Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Synopsen skal indeholde titel på emnet og angivelse af fagkombination problemformulering præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med diskussion.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Synopsen skal indeholde titel på emnet og angivelse af fagkombination problemformulering præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med diskussion."— Præsentationens transcript:

1

2 Synopsen skal indeholde titel på emnet og angivelse af fagkombination problemformulering præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med diskussion af, hvilke materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med problemstillingerne konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål og problemformuleringen

3

4

5

6 DEMONSTRERE INDSIGT I VIDENSKABELIG TANKEGANG OG GØRE SIG ELEMENTÆRE VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER I FORHOLD TIL DEN KONKRETE SAG. AT bekendtgørelsen omkring Videnskabsteori

7

8 Empiri (data/tekst/fænomen) Hvad spørger du til? DET NATURVIDENSKABELIGE HOVEDOMRÅDE: De naturvidenskabelige fags empiri omfatter alle fænomener, der kan iagttages enten direkte med de menneskelige sanser eller gennem forsøgsapparatur og eksperimentelle opstillinger

9

10 EN HYPOTESE er en antagelse, en foreslået forklaring på et fænomen, som danner grundlag for en empirisk efterprøvelse fænomen Metoder i naturvidenskab Hypotese

11 UD FRA ET VIDENSKABELIGT PROBLEM FREMSÆTTES EN HYPOTESE PÅ BAGGRUND AF HYPOTESEN UDFØRES EKSPERIMENTER PASSER EKSPERIMENTERNE MED HYPOTESEN ER DEN VERIFICERET Hypotetisk deduktive metode

12 Induktiv metode MAN LAVER EKSPERIMENTER PÅ BAGGRUND AF DATA LAVES EN HYPOTESE HYPOTESEN GIVER ANLEDNING TIL NYE EKSPERIMENTER UD FRA DEDUKTION HOLDER HYPOTESEN ER DEN VERIFICERET

13 I naturvidenskaben bliver hypoteser generelt ophævet til status af teorierteorier når de er eksperimentalt bekræftet af uafhængige forskere, og nogle gange til love når de har været konsensus i mange år.konsensus Metoder i naturvidenskab Teorier og love

14

15 KLASSISK MEKANIK (BENYTTES I HVERDAGEN VED BEVÆGELSER AF OBJEKTER VED LAVE HASTIGHEDER DER ER LAVE I FORHOLD TIL LYSHASTIGHED) KVANTE MEKANIK (BENYTTES NÅR MAN BESKRIVER OBJEKTER PÅ ATOMART PLAN, VED STORE KVANTETAL GÅR KVANTEMEKANIKKEN OVER I DEN KLASSISKE MEKANIK) RELATIVISTISK MEKANIK (BENYTTES NÅR HASTIGHEDEN AF OBJEKTER NÆRMER SIG LYSHASTIGHEDEN) ALLE TRE MEKANIKBESKRIVELSER ER NØDVENDIGE FOR EN HELHEDSBESKRIVELSE AF UNIVERSET OG DE KAN ALLE BESKRIVES VIA MODELLER OG FORMLER Metoder i naturvidenskab Eksempler

16 VILJE TIL KRITIK REDUKTION OBJEKTIVITET METODE OFFENTLIGHED God videnskab

17 Naturvidenskabens udvikling

18

19 Naturvidenskabens Sejre o NY VERDENSOPFATTELSE – MENNESKETS IKKE UNIVERSETS CENTRUM o VERDEN STYRET AF NATURLOVE o UNDERSØGELSER VHA. FORSØG M.M. o KIRKEN MINDRE MAGT – SEKULARISERING

20 Det humane genom projekt DEN SPÆDE START I 1983 HUGO 1988 PROJEKTET PÅBEGYNDES I 1990 SKITSEN FÆRDIG I 2003 ENDELIGT FÆRDIG 2006

21

22 Evolution Videnskab contra religion Sidste dias

23 AT 2016: HTTP://WWW.EMU.DK/MODUL/2016-GR%C3%A6NSER-BEGYND- HER HTTP://WWW.EMU.DK/MODUL/2016-GR%C3%A6NSER-BEGYND- HER ENKELTE NATURVIDENSKABSFAG: ENKELTE NATURVIDENSKABSFAG: HTTP://WWW.EMU.DK/MODUL/2016-KEMI HTTP://WWW.EMU.DK/MODUL/2016-FYSIK HTTP://WWW.EMU.DK/MODUL/2016-NATURGEOGRAFI Links

24 HTTP://DA.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/NATURVIDENSKAB HTTP://WWW.HYPERHISTORY.COM/ONLINE_N2/HISTORY_N2/SCIE NCE.HTML HTTP://WWW.HYPERHISTORY.COM/ONLINE_N2/HISTORY_N2/SCIE NCE.HTML HTTP://WWW.EMU.DK/OMRAADE/STX/FAG/ALMEN- STUDIEFORBEREDELSE HTTP://WWW.EMU.DK/OMRAADE/STX/FAG/ALMEN- STUDIEFORBEREDELSE Links


Download ppt "Synopsen skal indeholde titel på emnet og angivelse af fagkombination problemformulering præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med diskussion."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google