Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Innovation og kreativ idégenerering AMU-kursus 47845 © Ministeriet for Børn og Undervisning. Marts 2014. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Innovation og kreativ idégenerering AMU-kursus 47845 © Ministeriet for Børn og Undervisning. Marts 2014. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget."— Præsentationens transcript:

1 Innovation og kreativ idégenerering AMU-kursus 47845 © Ministeriet for Børn og Undervisning. Marts 2014. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Jesper Kaas. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: ”Dette materiale indeholder en bearbejdning af 47845 Innovation og kreativ idégenerering, Marts 2014 udviklet for Ministeriet for Børn og Undervisning af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Jesper Kaas.”

2 Målbeskrivelse Gennem viden om innovationsprocessens forskellige faser og metoder kan deltageren selvstændigt anvende de enkelte faser til analytisk problemløsning. Deltageren kan endvidere aktivt vurdere og anvende kreative metoder til at finde løsninger på problemer i forbindelse med nuværende eller kommende aktiviteter til udvikling af nye forretningsområder. Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med innovation og kreativ idégenerering ved udvikling af nye forretningsområder.

3 Kursusindhold 1.Introduktion – innovationens natur 2.Case iværksætteri og innovation 3.Hvem skaber og er ansvarlig for innovation? 4.Innovationsprocesser 5.Kreativ tænkning 6.Kommunikation og involvering af interessenter 7.Koncepter og prototyper 8.Fremlæggelser

4 1. Introduktion – innovationens natur Delmål: Deltageren har kendskab til baggrunden og drivkræfter for innovation, og kendskab til forskellige former for innovation.

5 1. Introduktion – innovationens natur Innovationstyper: Produkt Service Processer Drivkræfter for innovation: Ressourcer Teknologi Økonomi Tilbud Kundeorientering

6 1. Introduktion – innovationens natur Rammebetingelser for iværksætteri:

7 2. Case iværksætteri Delmål: Deltagerne kan beskrive og forklare baggrunden for egen idé ift: –Den unikke og autentiske baggrund for det personlige projekt –Drivkræfter og relevante faktorer –Aktører –Etc.

8 3. Hvem skaber og er ansvarlig for innovation? Delmål: Deltageren kan forklare og give eksempler på individuelle kompetencer og organisatoriske forudsætninger for innovation.

9 3. Hvem skaber og er ansvarlig for innovation? Personer i innovationsprocesser: Idémager Idéudvikler Entreprenør Intraprenør

10 4. Kreativitet og kreativ tænkning Delmål: Deltageren kan forberede og anvende teknikker og metoder til kreativ idegenerering.

11 4. Kreativitet og kreativ tænkning Kreativitet: At skabe At være skabende og/eller berige noget eksisterende Innovationskraft: At konkretisere idéer og tilskrive en efterspurgt værdi/nytte!

12 5. Innovationsprocesser Delmål: Deltagerne har kendskab til forskellige innovationsprocessers teorier og modeller, så de kan forklare og skelne mellem deres formål og anvendelse.

13 5. Innovationsprocesser KIE-modellen: Kilde: http://fablabdanmark.dk/fablab/

14 6. Kommunikation og involvering af interessenter Delmål: Deltageren kan forberede og anvende forskellige teknikker overfor interessenter med henblik på at kommunikere ideer og deres nytte.

15 7. Prototyper og koncepter Delmål: Deltageren kan formulere nytteværdien af sin idé og forbinde denne til et eksisterende koncept.

16 8. Fremlæggelser Delmål: Deltageren kan fremlægge og argumentere for valg af kreative metoder til idégenerering og igangsættelse af innovationsprocesser.

17 Links http://ivaerksaetter.emu.dk http://www.emu.dk//modul/fonden-entrepren%C3%B8rskab-young- enterprise/ http://www.emu.dk//modul/fonden-entrepren%C3%B8rskab-young- enterprise/ http://www.danskivaerksaetterforening.dk/ www.pionerprisen.dk www.innogym.dk www.kie-modellen.dk http://onlinevaerktoej.altforkreativ.dk/Idegenerering.html


Download ppt "Innovation og kreativ idégenerering AMU-kursus 47845 © Ministeriet for Børn og Undervisning. Marts 2014. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google