Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Workshop Fremmedsprog.  Eleverne skal fremstille en bordgrill i det fagspecifikke fag  Eleverne skal på fremmedsproget lave en fremstillingsbeskrivelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Workshop Fremmedsprog.  Eleverne skal fremstille en bordgrill i det fagspecifikke fag  Eleverne skal på fremmedsproget lave en fremstillingsbeskrivelse."— Præsentationens transcript:

1 Workshop Fremmedsprog

2  Eleverne skal fremstille en bordgrill i det fagspecifikke fag  Eleverne skal på fremmedsproget lave en fremstillingsbeskrivelse til to forskellige målgrupper: Faglig specifik kommunikation og kommunikation om faget til ikke-faglige personer.  Målet er opnåelse af et fagligt ordforråd på såvel dansk som på fremmedsproget om materialer og arbejdsprocesser Fremstillingsbeskrivelse af bordgrill

3  Tværfaglighed som metode understøtter helhedsorienteringen  Opgaven er tværfaglig, idet faget – både fremmedsproget og det fagspecifikke fag - ikke blot er målet men også midlet: Fagligt ordforråd bringes fra faget til fremmedsproget og fra fremmedsproget til faget – man kan faktisk øge sit faglige ordforråd på dansk gennem fremmedsproget!  Faglig kommunikation er målet Tværfaglighed

4 Undervisningen skal rette mod en helhed ved at  Tage udgangspunkt i helheder, som eleverne kender  Peger frem mod helheder, som eleverne skal lære at kende Eleverne skal altså stå på en kendt platform og udvide helheden derfra Helhedsorientering

5 Grillen i alle dens faser er helheden  Motivation: Opgaven giver mening for eleverne, da den tager udgangspunkt i en konkret opgave fra deres fagspecifikke fag  Mening: Det, de skal lære, peger tydeligt frem mod en opgave i deres fag = helheden  Behov for at kunne: Opgaven bibringer eleverne relevant ordforråd på såvel dansk som fremmedsproget Opgaven er helhedsorienteret

6  Opgaven kvalificerer til erhverv = helhedsskabende  Opgaven bibringer kompetencer: Viden (om), færdigheder i at anvende. Dette er lærervalgte dele, som opgaven skal bringe ind i en helhed.

7 Opgaven har nogle klare, beskrevne mål:  Kompetencemål: F.eks. anvende et præcist og afgrænset ordforråd, klar udtale, skrive og tale så grundlæggende regler om opbygning af tekster overholdes  Videns- og færdighedsmål: Viden om, hvad der kendetegner faglig og almen sprogbrug og kan bruge denne i situationen  Eleven har viden om ITs muligheder i informationssøgnings- og formidlingsproces og kan anvende disse Mål

8 Efter opgaven kan eleven:  Anvende såvel faglig som almen sprogbrug til formidling mod forskellige målgrupper  Anvende en hensigtsmæssig struktur i sin formidling  Anvende IT til søgning af information, fremstilling af skriftlig opgave og præsentation af opgave Læringsmål

9  Løbende evaluering: Læreren sparrer løbende i processen med eleven om ordforråd, stavning, struktur mm. Feedback og feedforward er her centrale begreber. Slutevaluering  Eleverne skal aflevere en skriftlig opgave  Eleven skal mundtligt præsentere sin opgave for to forskellige målgrupper – her kan lærer fra fagspecifikt fag være fagpersonen.  Summativ evaluering: Læreren retter elevens opgave og vurderer efter 7-trin skalaen. Her vurderes modtagerbevidsthed, fagligt og alment ordforråd Evaluering

10  Eleven anvender fagligt som alment ordforråd i såvel den skriftlige som den mundtlige dokumentation  Eleven demonstrerer en logisk rækkefølge  Eleven demonstrerer viden om forskellen på fagligt og alment ordforråd  Eleven har anvendt IT til informationssøgning, skriftlig fremstilling og præsentation. Tegn på målopfyldelse

11  Der kan differentieres på omfang og indhold, f.eks. antallet af nye, faglige ord kan sættes til 10 – eller kravene kan øges  Ved den mundtlige fremstilling kan læreren støtte den svage elev ved at ”forære” ord, hvor den stærke elev kan udfordres med uddybende spørgsmål  Indhold i PowerPoint præsentationen – krav om enkeltord og billeder til den svage elev – mere fagsprog og flere refleksioner fra den stærke elev Differentiering


Download ppt "Workshop Fremmedsprog.  Eleverne skal fremstille en bordgrill i det fagspecifikke fag  Eleverne skal på fremmedsproget lave en fremstillingsbeskrivelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google