Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Terminologi Dansk E & D - Next. 1 Adjektiv 2 Adverbium 3 Akkusativ 4 Dativ 5 Futurum 6 Genitiv 7 Infinitiv 8 Intonation 9 Inversion 10 Kardinaltal 11.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Terminologi Dansk E & D - Next. 1 Adjektiv 2 Adverbium 3 Akkusativ 4 Dativ 5 Futurum 6 Genitiv 7 Infinitiv 8 Intonation 9 Inversion 10 Kardinaltal 11."— Præsentationens transcript:

1 Terminologi Dansk E & D - Next

2 1 Adjektiv 2 Adverbium 3 Akkusativ 4 Dativ 5 Futurum 6 Genitiv 7 Infinitiv 8 Intonation 9 Inversion 10 Kardinaltal 11 Kongruens 12 Konjunktion 13 Konjunktiv 14 Modalverbum 15 Objekt 16 Ordinaltal 17 Ortografi 18 Passiv 19 Perfektum 20 Pluralis 21 Pluskvam- perfektum 22 Pronomen 23 Prosa 24 Præfiks 25 Præsens 26 Præteritum 27 Subjekt 28 Substantiv 29 Suffiks 30 Syntaks

3 1. Adjektiv Tillægsord. Beskrivende eller vurderende. En lykkelig mand. Et interessant skuespil.

4 2. Adverbium Biord. Fortæller på hvilken måde noget sker. Biord kan også be­skri­ve nærmere hvor, hvordan og hvornår en tilstand, bevægelse eller forandring sker. Biord kan lægge sig til et udsagnsord, et tillægsord, et andet biord eller en hel sætning. Han sang dårligt. Børnene vågnede tidligt om morgenen.

5 3. Akkusativ Direkte objekt. Hun forærede drengen en bog.

6 4. Dativ Indirekte objekt, hensynsled. Hun forærede drengen en bog.

7 5. Futurum Fremtid. Næste år vil han ikke have flere penge tilbage.

8 6. Genitiv Ejefald. Det var pigens cykel. Det var pigernes cykler.

9 7. Infinitiv Navnemåde. At skrive. At tænke. At triumfere.

10 8. Intonation Tonefald. En persons måde at tale på, som regel i en bestemt situation og som udtryk for en bestemt følelse.

11 9. Inversion Omvendt ordstilling. Ligefrem ordstilling: Frederik fortalte en masse interessant om emnet. Omvendt ordstilling: Det var rigtigt spændende, fortalte Frederik.

12 10. Kardinaltal Mængdetal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, osv…

13 11. Kongruens Overensstemmelse mellem to eller flere ord i en sætning. En stor bygning. Fem store bygninger.

14 12. Konjunktion Ord, som forbinder ord, led og sætninger. Eksempelvis: og, at, mens…..

15 13. Konjunktiv Forestillende måde. Han ville være fyldt 100 år i år.

16 14. Modalverbum Mådeudsagnsord adskiller sig fra de øvrige udsagnsord ved, at de står som hjælpeudsagnsord og det efterfølgende udsagnsord er i navnemåde. Mådesudsagnsord fortæller også om måden noget foregår på. Eksempelvis: Jens kan ikke komme. Vi bør stoppe om lidt.

17 15. Objekt Genstandsled. (Se også akkusativ) Hun forærede drengen en bog

18 16. Ordinaltal Ordenstal. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ….

19 17. Ortografi Retstavning.

20 18. Passiv Lideform. Aktiv: Løven æder giraffen. Passiv: Giraffen ædes af løven.

21 19. Perfektum Førnutid. Jeg har spist frokost. Susanne er gået hjem.

22 20. Pluralis Flertal. En bog, to bøger. Et hus, fire huse.

23 21. Pluskvamperfektum Førdatid. Jeg havde spist frokost, da jeg ankom. Susanne var gået hjem, da opringningen kom..

24 22. Pronomen Stedord. Eksempelvis: Min mor = hun. Hr. Frandsens bil = hans bil. Vi gav pengene til Sofie = vi gav hende pengene.

25 23. Prosa Ubunden skrivestil. Dvs. ikke afhængig af rim, rytme m.m.

26 24. Præfiks Forstavelse. Eksempel: Indiskutabelt Disharmoni Ekskæreste

27 25. Præsens Nutid. Jeg læser bogen. Jeg går en tur.

28 26. Præteritum Datid. Jeg læste bogen sidste år. Jeg gik en tur i formiddag.

29 27. Subjekt Grundled. Jeg går på teknisk skole. Idéen er god.

30 28. Substantiv Navneord: navne på steder, personer, ting og begreber, som er konkrete eller abstrakte. Fugl. Fantasi. Formiddag.

31 29. Suffiks Afledningsendelse. Eksempelvis: Kærlighed. Undervisning.

32 30. Syntaks Sætningslære. En sætning kan f.eks. deles op i verballed, subjekt og objekt. Solen skinner på græsset.


Download ppt "Terminologi Dansk E & D - Next. 1 Adjektiv 2 Adverbium 3 Akkusativ 4 Dativ 5 Futurum 6 Genitiv 7 Infinitiv 8 Intonation 9 Inversion 10 Kardinaltal 11."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google