Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AFSÆTNING C - Markedsføringsplanen - Praktisk segmentering.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AFSÆTNING C - Markedsføringsplanen - Praktisk segmentering."— Præsentationens transcript:

1 AFSÆTNING C - Markedsføringsplanen - Praktisk segmentering

2 MARKEDSFØRINGSPLANEN  Helhed  – Hvad skal i lære – og hvorfor  Tværfaglighed  Hvad kan vi inddrage fra andre fag

3 MARKEDSFØRINGSPLANEN  Proces  Markedsføringsplanen  Der arbejdes med udgangspunkt i virksomheder, der repræsenterer elevens valgte uddannelsesretning. Eleverne/gruppen vælger selvstændigt, hvilken virksomhed der arbejdes med i projektet.  Markedsføringsplanen præsenteres i etaper, der er tilpasset elevernes arbejde/progression og der er fokus på individuel sparring/instruktion af de enkelte grupper i hele processen, så det sikres at alle kommer rundt om teorien.  Planen (som følger trin i modellen) udarbejdes individuelt eller i grupper á 2-3 elever. Der forberedes en præsentation for klassen med inddragelse af relevant IT.

4 MARKEDSFØRINGSPLANEN Udd.retningVirksomhedCase DetailSkoringenEcco børnesko til foråret EventSpøttrup borgLevendegørelse i ferien HandelKastrup vinduerNy type vinduer til tømrermestrene KontorRejsebureauBillige ferier til ferien KontorRevisionKom til møde om de nye skatteregler KontorOff. administrationHusk at hente det blå sygesikringskort Eksempler på cases i forskellige uddannelsesretninger

5 MARKEDSFØRINGSPLANEN  Trin 1- Virksomheden:  Projektet indledes med en præsentation af modellen og elevernes deles i grupper, hvorefter arbejdet med at udarbejde en kort karakteristik af den valgte virksomhed begynder. (Navn, branche, historie, produkt).  Trin 2 – Fastlæggelse af målgruppen:  Teori omkring segmentering, segmenteringskriterier og SMUK modellen til valg af målgruppe og efterfølgende beskrivelse af den operationelle målgruppe ud fra geografi, demografi, livsstil & købsadfærd. Efterfølgende gennemfører eleverne processen i praksis. (her kan aftales med dansk, sprog).

6 MARKEDSFØRINGSPLANEN  Trin 3 – Mål for markedsføringen:  Teori omkring opstilling af konkrete mål og forskellige typer for mål (Opmærksomhedsmål, Salgsmål, Imagemål) samt hvordan man kan kontrollere. Efterfølgende gennemfører eleverne processen i praksis. (her kan aftales med erhvervsøkonomi).  Trin 4 - Budget:  Teori omkring budgetmodeller (build-up, break-down), omkostninger i forhold til produktion og indrykning, middel og medievalg (evt. ved hjælp af printguiden.dk ). Efterfølgende gennemfører eleverne processen i praksis. (her kan aftales med erhvervsøkonomi, IT, dansk, samfundsfag). printguiden.dk

7 MARKEDSFØRINGSPLANEN  Trin 5 – Valg af parametre:  Teori omkring Handlingsparametre (De 4 p´er) og kampagneplan (Gantt kort). Efterfølgende gennemfører eleverne processen i praksis. (her kan aftales med erhvervsøkonomi, IT, dansk, sprog).   Trin 6 – Formulering af budskab:  Teori omkring formulering af budskab ved hjælp af USP, ESP, EFU, rationelle-, følelsesmæssige eller moralske motiver, relations- /transaktionsmarkedsføring samt virkemidler og opbygning/udformning af produktet (reklame, folder, radiospot m.m.) ved hjælp af AIDA. Efterfølgende gennemfører eleverne processen i praksis. (her kan aftales med IT, dansk, sprog, samfundsfag).

8 MARKEDSFØRINGSPLANEN  Trin 7 – Opfølgning:  Teori omkring opfølgning af arbejdsprocesser og resultat. Efterfølgende gennemfører eleverne processen i praksis.  Trin 8 – Præsentation:  Gruppernes arbejde afrundes og der forberedes til præsentation på klassen. Eleverne giver hinanden feedback. (Øver aktiv lytning, sokratisk spørgeteknik og feedback). (her kan aftales med IT, dansk).

9 PRAKTISK SEGMENTERING Eksempler på cases i forskellige uddannelsesretninger

10 PRAKTISK SEGMENTERING Trin 1- Virksomheden: Projektet indledes med en præsentation af teorien bag segmenteringsprocessen, Eleverne arbejder selvstændigt eller deles i grupper, hvorefter arbejdet med at udarbejde en kort karakteristik af den valgte virksomhed begynder. (Navn, branche, historie, produkt m.m.). Trin 2 – Fastlæggelse af markedet Kort oplæg med fokus på markedsbeskrivelse. Efterfølgende udarbejder eleverne egne beskrivelser af markedet. (her kan aftales med samfundsfag).

11 PRAKTISK SEGMENTERING Trin 3 - Segmenteringskriterier Kort oplæg med fokus på forskelle i segmentering på konsumentmarkedet og producentmarkedet, herunder også offentlige virksomheder. Kort oplæg med fokus på fastlæggelse af relevante kriterier til grundlag for segmentering. Eleverne bestemmer herefter hvilke relevante kriterier de arbejder videre med. Trin 4 – Vurdering og valg af målgruppen: Teori omkring segmentering og SMUK modellen til valg af målgruppe Efterfølgende gennemfører eleverne processen i praksis. (her kan aftales med dansk, sprog).

12 PRAKTISK SEGMENTERING Trin 5 - Beskrivelse af målgruppe: Kort oplæg med fokus på elementer i operationel beskrivelse af den primære målgruppe ud fra geografi, demografi, livsstil & købsadfærd. (anvend evt. Gallup kompas). Efterfølgende udarbejder eleverne egne beskrivelser i praksis. (her kan aftales med dansk. samfundsfag). Trin 6 – Præsentation: Gruppernes arbejde afrundes og der forberedes til præsentation på klassen. Eleverne giver hinanden feedback. (Øver aktiv lytning, sokratisk spørgeteknik og feedback). (her kan aftales med IT, dansk).


Download ppt "AFSÆTNING C - Markedsføringsplanen - Praktisk segmentering."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google