Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion Nationale retningslinjer - for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser - 15. april 2016.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion Nationale retningslinjer - for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser - 15. april 2016."— Præsentationens transcript:

1 Introduktion Nationale retningslinjer - for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser - 15. april 2016

2 Hvilken kontekst taler jeg ud fra?  Platangårdens Ungdomscenters højt specialiserede afdeling for unge med spiseforstyrrelser  Platangårdens Ungdomscenter er en social institution, organiseret i Region Sjællands socialafdeling  Udpeget af danske regioner til at deltage i Socialstyrelsens arbejdsgruppe  Min opgave idag

3 Hvordan ser de der nationale retningslinjer egentlig ud?  Link til de nationale retningslinjer: Nationale retningslinjerNationale retningslinjer  Link til pixi-udgaven: Pixi-udgavePixi-udgave

4 Centrale begreber  1. National retningslinje  2. Svær spiseforstyrrelse  3. Rehabilitering  4. Behandling

5 Hvilken status har en national retningslinje? (1)  En retningslinje er en systematisk udarbejdet handleanvisning, der bør anvendes af ledere og medarbejdere, når de skal træffe beslutning vedrørende indhold og organisering af rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser  Giver vejledende anvisninger til organisering, indhold og udførelse af rehabiliterende indsatser

6 Hvilke typer af viden?  Anbefalinger fra arbejdsgruppen for god praksis  Anbefalinger underbygget af forskning på området  Anbefalinger som bygger på nationale og internationale retningslinjer  Anbefalinger som bygger på dokumenterede metoder (brugt ift. andre målgrupper)

7 Hvordan er en svær spiseforstyrrelse defineret i NR? (2)  Sværhedsgrad 3,4 og 5 iht. Sundhedsstyrelsens vejledende kriterier(typisk og atypisk anoreksi samt typisk og atypisk bulimi) OG  behov for rehabiliterende indsats for at genvinde evnen til at klare sig selv, at trives, at leve et hverdagsliv med sociale aktiviteter samt arbejde eller uddannelse.

8 (3) Rehabilitering  Dækker i denne kontekst over den rehabilitering, som kan ydes i henhold til serviceloven.  Ansvaret for tilrettelæggelse af denne rehabiliterende indsats påhviler de kommunale myndigheder  Aktører som udfører denne rehabiliterende indsats kan være kommunens egne tilbud eller andre eksterne leverandører(regionale eller private)

9 (4) Behandling  Dækker i denne kontekst over den regionale sundhedsfaglige behandlingsindsats, som varetages af somatiske og psykiatriske sygehusafdelinger, samt ved praktiserende læger.  Ansvaret for behandling er dermed forankret i sundhedssystemet

10 De 10 centrale anbefalinger i NR  1. Et helhedsorienteret forløb  2. Koordination og samarbejde  3. En motiverende tilgang  4. Familieintervention til børn og unge  5. Forebyggelse af tilbagefald  6. Opmærksomhed på komorbiditet og fysiske følgevirkninger  7. Indsatser og tilbud til borgere, som ikke går i behandling  8. Den professionelle tilgang, når spiseforstyrrelsen bliver en livstruende tilstand  9. Fagprofessionelle kompetencer  10.Evaluering og kvalitetssikring af indsatser og tilbud

11 Udvalgte anbefalinger (til hver anbefaling knytter sig flere forskellige retningslinjer)  1. Et helhedsorienteret forløb  Behandling og rehabilitering skal ses som et samlet forløb, der over tid adresserer de samlede vanskeligheder, som borgeren oplever.  Den rehabiliterende indsats ift. serviceloven bør derfor tilrettelægges så det tilbyder støtte ift. trivsel i hverdagslivet, et socialt liv, genoptagelse af fritidsaktiviteter, måltidsstøtte, arbejde/uddannelse osv. - (udvalgt fra ”retningslinjer for indsatser i NR)

12 …. Udvalgte anbefalinger, fortsat…  2. Koordination og samarbejde  Kompleksiteten indenfor denne målgruppe er så høj, at ingen myndighed alene, samlet set, kan yde den rette helhedsorienterede støtte.  Skal det lykkes at tilbyde behandling og rehabilitering som for borgeren virker sammenhængende, er det nødvendigt med skærpet koordinering og samarbejde på tværs af sektorer, med fokus på borgerens samlede livssituation. Konkret anbefales ”koordineret indsatsplan” og ”forløbskoordinator”

13 Afsluttende kommentarer  Print og læs pixi-udgaven Brug NR som opslagsværk til inspiration når I skal :  Fokusere Jeres viden ift. den socialfaglige indsats  Udarbejde udredninger iht. ICS og VUM,  Samarbejde med det sundhedsfaglige system  Sammensætte helhedsorienterede forløb  Organisere rehabiliterende tilbud til målgruppen  Tjekke op på hvordan man kompetenceudvikler sig indenfor området

14  ?????????????


Download ppt "Introduktion Nationale retningslinjer - for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser - 15. april 2016."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google