Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Omlagt skriftlighed (elevtid) - på Tradium Handelsgymnasiet Mikkel Brunvold Nyborg 26. april 2016.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Omlagt skriftlighed (elevtid) - på Tradium Handelsgymnasiet Mikkel Brunvold Nyborg 26. april 2016."— Præsentationens transcript:

1 1 Omlagt skriftlighed (elevtid) - på Tradium Handelsgymnasiet Mikkel Brunvold Nyborg 26. april 2016

2 De pædagogiske indsatsområder Del af den pædagogiske strategi: 1.Positive forventninger til eleverne 2.Evaluering: Særlig fokus på formativ evaluering 3.Omlagt skriftlighed 4.Undervisningsdifferentiering/studiefællesskaber Centralt med fælles pædagogisk sprog! 2

3 Synliggørelse af elevtiden (teamet koordinerer) 3

4 Model for undervisningskvalitet (Hattie) Feedback på opgaven Synlige læringsmål. Synlig og specifik feedback på opgaven. Feed up: Hvor skal jeg hen? Feedback på læreprocessen. Feedback på succeskriterierne for målet. Løbende pege på placering i forhold til mål. Feed Back: Hvor er jeg i læreprocessen? Feedback på selvreguleringen. Øge læringsmuligheder via strategibrug. Fremme selvfeedback - giver dybere forståelse. Feed forward: Hvad er næste skridt?

5 Hvorfor retter man ”i bund”? Rygdækning/forsvar for den givne karakter God samvittighed ved at have udført sit arbejde ordentligt Svært ved at ignorere nogle fejltyper? En (dårlig) vane? En antagelse om, at eleven lærer af sine fejl ved at få dem udpeget 5

6 Projektgruppe Projektgruppe dannet efteråret 2014: Matematik, Dansk, VØ, Spansk og Afsætning Formål: Indsamle og formidle erfaringer med omlagt skriftlighed fra de forskellige fag Hvad virker/virker ikke? Store og små metoder… Fremlæggelse for HHX- og HTX-kolleger Færdigt idékatalog på tværs af fag 6

7 Idékataloget (1) Foreløbige input til fælles forståelse: Flytte feed back ind i skriveprocessen og mindre feed back bagefter Forskellige rettesystemer skal i spil Omlagt skriftlighed for hele klassen – fælles retning i klassen Eleverne retter hinandens opgaver (både i processen og det færdige produkt) Standpunktsprøver (skemalægges evt.) Flytte noget elevtid hen til ”stilleperioder” (større projekter, standpunktsprøver) 7

8 Idékataloget (2) ”Fysisk tilstedeværelse og tvang” for de elever, der er bagud med skriftlige afleveringer Differentieret (omlagt) elevtid Eleverne møder ind med individuelle afleveringer – og sammenskriver det til én aflevering. Denne afleveres til læreren, som så rettes. Rettepraksis kan også være mundtlig mv. 8

9 Opsamling på 1. semester Mikkel Brunvold 9

10 Klassens “afsætningsblog” Tvungne indlæg/ Digital dannelse Projektevaluering Små opgaver Skrivevaner Mikkel Brunvold 10 Den er god at tage med ud af huset fx til Innovation og Aros. Vi skal tænke på, at vi er nogle af de første som er med i sådan et projekt. Det skal være ok at tage PC med, ipad er kun et værktøj. Vi har indtil videre brugt ipaden til næsten alt, måske endda lidt for meget, med det mener jeg at den har ikke er god til alt. Det er måske luksus, men det med at man kan tage den med overalt og læse en dansk novelle eller engelsk tekst, synes jeg er rigtig fedt, det hjælper til at jeg for læst nogle lektier jeg ellers ikke ville læse. Men det er da lettere, at lave film og være innovativ med ipadden Jeg ved ikke, hvad vi ellers skal kunne lære med ipadden. Det virker nemlig ikke til, at den kan så meget mere. Overlegen mht. transport og håndtering. Slår ikke igennem på den måde, jeg havde forestillet mig.

11 Parvis øvelse om et emne Find på 5 argumenter, hvor I kæder casen sammen med kapitlet om segmentering. Argumenterne skal skrives på fx Primarywall eller TodaysmeetPrimarywall Todaysmeet Afsluttende dialog i plenum om, hvad et godt argument er. Mikkel Brunvold 11

12 Gode formuleringer 1.Se dine tidligere afleveringer igennem 2.Find 10-15 formuleringer som er særligt gode Udbyg med kausale markører fx: derfor, på grund af, som følge af, fordi, for, således at, da mv. Mikkel Brunvold 12

13 Elevudsagn Spild af tid for nogen. Det handler om at være motiveret. Fritiden er presset. Fungerer bedst hvis man sidder selv og kan spørge læreren Også godt at sparre med andre Læreren er fastholdt i timerne. Positivt i små mængder 50% = lange skoledage Forslag: max 15-20% omlagt Placering: bedst i slutningen af dagen 2 lektioner er det bedste Drengene er meget urolige 13

14 Google drev Makkerskrivning – deles med læreren: Træning af virksomhedsbeskrivelse (i 1.g) Skriv objektivt uden brug af jeg, du og vi Brug faglige begreber i afsnittet Brug informationssøgning og skriv kilderne i fodnoter Læreren kan lure med i skriveprocessen 14

15 Skema – opdateres løbende 15 Kommentarer Korrekt ”genre”:Ikke litteraturliste og noter til sidst. Heller ikke en ”konklusion” Informationssøgning + kildehenvisninger i fodnoter Ikke til i-bogen. Husk kildehenvisninger i teksten. Ellers gode kilder – husk dato. Inddragelse af fagbegreber OK, bedst i den interne analyse. Intern analyse: værdikæde Ikke virksomhedsbeskrivelse. Udmærket analyse, hvor du godt kan forsøge at få flere fagbegreber med. Der mangler en kort opsamling. Ekstern analyse: omverdensmodellen En del om konkurrence. Du kommer til at tale for meget om, hvad JJ gør. Det er jo internt. Afsnittet om den uafhængige omverden er udokumenteret. Opsamling: SWOT Den bør opstilles som tabel og kommenteres kort. Formidling Jeg-form, læs korrektur. Nutids-r! Husk at påstande skal dokumenteres – fx det med Starbucks. Dine fokuspunkter til næste gangOpbygning af argumenter og objektiv faglig formidlig Samlet bedømmelse 4+. der er en række gode elementer, men du skal øve dig på at lave den rette form i opgaven og søge endnu flere kilder.

16 Opsamling Differentiering i den omlagte skriftlighed Stillezoner vs. snakkezoner (ny klasserumskultur?) Feedback (peer, lærer, gruppe – mundtlig/skriftlig) er den mest effektive formative evalueringsform! Tydelige mål og sekvensering Træning i det multimodale (ikke kun eksamensopgaven!) Inddrag: IT, presseklip, korte nyheder, blogs, sociale medier, elevatorpitch mv. 16

17 Opsamling Mere fokus på tværfaglig skrivning med fokus på fx: faglige begreber, argumentation og brudstykker fra rapportgenren (SRP) Formativ evaluering: Feed up (hvor skal jeg hen?) Feed back (hvor er jeg i læringsprocessen?) Feed forward (hvad er næste skridt?) Dette gerne i klasseteamet – samme elevfeedback Nye rettestrategier (fokusretning) 17

18 Opsamling Forhåbentlig mere kvalificerede afleveringer (forskningen viser, at det virker…) Besøg på skoler, der har deltaget i SIP, viser, at lærere og ledere især peger på, at de har taget viden og inspiration til at arbejde med omlagt skriftlighed med fra kursusforløbet (EVA, Sept. 2015)  Bør prioriteres som hel-skole-projekt De gymnasiefremmede får hjælp Flere evalueringsformer: skriftlig, mundtlig, billedvisuel 18

19 Diskussionoplæg Hvorledes planlægges og gennemføres den omlagte skriftlighed bedst? Praktiske eksempler fra jeres hverdag Lærerperspektivet Ledelsesperspektivet Elevperspektivet Det organisatoriske 19

20 Referencer Holm Strøm, Sophie : Skrivning i alle fag, Dansklærerforeningens forlag, 2012 Jørgensen, Mette og Ole Schou Hansen, Den ny skriftlighed – skriv i alle fag, i-bog, Systime Krogh, Ellen: Videnskabsretorik og skrivedidaktik, Gymnasiepædagogik nr. 77, SDU 2010 Mørch, Margrethe (redaktør), Fag og læsning: i-bog, Systime Pors, Eva Pors: http://www.111variation.dk/2015/03/liste-med-rettestrategier.html Rapport: Styrket formativ evaluering og udvikling af evalueringskulturen, Cudim 2014 20


Download ppt "1 Omlagt skriftlighed (elevtid) - på Tradium Handelsgymnasiet Mikkel Brunvold Nyborg 26. april 2016."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google