eleverne beskrive det objektivt. Dernæst får de et link til en Padlet-side, hvor de skal skrive objektive udsagn, der beskriver billedet Klassen samler op i fællesskab: Hvilke udsagn er objektive, og hvilke er subjektive? Anna Anchers En begravelse – beskriv billedet objektivt Dernæst laver man den samme øvelse med subjektiv Kan vælge at bruge et kunstværk på skolen, som eleverne skal ud af klassen for at beskrive, hermed nås mål om aktivitet og bevægelse i undervisningen Link til beskrivelse på EMU

5 Padlet-side med subjektive kommentarer
Keld Moseholm – Kysset Padlet-side med subjektive kommentarer Link til beskrivelse på EMU

6 Fagmål i dansk (D-niveau)
Kommunikation Mål 2: Eleven kan diskutere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og reflektere over forskellige former for kommunikation Mål 3: Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt og reflekteret Mål 5: Eleven kan forklare sproglige normer i diverse kontekster inden for erhverv, uddannelse og samfund Fremstilling Mål 1: Eleven kan (…) udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation

7 Helhedsorientering Opgaven kan koble mål fra danskfaget med mål fra fx Det uddannelsesspecifikke fag sosu-faglighed: Eleven har kompetencer til på et grundlæggende niveau at kunne (…) 4.2. Forklare og anvende sundhedsfaglig dokumentation, og formidle observationer af opgaver til relevante samarbejdspartnere ved brug af informationsteknologi 4.6. Anvende faglig, målrettet kommunikation i skrift og tale med samarbejdspartnere, borgere og pårørende

8 Videns- og færdighedsmål:
Målene med aktiviteten er:   at eleven får kendskab til forskellen mellem begreberne objektiv og subjektiv at eleven kan skelne mellem objektivitet og subjektivitet at eleven kan skelne mellem subjektivitet og objektivitet i sin egen tekst at eleven kan anvende en Padlet-væg til at dele fx tekst med sit hold at eleven kan formulere objektive og subjektive udsagn


Download ppt "Forskellen mellem objektiv og subjektiv – en Padlet-opgave"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google