Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SRO SKRIV!. OVERORDNET STRUKTUR SRO SKRIV Gunvor Severinsen GREVE GYMNASIUM, 2016 OPGAVENS HOVEDDEL FORSIDE ABSTRACTABSTRACT INDHOLDS- FORTEG- NELSE INDLEDNING.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SRO SKRIV!. OVERORDNET STRUKTUR SRO SKRIV Gunvor Severinsen GREVE GYMNASIUM, 2016 OPGAVENS HOVEDDEL FORSIDE ABSTRACTABSTRACT INDHOLDS- FORTEG- NELSE INDLEDNING."— Præsentationens transcript:

1 SRO SKRIV!

2 OVERORDNET STRUKTUR SRO SKRIV Gunvor Severinsen GREVE GYMNASIUM, 2016 OPGAVENS HOVEDDEL FORSIDE ABSTRACTABSTRACT INDHOLDS- FORTEG- NELSE INDLEDNING REDEGØREL- SE ANALYSE DISKUSSION KONKLUSION LITTERA- TURLISTE EVT. BILAG ABCDEF

3 ABSTRACT Et abstract skal normalt indeholde: - Opgavens hovedemne og problemstilling - Arbejdsmetode - Hovedpointer, disposition - Resultater og konklusioner Sproget i et abstract: - Skal være kortfattet, præcist og neutralt - Undgå vurderende eller for personlige udtryk - Undgå at gentage de samme udtryk. Varier sproget. - Brug gerne passivsætninger Eksempel på et abstract; følg linket SRO SKRIV Gunvor Severinsen GREVE GYMNASIUM, 2016

4 INDLEDNING I indledningen skal du kort forklare 0. Introduktion til emnet 1.hvad du skal analysere i din opgave (problemet) 2.hvordan du vil gøre det (metoderne) 3.hvilke resultater, du forventer at nå frem til (hypotese og resultat). Skrivestilen er som i resten af opgaven neutral, akademisk og uden personlige kommentarer. SRO SKRIV Gunvor Severinsen GREVE GYMNASIUM, 2016

5 OPGAVENS HOVEDDEL, REDEGØRELSE Redegørelse: Beskrivelse af og svar på ”Hvad er …?”. Din opgave er, at DU skal formidle stoffet til din læser på en overskuelig og saglig måde, sådan at læseren kan få et klart overblik over emnets vigtigste indhold, uden selv at kende til det indhold i forvejen. Du hjælper altså læseren til at se det væsentlige, du ordner og systematiserer stoffet. Du skriver og forklarer med fagord. Du kan hjælpe dig selv med at finde frem til det centrale i emnet/teksten ved fx at stille hv-spørgsmål til teksten, besvare dem og anvende dem som udgangspunkt for det du skriver. SRO SKRIV Gunvor Severinsen GREVE GYMNASIUM, 2016

6 ANALYSE Analysens indhold afhænger naturligvis af fag og emne, men som hovedregel betyder analyse at du skal undersøge et eller andet. Undersøgelsen skal du foretage ved at bruge de metoder, der bruges i fagene, du skriver i. Analysen kan bestå af både modeller, tabeller der henvises til og omtale af den analysegenstand eller objekt, du skal undersøge. Du skriver analysen i et sammenhængende sprog ligesom resten af opgaven. Se i Skrivetoget under fag/Skrivehandlinger for at se, hvordan man gør i de enkelte fag. SRO SKRIV Gunvor Severinsen GREVE GYMNASIUM, 2016

7 DISKUSSION At diskutere betyder ikke nødvendigvis, at man er uenig med nogen. I en akademisk opgave, betyder begrebet at du skal undersøge forskellige faglige opfattelser af, hvordan man kan løse det problem, den opgave, du er blevet stillet. Du skal med andre ord ud at undersøge, hvad andre har fundet ud af og sammenligne med dine egne resultater. I den del af opgave er det derfor MEGET vigtigt at du bruger kilder, henviser til kilder, tabeller og modeller. SRO SKRIV Gunvor Severinsen GREVE GYMNASIUM, 2016

8 KONKLUSION I konklusionen skal du i kort form gentage, hvad du har undersøgt og fundet frem til i din opgave. Du skal skrive om, hvad dit udgangspunkt var (problemstillingen), hvordan du undersøgte og diskuterede problemstillingen og til sidst hvilke resultater, du er nået frem til. SRO SKRIV Gunvor Severinsen GREVE GYMNASIUM, 2016

9 FASER I ARBEJDSPROCESSEN 1 Læsning + noterProblemformuleringen. Hvad skal jeg?Læsning + noterDisposition: mind-map/strukturUdkast til afsnit SRO SKRIV Gunvor Severinsen GREVE GYMNASIUM, 2016

10 FASER I ARBEJDSPROCESSEN 2 Redigere tekst i afsnit, skrive mere tilSkrive indledning og konklusionTjekke om du har svaret på opgaveformuleringen. Redigere.Tjekke noter og bilag Læse korrektur AFLEVERE SRO SKRIV Gunvor Severinsen GREVE GYMNASIUM, 2016

11 OPGAVEFORMULERING, HVAD SKAL JEG SVARE PÅ? Se efter opgavens taksonomiske buzzwords på Solo- og Blooms taksonomi.Solo Blooms Fx: Redegøre, analysere, bevise, sammenligne, udrede, diskutere, perspektivere. Se efter opgavens faglige mål fx at kunne analysere og fotolke, opstille og efterprøve en hypotese, anvende induktiv og deduktiv metode. Husk at tjekke at du slutter opgaven på det højest mulige taksonomiske niveau. Spørg dine SRO-vejledere, hvis du er i tvivl om de taksonomiske niveauer og de faglige mål i din opgaveformulering. SRO SKRIV Gunvor Severinsen GREVE GYMNASIUM, 2016

12 SRO ER EN ØVELSE TIL DEN AKADEMISK OPGAVE I 3G, SRP. DET BETYDER AT DU FORVENTES AT: -arbejde grundigt, redeligt og omhyggeligt med problemformuleringen. -så vidt muligt anvende de relevante metoder, der hører til de fag du skriver i. -angive kilder korrekt og angive alle kilder, også hvis du anvender mundtlige kilder. -er omhyggelig med at henvise og citere korrekt. -forholder dig objektivt til din empiri og dine data. Du skal også sprogligt være objektiv i forhold til dine resultater. -Skriver et korrekt dansk og sætter komma, tegn m.v. efter gældende dansk retskrivning. -arbejder som en fagperson, der undersøger og behandler en faglig problemstilling. -Efterprøver dine teorier og argumenterer fagligt for dine resultater. SRO SKRIV Gunvor Severinsen GREVE GYMNASIUM, 2016

13 BEDØMMELSESKRITERIER. DU BLIVER BEDØMT PÅ: Om der er sammenhæng mellem opgaveformuleringen og besvarelsen? Opfylder du de faglige krav for begge fag på det krævede niveau? (A eller evt. B) Lykkes det for dig at kombinere de to fag, så de tilsammen belyser den faglige problemstilling? Kan du udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale? Kan du formidle dit arbejde godt? Det vil sige, at du behersker sprog, lay-out og de formelle krav til en faglig opgave (fx citatteknik, litteraturliste osv.)? Kilde: Viby Gymnasiums skriveportal SRO SKRIV Gunvor Severinsen GREVE GYMNASIUM, 2016

14 HUSK DU FORMIDLER. BRUG DET RETORISKE PENTAGRAM. SRO SKRIV Gunvor Severinsen GREVE GYMNASIUM, 2016

15 UDDYBNING I FAGENE OG GENERELT SPØRG: Dine vejledere (se i Lectio, skriv til dem) LINKS: S-TogetS-Toget (Skriftlighedstoget) Se på EMUEMU Eksempel på SRO fra FriVIDEN.dk BRUG: SROcaféen. SRO SKRIV Gunvor Severinsen GREVE GYMNASIUM, 2016

16 SROcafé: Caféen holder åbent kl. 8.10 – 16.00 mandag den 7. og tirsdag den 8.marts i lokale 108. SRO SKRIV Gunvor Severinsen GREVE GYMNASIUM, 2016


Download ppt "SRO SKRIV!. OVERORDNET STRUKTUR SRO SKRIV Gunvor Severinsen GREVE GYMNASIUM, 2016 OPGAVENS HOVEDDEL FORSIDE ABSTRACTABSTRACT INDHOLDS- FORTEG- NELSE INDLEDNING."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google