Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

 Formål: kendskab til hovedforskellene på de tre fakulteter (i AT1-AT7 udbygges jeres viden)  Fremgangsmåde – tre-trins-læringsraket: 1. Oplæg v. Jan.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: " Formål: kendskab til hovedforskellene på de tre fakulteter (i AT1-AT7 udbygges jeres viden)  Fremgangsmåde – tre-trins-læringsraket: 1. Oplæg v. Jan."— Præsentationens transcript:

1  Formål: kendskab til hovedforskellene på de tre fakulteter (i AT1-AT7 udbygges jeres viden)  Fremgangsmåde – tre-trins-læringsraket: 1. Oplæg v. Jan med illustrerende billeder (ikke så meget tekst) – ca. 15 minutter I skal meget aktivt tage noter til det sagte undervejs! 2. Anskueliggørende øvelse (kan man se eller måle på et digts betydning?) 3. Elektronisk får I et dokument med de vigtigste pointer (”ATintro 1g feb. 2016_handout til eleverne om de basale forskelle på de tre fakulteter”), som I kan se på de næste 2,5 år. Om de mest basale forskelle på de tre fakulteter ATintro, 1g, VG, feb. 2016

2 3 x 3

3 Naturvidenskaberne. HVAD undersøger de?

4 HVORFOR – formål?

5 .

6 .

7  Det lovmæssige/universelle/generelle Naturvidenskaben er med et præcist begreb nomotetisk (nomos = lov, tithenai = opstille, fastsætte) Naturvidenskaberne er altså om:

8  at give kausale forklaringer (kausal betyder ’som vedrører årsag-virkningsforhold’) Naturvidenskaberne stræber efter:

9 . Hvordan – metode?

10 .

11 .

12 .

13 Induktion

14 Humaniora – HVAD undersøges?

15  Idiomatisk = om det særlige  (jf. ’idiot’: græsk: idi ṓ tis betyder ’egen’, ’speciel’) Humaniora er:

16 HVORFOR?

17

18 HVORDAN - metode?

19 .

20  Menneskets indre liv – dets følelsesliv, tankeliv og intentioner – er ikke synligt eller målbart, og (sproglige) udtryk for dette indre liv er ikke entydige, og deres indhold kan vi ikke se eller måle på.  DERFOR kræver studier af mennesket og tekster fortolkning og indlevelse! Humanioras grundbetingelse:

21 Fortolkning – to hovedtræk :  løbende korrektion af for-forståelser (din verden møder tekstens verden – gradvis sammensmeltning)  Del-helhed-vekslen: Man forstår en teksts dele ud fra helheden og omvendt (den hermeneutiske spiral) Hermeneutik

22 Samfundsvidenskab

23  Genstande: politik, økonomi, det sociale, samfundsforhold, samfundsudviklingen lokalt, regionalt, nationalt, internationalt og globalt.  Formål: Samfundsvidenskaberne er en blanding af humaniora og naturvidenskab i den forstand, at de er optaget af både at forstå og fortolke det unikke (fx en politiske tale eller finanskrisen) og i at forklare det generelle (fx hvorfor mennesker generelt opfører sig på en bestemt måde, fx forbruger penge på en bestemt måde).  Metode: Samfundsvidenskaberne anvender både tekstfortolkning (kvalitativ metode), statistiske undersøgelser (kvantitativ metode) og sammenlignende undersøgelser, fx sammenligning af landes politiske systemer eller kulturer (komparativ metode).

24 Naturvidenskab Humaniora Hvad: naturens generelle virke menneskers unikke betydnings- (nomotetisk videnskab)bærende frembringelser (idiomatisk videnskab) Hvorfor: forklare naturlove forstå betydninger/ (kausale forklaringer) intentioner (intentionelle forklaringer) Hvordan: måle, observere, fortolkning, induktionindlevelse Opsamling:

25 Øvelse

26  Øvelse om hovedforskellene på humaniora og naturvidenskab  1. Læs digtet ”Til mine forældre”.  2. Lav en lille fortolkning af digtets overordnede budskab.  3. Prøv nu at beskrive, hvad du gjorde, fra da du så digtet første gang til nu – hvordan nåede du frem til din endelige fortolkning. Hvad skete der i mødet mellem dig og teksten og i fortolkningsprocessen?  4. Forklar nu den helt basale grund til, at humanioras metode ikke kan være ligesom naturvidenskabens – hvorfor er man nødt til at anvende indlevelse og fortolkning for at forstå en tekst?  Til mine forældre (skrevet i 3g, udgivet i 1932). Af Gustaf Munch-Petersen (1912-1938)  jeg blev ikke det, i ventede - jeg blev alt det, i havde frygtet - i lod mig vokse op næret ved jeres afsavn. i opdrog mig med skjulte taarer - opdrog mig til at leve jeres liv - fortsætte det - skal jeg sige: saadan levede i; i gjorde ret - altsaa er det godt at leve saadan. skal jeg? eller skal jeg dræbe haabet i jer? fortælle jer, at jeg ikke blev som i - at min verden er en anden end jeres, min glæde, min smerte en anden end jeres - vil i tro paa min tak til jer? paa min tak til livet? eller vil i sige: han fik alt, han tog alt af os, og giver os intet tilbage, andet end sorg og skuffelse. jeg ved, i har ret, naar i siger det. jeg tror, jeg har ret, naar jeg gaar til mit eget land. men jeg gaar tøvende - jeg gaar langsomt og tungt - men jeg tror, jeg skal gaa.


Download ppt " Formål: kendskab til hovedforskellene på de tre fakulteter (i AT1-AT7 udbygges jeres viden)  Fremgangsmåde – tre-trins-læringsraket: 1. Oplæg v. Jan."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google