Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Noget om motivation. Historien om myren Hvad er motivation? Ordet motivation stammer fra det latinske ”movere”, som betyder bevæge eller flytte. At motivere.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Noget om motivation. Historien om myren Hvad er motivation? Ordet motivation stammer fra det latinske ”movere”, som betyder bevæge eller flytte. At motivere."— Præsentationens transcript:

1 Noget om motivation

2 Historien om myren

3 Hvad er motivation? Ordet motivation stammer fra det latinske ”movere”, som betyder bevæge eller flytte. At motivere er en proces, som skaber, leder og fastholder målrettet organisatorisk adfærd

4

5

6 Sagt så smukt… ”Hvis du vil have bygget et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel efter det store åbne hav…” Antoine de Saint-Exupéry

7 Hvornår flytter mennesker sig? Oplevet nødvendighed (Klimakrisen) Håb om noget bedre (Lørdagslotto)

8 Kend dine ansatte Hvad motiveres de af? Hvad brænder de for? Hvordan lærer de bedst? Hvordan skal de anerkendes? Hvilke typer, har du/I brug for, for at kunne realisere det, I drømmer om?

9 Maslows behovshierarki Behov kan defineres som en uligevægtstilstand, som individet forsøger at bringe i ligevægt. Figur 13.1: Maslows behovshierarki

10 Herzbergs motivationsteori Figur 13.4: Herzbergs vedligeholdelses- og motivationsfaktorer Vedligeholdelsesfaktorer udgør rammerne for udførelsen af et givet arbejde, mens motivationsfaktorerne vedrører selve arbejdet. Motivationsfaktorer er de faktorer, der skaber tilfredshed.

11 Sammenkobling af teorierne

12 LUP-gruppe Diskuter i gruppen hvilke faktorer I ser som vedligeholdelsesfaktorer, og hvilke faktorer I ser som motivationsfaktorer ( Overskrifter er suppleret med underforklaringer) Gruppér dem herefter på flippen

13

14

15 Noget om løn…

16 Hvad er løn? ”Løn er den betaling en person får for udførelsen af et stykke arbejde.”

17 Løntrappen Evt. andre tillæg Personlige tillæg Kvalifikationstillæg Anciennitetstillæg Grundløn

18 Grundlønnen Oftest fastlagt efter overenskomsten mellem PLA og DRS/dBio / HK

19 Noget om tillæg Faste tillæg ydes fremover og er pensionsberettigede. Ad hoc tillæg gives for en bestemt indsats og er situationsbestemte engangsydelser ”Her går det godt tillæg” udbetales hvis de fastsatte mål opnås.

20 En lille historie om 2 slikposer

21 Løn på flere måder Løn = penge Løn = personalegoder, kaffe, frugt, frokost, firmafester, andre personalegoder Fri til læge, tandlæge, fysioterapeut o.a.

22 Løn skaber både glæde og misundelse… Egen løn er god, men andres løn kan skabe misundelse Tænk tanken helt ud, før du laver differentieret løn!

23 Personalets effektivitet kontra lønnen Hvis der løbende forhandles forhøjelser af lønnen, kan der opstå en kløft mellem lønnen og effekten Hvordan sikres, at der er tilsvarende inerti i effektiviteten?

24 Lønpolitik! Hjælp hvad gør vi?

25 Lønpolitik En beslutning i ledelsen om hvordan man forholder sig til lønspørgsmål Lønpolitikken skal klart definere hvilke tillæg man yder og evt. hvad man ikke yder En lønpolitik skal være kendt af alle medarbejdere, og fremlægges ved ansættelsessamtaler En lønpolitik skal efterleves, men må evalueres løbende

26 Fordele ved en defineret lønpolitik En lønpolitik giver ro på arbejdspladsen Giver klarhed for medarbejderen Gør det lettere at være personaleansvarlig, da der er enighed i ledelsen

27 Et eksempel på lønpolitik Ledelsen afgør suverænt, hvilken løn den enkelte medarbejder skal have Udgangspunkt i overenskomstmæssig løn (udd, ancinnitet) Lønniveau genforhandles hvert andet år ved en individuel lønsamtale Principper for tildeling af individuelle tillæg er… - varetagelse af særlige funktioner (ansvar) Kollektive løntillæg kan udløses - i særlige situationer, såsom… - når fastsatte performance mål er opnået (bonus) Vores lønpakke består af - løn, opkobling, avis etc

28 Et andet eksempel på lønpolitik 1. Grundløn Lægerne Klinikgården er medlem af Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening, PLA, for at sikre, at medarbejderne får ordnede forhold i henhold til overenskomsten hvad angår løn og arbejdsforhold. I forlængelse af dette, ydes den overenskomstmæssige løn, det vil sige den løn som medarbejdernes egen fagforening er enige med PLA om, er den rigtige løn. Lægerne Klinikgården vil således ikke ved siden af overenskomsten forhandle løn i ”utide.” Alternativt til dette, er at opsige medlemskabet i PLA og indføre individuel og hemmelig lønforhandling med de enkelte personalemedlemmer. 2. Kvalifikationstillæg Lægerne Klinikgården yder ud over overenskomsten, et månedligt kvalifikationstillæg til alle faggrupper. Tillægget ydes normalt efter 1 års ansættelse. Tillægget ydes proportionalt i forhold til arbejdstimetal. Pr 1/6-2008 = 2151,79 kr. for 30 timer/uge. 3. Ad hoc tillæg Lægerne Klinikgården yder endvidere et "ad hoc" tillæg til de personaler, der indgår i en projektgruppe. Dette ydes, da der ofte bruges tid, ud over arbejdstid, eks. til litteraturlæsning eller "tankearbejde" hjemme. Når der fremover udformes projekter, fastsættes en timekvote, der vil blive udbetalt til overarbejdstakst, når projektet er udført.

29 LUP-gruppe Diskuter jeres egne erfaringer med lønspørgsmål Er der nogen i gruppen, der har en klar og veldefineret lønpolitik? Og hvad er effekten af dette?


Download ppt "Noget om motivation. Historien om myren Hvad er motivation? Ordet motivation stammer fra det latinske ”movere”, som betyder bevæge eller flytte. At motivere."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google