Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jan Tønnesvang, 1963 Professor i (vitaliserings) psykologi Har videreudviklet teorien om, hvorledes udviklingen af et selv sker i et tæt spejlende samspil.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jan Tønnesvang, 1963 Professor i (vitaliserings) psykologi Har videreudviklet teorien om, hvorledes udviklingen af et selv sker i et tæt spejlende samspil."— Præsentationens transcript:

1 Jan Tønnesvang, 1963 Professor i (vitaliserings) psykologi Har videreudviklet teorien om, hvorledes udviklingen af et selv sker i et tæt spejlende samspil med andre. Dette gør sig, ifølge Tønnesvang, både gældende for børn, unge og voksne - og således igennem hele livet. Hvorfor er jeg her? Vitaliserings psykologi; en mand der hedder Jan Det jeg præsenterer er svært; bare i forstår lidt

2 Fortidsbestemt Fremadrettet Tanker om fremtid, håb, drømme – frygt, angst og mod. Tidligere erfaringer Nutidighed (Livsbaneskabelse) Fremadrettet, fortidsbestemt nutid; ALLE MENNESKER HAR EN TIDSBUE Alle opgaver henter vi kompetencer til i fortiden Motiv; beskyttelse af os selv (el. opnå noget) At have en angst i fortiden der hæmmer fremtiden – og kunne arbejde med det i nutiden Hvordan?; grundbehov og ilt Mennesket som fremadrettet, fortidsbestemt, nutidighed.. (At være aktør i sin livsbaneskabelse gennem uddannelse) © Jan Tønnesvang, 1997/ 2011

3 Entals Perspektiv Indre Perspektiv Ydre Perspektiv Flertals Perspektiv
Tanker, følelser og forestillinger. Personens mentale organisering. Adfærd og fremtoning. Personens biologi og neurologi. Indre Perspektiv Fortolkning Observation Ydre Perspektiv ‘Lugten i bageriet’. Delt mening, gruppekultur og oplevelse af fællesskab. Observerbare sytemforhold. Regulativer og retningslinjer. En analysemodel til at forstå mennesker Alle mennesker har gode intentioner; de er bare svære at forstå ‘Looking at & looking as’ Flertals Perspektiv

4 Looking AT the person Looking AS the person
At prøve på at forstå personen bedre, ved at kigge på hans/ hendes verden udefra Looking AS the person At prøve på at forstå personen bedre, ved at kigge på hans/ hendes verden indefra © Jan Tønnesvang, 2015

5 Menneskets 4 psykologiske grundbehov ‘At mestre mine opgaver’
(‘Looking AS’) ‘At mestre mine opgaver’ (Kompetence) ‘At være den jeg er’ (Autonomi) ‘At se mening’ (Værdier/ idealer) ‘At høre til’ (Relaterethed) Biologisk ilt Psykologisk ilt: vennen du bliver glad for at se Opløfter vs. nedtrykker

6 ‘Udfordre mig uden at knægte mig’ ‘Lad mig være ligesom dig’
‘Psykologisk ilt’: Udfordrings ilt Kompetence ‘Udfordre mig uden at knægte mig’ Menings ilt Anerkendelses ilt Mening ‘Vis mig hvem/ hvad jeg kan blive’ Autonomi ‘Se mig som den jeg er’ Relaterethed ‘Lad mig være ligesom dig’ Samhørigheds ilt

7 ‘Udfordre mig uden at knægte mig’ ‘Lad mig være ligesom dig’
‘Psykologisk ilt’: Udfordrings ilt: At blive udfordret på ens evner, talenter og færdigheder af medspillende modspillere. Kompetence ‘Udfordre mig uden at knægte mig’ Menings ilt: Anerkendelses ilt: At møde tilgængelige og troværdige forbilleder og personlige autoriteter. Mening ‘Vis mig hvem/ hvad jeg kan blive’ At blive spejlet og anerkendt på ens selvhævdelse/ selvfremstilling. Autonomi ‘Se mig som den jeg er’ Relaterethed ‘Lad mig være ligesom dig’ Samhørigheds ilt: At opleve sig ligesom og ligeværdig ved samvær med ligesindede.

8 Mental organisering: Fortidsbestemt Fremadrettet Nutidighed
Tidligere erfaringer og betydningen af iltning af grundbehov Tanker om fremtid, håb, drømme – frygt, angst, opgivenhed og mod. Nutidighed (Livsbaneskabelse) Kompetence ‘Udfodre mig uden at knægte mig’ Mening ‘Vis mig hvem/ hvad jeg kan blive’ Autonomi ‘Se mig som den jeg er’ Relaterethed ‘Lad mig være ligesom dig’

9 ‘At mestre mine opgaver’
‘FØRSTE SKRIDT’ Aktuelt Selv-syn Hvordan støttes og udfordres jeg? - i mit ________liv Ønskeligt Selv-syn Hvordan vil jeg gerne støttes og udfordres? - i mit ________liv Kompetence ‘At mestre mine opgaver’ Aktuelt Selv-syn Hvordan ser jeg mening og fremtid? - i mit _______liv Aktuelt Selv-syn Hvordan ser jeg mig? - i mit _______liv Autonomi ‘At være den jeg er’ Mening ‘At se mening’ Ønskeligt Selv-syn Hvordan vil jeg gerne se mig? - i mit ________liv Aktuelt Selv-syn Hvordan ønsker jeg at se mening og fremtid? - i mit _______liv Relaterethed ‘At høre til’ Aktuelt Selv-syn Hvordan oplever jeg at høre til? - i mit ________liv Aktuelt Selv-syn Hvordan vil jeg ønske at høre til? - i mit ________liv Samtalemodel - Copyright © Jan Tønnesvang, 2014

10 ‘At mestre mine opgaver’
‘Underdrev’ & ‘Overdrev’ Underdrev Overdrev Overdrev Overdrev ‘At mestre mine opgaver’ ‘At være den jeg er’ ‘At se mening’ ‘At høre til’ Underdrev Underdrev Overdrev Underdrev Balancemodel - Copyright © Jan Tønnesvang, 2013

11 ‘At mestre mine opgaver’
‘Underdrev’ & ‘Overdrev’ Kaos Fiksering Besættende entusiasme Almagt ‘At mestre mine opgaver’ ‘At være den jeg er’ ‘At se mening’ ‘At høre til’ Tomhed Selvudsletning Opslugning Isolation Balancemodel - Copyright © Jan Tønnesvang, 2013

12 Socialitet - Social kompetence - Deltagelse
Udadrettet Teknikalitet - Faglighed – Anden kunnen Socialitet - Social kompetence - Deltagelse Refleksivitet - Omtanke - Perspektivering Sensitivitet - Selvkontakt - Følelser KVAS: skolen arbejder med - og kræver det her SENISTIVITET: de 3 P’er, følelses- og lyst registre, motivation, svært, let REFLEKSIVITET: Refleksionskompetence, hvad kan jeg gøre anderledes Indadrettet KVAS Copyright © Jan Tønnesvang, 2014

13 Teknikalitet - Faglighed – Anden kunnen
Udadrettet Teknikalitet - Faglighed – Anden kunnen Socialitet - Social kompetence - Deltagelse Refleksivitet - Omtanke - Perspektivering Sensitivitet - Selvkontakt - Følelser Teknikalitet – Faglighed – Anden kunnen Omhandler faglig og praktisk viden og kunnen i bred forstand, herunder informationssøgning, digital håndtering, sprog og kropslig udfoldelse Socialitet – Social kompetence – Deltagelse Omhandler regulering af samvær, viden om social-moralske funktionsmåder og at kunne handle ud fra den viden i forskellige kontekster. Refleksivitet – Omtanke – Perspektivering Omhandler omtanke for konsekvens af det man gør, at reflektere og se forbindelser på tværs af kontekster og herved se relevans og mening. Sensitivitet – Lyst – følelseskontakt/regulering Omhandler egen emotionalitet, kreativitet, lyst og motivation, herunder at være i kontakt med og regulere følelser og håndtere skyggesider. Indadrettet KVAS Copyright © Jan Tønnesvang, 2014

14 EKKOLODDET: Elevens Navn.___________
Elevskema. Noter. Noter. Teknikalitet – Faglighed – Anden kunnen Det kører Matcher På vej Ups Socialitet – Social kompetence – Deltagelse Refleksivitet – Omtanke – Perspektivering Sensitivitet – Selvkontakt – Følelser Noter. Noter. Man kan godt være 10 i noget og 02 i andet Man kan aldrig ligge på 12 i alle sammen (for så er der ikke mere at lære) Ekkoloddet - Copyright © Jan Tønnesvang, 2014

15 Engagement Selv-opsamling
Elevens betingelser for _________ udvikling af teknikalitet / faglighed Teknikalitetsnorm: Status Mulighed Første skridt Elevens betingelser for ________ udvikling af socialitet / relationer Socialitetsnorm: Status Mulighed Første skridt Børn og Unges Teknikalitet (i fht. uddannelse) Socialitet (og diversitet) VIDENSSIDE Refleksivitet (og forbinden) Sensitivitet (og villen) Engagement Navn / Billede Elevens betingelser for _________ udvikling af refleksivitet / omtanke Refleksivitetsnorm: Status Mulighed Første skridt Elevens betingelser for _________ udvikling af sensitivitet / følelser Sensitivitetsnorm: Status Mulighed Første skridt FÅ VÆRKTØJERNE I ORDEN Selv-opsamling KVAS Copyright © Jan Tønnesvang, 2014

16 Spørgsmål & tak for i dag 


Download ppt "Jan Tønnesvang, 1963 Professor i (vitaliserings) psykologi Har videreudviklet teorien om, hvorledes udviklingen af et selv sker i et tæt spejlende samspil."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google