Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

© Pharmakon Antipsykotika N05A 2016. © Pharmakon Antipsykotika N05A.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "© Pharmakon Antipsykotika N05A 2016. © Pharmakon Antipsykotika N05A."— Præsentationens transcript:

1 © Pharmakon Antipsykotika N05A 2016

2 © Pharmakon Antipsykotika N05A

3 © Pharmakon Antipsykotika - Inddeling 1. generation lavdosis fx Orap, Fluanxol middeldosis fx Stemetil, Cisordinol højdosis fx Nozinan, Truxal 2. generation Amisulpirid fx Solian Risperidon fx Risperdal Clozapin fx Clozapin, Leponex Olanzapin Fx Zyprexa Quetiapin fx Seroquel Aripiprazol Fx Abilify Paliperidon Fx Invega

4 © Pharmakon Funktionel vesikel Depotvesikel Receptor Modtagerorgan fx en dendrit Aminosyre transmitter Axon Aminpumpe Synapse Synapse impulsoverføring 1

5 © Pharmakon Antipsykotika - Virkningsmekanisme Blokering af receptorer dopamin serotonin acetylcholin noradrenalin histamin

6 © Pharmakon Antipsykotika - Virkninger dæmper psykotiske symptomer dæmper følelser og sanser dæmper angst, uro og agitation sederer, sløver (i meget varierende grad) dæmper ufrivillige bevægelser (dyskinesier) modvirker kvalme og opkastninger

7 © Pharmakon Antipsykotika - Indikationer Psykotiske lidelser Skizofreni, paranoide psykoser mm. Demens med psykotiske symptomer – NB! Affektive syndromer Mani, agiteret depression Ikke - psykotiske lidelser Visse personlighedsforstyrrelser Nervøse og stressrelaterede tilstande Smertebehandling – supplement

8 © Pharmakon Antipsykotika - Dosering Hovedregel – enkeltstofs behandling Dosering Individuel – ud fra effekt og bivirkninger Førstegangspsykose lille startdosis og langsom dosisøgning Dosis varierer betydeligt fra patient til patient hos den samme patient fra et tidspunkt til et andet ældre tåler kun mindre doser

9 © Pharmakon Antipsykotika – Oversigt bivirkninger Ekstrapyramidale bivirkninger (EPS) Psykiske bivirkninger Autonome bivirkninger Metabolisk syndrom (vægtøgning og diabetes) Hjerte-kar-bivirkninger Hormonelle bivirkninger Hud- og øjenreaktioner Leverpåvirkning Sjældne og alvorlige bivirkninger

10 © Pharmakon 1. generation Antipsykotika *Halveringstiden varierer betydeligt fra patient til patient, op til faktor 10. Anførte værdier er gennemsnitsværdier. Hvor intet er anført, kendes halveringstiden ikke. **EPS = Ekstra pyramidale symptomer *** Loxapin findes kun som akut inhalationsbehandling ved agitation. ****Udgået af det danske marked, men kan rekvireres på udleveringstilladelse fra Sundhedsstyrelsen. Bivirkninger +++ + ++ + +(+) ++ +(+) ++ ++++++ Autonome 9 21 6-8 - 7 - 9 - 20 6-8 35 24 54 Plasmahalveringstid for (timer) * + +(+) +++ ++(+) + 100-600 100-400 300-1800 Truxal ® Nozinan ® Buronil ® Dipiperon ® Dogmatil ® Chlorprothixen Levomepromazin Melperon Pipamperon Sulpirid ++ 20-100 4-64 30-200 10-75 - Neulactil ® Stemetil ® Fx Cisordinol ® Adasuve ® Periciazin Perphenazin**** Prochlorperazin Zuclopenthixol Loxapin*** ++ +++ ++ ++++++ 2-20 1-20 Fluanxol ® Serenase ® Orap ® Flupentixol Haloperidol Pimozid EPS** Sedation Dosisniveau mg/døgn for psykoser HandelsnavnGenerisk navn Vægt + ++++ ++++++++ ++ + - +

11 © Pharmakon 1. generation Antipsykotika * Halveringstiden varierer betydeligt fra patient til patient, op til faktor 10. Anførte værdier er gennemsnitsværdier. Hvor intet er anført, kendes halveringstiden ikke. ** EPS = Ekstra pyramidale symptomer *** Loxapin findes kun som akut inhalationsbehandling ved agitation. Bivirkninger +++ + ++ +++ +(+) ++ +(+) ++ Autonome 9 21 6-8 - 7 - 9 - 20 6-8 35 24 54 Plasmahalveringstid for (timer)* +++ ++(+) +++ 100-600 100-400 300-1800 Truxal ® Nozinan ® Buronil ® Dipiperon ® Dogmatil ® Chlorprothixen Levomepromazin Melperon Pipamperon Sulpirid ++ +++ ++ 20-100 4-64 30-200 10-75 - Neulactil ® Stemetil ® Cisordinol ® Adasuve ® Periciazin Perphenazin Prochlorperazin Zuclopenthixol Loxapin *** ++ ++( +) +++ ++ 2-20 1-20 Fluanxol ® Serenase ® Orap ® Flupentixol Haloperidol Pimozid EPS** Sedation Dosisniveau mg/døgn for psykoser HandelsnavnGenerisk navn Vægt ++++++++++ ++ + - ++

12 © Pharmakon 2. generation Antipsykotika Generisk navn Oralt dosisniveau mg/døgn for psykoser Plasma- halveringstid (timer) Bivirkninger EPS*Sedation Autonome og kardiovaskulære Vægtøg- ning Risperidon1-620-30+(+)**++(+) Paliperidon3-1223+(+)++? Olanzapin5-2030++++(+)+++ Asenapin10-2024(+)++++ Sertindol12-2472(+) +++ Aripiprazol10-3075(+)***+++ Lurasidon37-14818-37++++ Ziprasidon80-1607+++(+)- Quetiapin150-8007(+)++++ (+) Clozapin50-90012-+++ Amisulprid200-120012+(+)+++ * Ekstrapyramidale symptomer ** I det lave dosisniveau (2-6 mg dgl.) synes risperidon at have færre neurologiske bivirkninger end 1. generations lavdosis antipsykotika. Ved doser over 6 mg dgl. har det derimod samme hyppighed af neurologiske bivirkninger *** Akatisi

13 © Pharmakon Antipsykotika Ekstrapyramidale bivirkninger (EPS) Parkinsonisme Ufrivillige muskelbevægelser – tardiv dyskinesi Ejendommelige bevægelser – akut og tardiv dystoni Akatisi (indre rastløshed)

14 © Pharmakon Antipsykotika - Psykiske bivirkninger Dæmpende, passiviserende bivirkninger –sedation, træthed, apati –dæmpede sanser, langsomme tanker –depression Agiterende, evt. psykoseforværrende bivirkning –akatisi (rastløshed, trang til bevægelse mm.) –angst –psykoseforværring

15 © Pharmakon Antipsykotika – Autonome bivirkninger Træthed og sløvhed Blodtryksfald, især hvis man rejser sig pludseligt Mundtørhed Forstoppelse Vandladningsbesvær Synsforstyrrelser Hjertebanken Konfusion hos ældre

16 © Pharmakon Antipsykotika - Metabolisk syndrom (vægtøgning og diabetes) Svær vægtøgning Især clozapin og olanzapin Vejning, BMI, taljeomfang Type 2 diabetes

17 © Pharmakon Antipsykotika - Hjerte-kar-bivirkninger Blodtryksfald og hurtig hjerteaktion Påvirkning af QT-intervallet i EKG Uventede dødsfald

18 © Pharmakon Antipsykotika De sjældne og alvorlige bivirkninger Epileptiske anfald Bloddyskrasi, især faldende antal hvide blodlegemer Neuroleptisk malignsyndrom

19 © Pharmakon Antipsykotika – Særlige forhold OBS Ældre demente og antipsykotika Grøn stær Forstørret prostata Alkohol og andre sløvende midler Ingen advarselstrekant, men kan sløve

20 © Pharmakon Antipsykotika - Interaktioner Kombination mellem følgende bør undgås: Orap (pimozid) og Clarithromycin, Paroxetin rifampicin Trilafon (perphenazin) og Paroxetin Clozapin og Fluvoxamin Quetiapin (fx Seroquel, Alzen) og Clarithromycin Stemetil og deferoxamin, fx Desferal Lurasidon (Latuda) og ketoconazol (systemisk), rifampicin Kombination Antipsykotika med sove- og nervemedicin

21 © Pharmakon Gode råd i skranken Orientere ved ændring af præparatnavn, form eller farve af tabletter mm. Lave doser til start – forsigtig øgning af dosis til optimal effekt Ved dosering 1 gang i døgnet kan det med fordel være før sovetid Behandling må kun afbrydes efter aftale med lægen Længden af behandlingsforløbet afhænger af den psykiske lidelse


Download ppt "© Pharmakon Antipsykotika N05A 2016. © Pharmakon Antipsykotika N05A."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google