Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KNÆK KODEN Det samfundsfaglige område Opgaveformulering 3 – Det danske arbejdsmarked.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KNÆK KODEN Det samfundsfaglige område Opgaveformulering 3 – Det danske arbejdsmarked."— Præsentationens transcript:

1 KNÆK KODEN Det samfundsfaglige område Opgaveformulering 3 – Det danske arbejdsmarked

2 Giv en redegørelse for begrebet arbejdsløshed herunder typer af arbejdsløshed og hvorledes man måler arbejdsløshed. Foretag en analyse af udviklingen af arbejdsløsheden i Danmark fra 2010 frem til i dag og kom herunder ind på, hvilke mismatch problemer, der p.t. er på det danske arbejdsmarked. Vurder, hvem og hvordan disse mismatch problemer kan løses. N.B. Det er et krav, at matematiske metoder anvendes i besvarelsen af analysespørgsmålet, enten i selve synopsen eller ved fremlæggelsen. Husk at læse opgaveformuleringen godt igennem.

3 Hvad går opgaven ud på? Redegørelse: Vise at du forstår relevante fagbegreber Analyse: Her skal du ved hjælp af relevante kilder dokumentere udviklingen af arbejdsløsheden i Danmark (2010 frem til i dag) samtidig med, at du bruge begreberne, som du har redegjort for. Og så skal du også ved hjælp af relevante kilder pege på, hvor der på det danske arbejdsmarked ikke er balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft. Diskussion: Du skal her komme med (konkrete og realistiske) forslag til, hvem der vil kunne løse mismatch problemerne og hvordan.

4 Faglige elementer Typer af arbejdsløshed Ledighedsbegreber (fx brutto-, netto- og AKU-ledighed, arbejdsstyrken) Den danske model (herunder fx trepartsforhandlinger) Evt. økonomisk politik og politiske partier og evt. ideologier (som baggrund for forskellige politiske holdninger) Argumentation Kildeindsamling og kildeanvendelse Metode: Kvantitativ, kvalitativ og komparativ Generelt: Brug af relevante fagbegreber, når muligt.

5 Redegørelse Giv en redegørelse for begrebet arbejdsløshed herunder typer af arbejdsløshed og hvorledes man måler arbejdsløshed. Hint Kom ind på, hvorfor lav arbejdsløshed/ledighed er et samfundsøkonomisk mål – her kan du bl.a. komme ind på, hvilke problemer ubalance mellem udbud og efterspørgsmål kan give. (Hold evt. lidt tilbage her til den mundtlige fremlæggelse!) Forklar de forskellige typer ledighed og hvordan man i praksis måler ledigheden. Relevante kilder kan findes her: Primært I-bogens kapitel 5.1.2: De økonomiske målsætninger, http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/metode/ledighedsbegreberhttp://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/metode/ledighedsbegreber, http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Flere%20i%20arbejde/Ledighed/Den%20registrerede%20led ighed.aspx og evt. noter, opgaver eller andet materiale fra undervisningen. http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Flere%20i%20arbejde/Ledighed/Den%20registrerede%20led ighed.aspx

6 Analyse Foretag en analyse af udviklingen af arbejdsløsheden i Danmark fra 2010 frem til i dag og kom herunder ind på, hvilke mismatch problemer der p.t. er på det danske arbejdsmarked. Hint Brug godt med kilder (primært kvantitative men også kvalitative). Husk tal fortæller ikke noget selv. Du skal sætte ord på, hvad tallene viser og hvad der kan forklare den pågældende udvikling. Begreberne som du har med i redegørelsen skal anvendes mest mulig i analysen. Husk at mismatch problemer er der, hvor der er ubalance mellem udbud og efterspørgsel. Husk kravet om, at matematiske metoder skal anvendes i besvarelsen af analysespørgsmålet (i selve synopsen eller ved fremlæggelsen). Dvs. bearbejd selv nogle af dataene. Relevante kilder: Bl.a. Danmarks Statistik (se slide 8) og andre kilder, der har tal for ledigheden samt fx artikler, der siger noget om mismatch problemerne.

7 Vurdering Vurder, hvem og hvordan disse mismatch problemer kan løses. Hints: Fokus på, hvem der er de centrale aktører på det danske arbejdsmarked – husk den danske model. Evt. inddrag trepartsforhandlingerne (evt. også kommende gymnasiereform). Inddrag relevante økonomiske politikker (herunder arbejdsmarkedspolitik: Stramnings- og opkvalificeringsstrategi). Hvis det er relevant, inddrag så andre politiske muligheder (udover økonomiske politikker). Det kan være en fordel, hvis mulighederne, som du nævner eventuelt også er nogle, som forskellige aktører (politiske partier, interesseorganisationer m.fl.) har foreslået. Det vil kunne styrke din argumentation. Kilder: Egen informationssøgning, evt. brug af artikler for foreslåede kilder, I-bogens kap. 5.2 Økonomisk politik – særlig 5.2.5 Strukturpolitik.

8 Forslag til at finde kilder Meget kan findes via Danmark Statistik – www.dst.dk - enten under ”Find statistik” eller ”Nyt fra Danmarks Statistik”www.dst.dk Tal vedr. beskæftigelsen/arbejdsløsheden hører til under emnet: Arbejde, løn og indkomst. Derudover kan man også prøve med: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/arbejdsloeshed http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/metode/ledighedsbegreber http://star.dk/da/Tal-og-analyser/Overvaagning/Arbejdsmarkedsbalancen.aspx http://politiken.dk/oekonomi/arbejdsmarked/ECE2174869/ledigheden-i-danmark-er-groet-fast/ http://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_vejen-til-lighed-og-velstand-er- uddannelse-og-opkvalificering.pdf http://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/publikation/ae_ot13.pdfhttp://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/publikation/ae_ot13.pdf - her er det særlig kap. 3, der er interessant. http://ae.dk/publikationer/danmark-kommer-til-at-mangle-faglaerte http://www.ae.dk/emne/ubalancer-paa-arbejdsmarkedet http://ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_opsvinget-i-europa-tynges-af-hoj-langtidsledighed.pdf

9 Forslag til at finde kilder – forsat https://www.lo.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/2015/01/~/media/LO/Aktuelt/Nyheder_2015/M angelPaaFaglaerte_2015.ashx http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE8295661/Danmark-f%C3%A5r-brug-for-flere- fagl%C3%A6rte/ http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/313654/flaskehalse_i_byggeriet_- _oekonomer_advarer_mod_boligjobordning.html https://www.ritzauinfo.dk/release/storst-lonpres-i- byggebranchen?publisherId=4119075&releaseId=5348987 http://politiken.dk/oekonomi/arbejdsmarked/ECE2515906/haandvaerkere-bliver-en- mangelvare---men-akademikere-kommer-i-overskud/ http://www.gibotech.dk/da/alle-nyheder/110-robotter-fordriver-ufaglaerte http://www.b.dk/emne/trepartsforhandlinger http://bm.dk/

10 Husk

11 Samarbejde Så længe det er individuelle synopser!

12

13 Metode Hvad er metode? De redskaber fra dine fag, som du anvender for at kunne svare på din opgaveformulering. Man snakker om tre overordnede felter af metode – Samfundsvidenskabelig – Humanistisk – (Naturvidenskabelig)

14 Samfundsfaglig metode – bl.a. Kvalitative data – Tekster, ekspertudtalelser, avisartikler interviews m.fl. Kvantitative data – Tal, tabeller, grafer fx fra Danmarks statistik m.fl. Komparative metode – Sammenligning

15 Kildekritik Forhold dig for eksempel til, hvornår kilden er fra, hvordan kilden evt. har målt/beregnet, hvordan kilden formidler sit budskab, og hvem der er afsender – og om denne evt. er et formål samt om det evt. kan påvirke kildens troværdighed. Hvis en kilde har en tendens, så er det ikke ensbetydende med, at du ikke kan bruge den. Nogle gange er det netop nødvendigt at bruge den FORDI den har denne tendens. Men du skal være bevidst om tendensen – og gøre opmærksom på, at du er bevidst om denne.

16 God arbejdslyst!


Download ppt "KNÆK KODEN Det samfundsfaglige område Opgaveformulering 3 – Det danske arbejdsmarked."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google