Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Model-tour… Uddrag af modeller, der kan anvendes til fagprøven Marianne Bechmann.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Model-tour… Uddrag af modeller, der kan anvendes til fagprøven Marianne Bechmann."— Præsentationens transcript:

1 Model-tour… Uddrag af modeller, der kan anvendes til fagprøven Marianne Bechmann

2 PDCA ”Forbedringshjul” En struktureret fremgangsmåde til at skabe løbende forbedringer Link til yderligere information

3 FAKIR Fasemodel, der skal være med til at sikre en god systemudviklingsproces. Modellen kan betragtes som en køreplan for, hvad der skal være på plads inden næste fase påbegyndes. Link til yderligere information

4 Leavitts model Teorimodel (Leavitts diamant), som forklarer virksomhedens interne og eksterne processer og deres indbyrdes sammenhænge og afhængighed. Hvis man ændrer i ét af områderne, vil dette påvirke de andre områder Link til yderligere information Omverden

5 Gantt kort Simpelt grafisk system til planlægning og kontrol af arbejdsopgaver Link til skabeloner

6 Styrings- og ledelsesværktøj, der bygger bro mellem strategi, vision og daglig drift – og mellem indsats og resultater. The Balanced Scorecard Udover traditionel økonomistyring måler The Balanced Scorecard også på de tre ikke-økonomiske perspektiver: kundeperspektivet, den interne forretningsproces og lærings- og vækstperspektivet Link til youtube-film

7 Redskab/metode, der belyser forholdet mellem udgifter/ulemper og indtægter/fordele Budget for bestemt aktivitet/projekt, hvor både økonomiske og ikke- økonomiske fordele og ulemper medtages i vurderingen Eksempel (youtube) Cost-benefit-analyse Klarlæg alle omkostninger Klarlæg evt. indtægter Klarlæg besparelser/ økonomiske fordele Læg en plan med tidslinje Vurdér øvrige fordele og omkostninger Go/no go

8 LEAN Lean handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Lean betyder trimmet, og går ud på at øge produktiviteten og kundernes tilfredshed gennem effektivisering. Pointen er, at de virksomheder, der systematisk arbejder med at trimme arbejdsgangene, klarer sig bedst. Link til yderligere information

9 Yderligere materiale om LEAN  Lean hvad og hvordan  https://dl.dropbox.com/u/14143477/PDF%20version%20h%C3%A6fter/1LEAN_Hvad.pdf https://dl.dropbox.com/u/14143477/PDF%20version%20h%C3%A6fter/1LEAN_Hvad.pdf  Værdistrømsanalyser  https://dl.dropbox.com/u/14143477/PDF%20version%20h%C3%A6fter/2LEAN_VSM.pdf https://dl.dropbox.com/u/14143477/PDF%20version%20h%C3%A6fter/2LEAN_VSM.pdf  5S – orden og ryddelighed  https://dl.dropbox.com/u/14143477/PDF%20version%20h%C3%A6fter/3LEAN_5S.pdf https://dl.dropbox.com/u/14143477/PDF%20version%20h%C3%A6fter/3LEAN_5S.pdf  Målstyrings og forbedringstavler  https://dl.dropbox.com/u/14143477/PDF%20version%20h%C3%A6fter/4LEAN_M%C3%A5l.pdf https://dl.dropbox.com/u/14143477/PDF%20version%20h%C3%A6fter/4LEAN_M%C3%A5l.pdf  Andre LEAN-værktøjer  https://dl.dropbox.com/u/14143477/PDF%20version%20h%C3%A6fter/5LEAN_Andre.pdf https://dl.dropbox.com/u/14143477/PDF%20version%20h%C3%A6fter/5LEAN_Andre.pdf  LEAN i administrative processer  https://dl.dropbox.com/u/14143477/PDF%20version%20h%C3%A6fter/LEAN%20i%20praksis_LEAN_adm. pdf https://dl.dropbox.com/u/14143477/PDF%20version%20h%C3%A6fter/LEAN%20i%20praksis_LEAN_adm. pdf  Den gode LEAN-leder  https://dl.dropbox.com/u/14143477/PDF%20version%20h%C3%A6fter/LEAN%20i%20praksis_Leder.pdf https://dl.dropbox.com/u/14143477/PDF%20version%20h%C3%A6fter/LEAN%20i%20praksis_Leder.pdf  Problemløsningsværktøjer  https://dl.dropbox.com/u/14143477/PDF%20version%20h%C3%A6fter/LEAN%20i%20praksis_probleml% C3%B8sning.pdf https://dl.dropbox.com/u/14143477/PDF%20version%20h%C3%A6fter/LEAN%20i%20praksis_probleml% C3%B8sning.pdf  SMED – den praktiske gennemførsel  https://dl.dropbox.com/u/14143477/PDF%20version%20h%C3%A6fter/LEAN%20i%20praksis_SMED.pdf https://dl.dropbox.com/u/14143477/PDF%20version%20h%C3%A6fter/LEAN%20i%20praksis_SMED.pdf Forfatter til hæfterne: www.storgaardinnovation.dk

10 Andre….  Organisationsteori  Service management  Ledelsesteori  Motivationsteori  Læringsstile  Værdikæden  Osv.


Download ppt "Model-tour… Uddrag af modeller, der kan anvendes til fagprøven Marianne Bechmann."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google