Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Maslows behovsteori Maslows behovspyramideEksempler på behov Eksempler på varer, der dækker det enkelte behov Selvrealisering Egobehovet Sociale behov.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Maslows behovsteori Maslows behovspyramideEksempler på behov Eksempler på varer, der dækker det enkelte behov Selvrealisering Egobehovet Sociale behov."— Præsentationens transcript:

1 Maslows behovsteori Maslows behovspyramideEksempler på behov Eksempler på varer, der dækker det enkelte behov Selvrealisering Egobehovet Sociale behov Tryghedsbehov Fysiske behov

2 Købemotiver på konsumentmarkedet KøbemotiverForklaringEksempler Rationelle Sociale: -Bandwagon -Snob -Veblen -Thrifty

3 Købstyper på konsumentmarkedet KøbstyperForklaringEksempler Vanekøb Impulskøb Overvejelseskøb

4 Købsroller på konsumentmarkedet KøbsrollerForklaringEksempler Konsument Disponent Influent

5 Købsbeslutningsprocessen på konsumentmarkedet FaserForklaringEksempler Problemerkendelse Informationssøgning Vurdering af alternativer Købsbeslutning Efterkøbsadfærd

6 Salgstrappen Trin 1-6ForklaringEksempler 1. Forberedende 2. Åbne 3. Analyse 4. Demonstration 5. Indvending 6. Afslutning

7 Virksomhedens omverden - Nærmiljø ForklaringEksempler Kunder Konkurrenter Leverandører

8 Virksomhedens omverden - Fjernmiljø ForklaringEksempler Demografi Økonomi Lovgivning

9 Virksomhedens omverden – Fjernmiljø (fortsat) ForklaringEksempler Kultur Teknologi Tidsmæssige svingninger

10 Strategisk planlægning Planlægnings- niveau Tids- horisontEksempler på opgaverAnsvarlige Strategisk niveau Taktisk niveau Operativt niveau

11 Strategisk planlægning ForklaringEksempel Idé Mål

12 SWOT-analyse Interne forhold Stærke sider (S)Svage sider (W) Eksterne forhold Muligheder (O)Trusler (T)

13 SWOT-analyse Interne forhold Stærke sider (S)Svage sider (W)

14 SWOT-analyse Eksterne forhold Muligheder (M)Trusler (T)

15 Strategisk planlægning PolitikkerForklaringEksempler Kvalitets- Politik Personale- Politik Indkøbs- Politik Reklamations- Politik

16 Eksempler på konsumentenheder Produkt/ Brand KonsumentenhedForklaring

17 Eksempler på målgrupper Produkt/ Brand MålgruppeForklaring

18 Skydeskivemodellen NiveauForklaringEksempler Samme produkt til samme målgruppe Samme produktkategori Samme basale behov dækkes Alle produkter

19 Konkurrentanalyse TrinElementerForklaring 1 2 3 4 5

20 Konkurrencemæssige positioner PositionForklaringEksempler Markedsleder Markedsudfordrer Markedsfølger Markedsnichér

21 Inddeling af det potentielle marked Det potentielle marked = ____% Virksomhedens markedsandel = ____% Konkurrenternes markedsandel = ____%Latent marked = ____ % Det effektive marked = ____ % Beregning af virksomhedens markedsandel = ____ %

22 Markedsanalyse OpgaverForklaringEksempler Valg af informationskilder Valg af respondenter Valg af interviewmetode

23 Markedsanalyse (fortsat) OpgaverForklaringEksempler Valg af spørgsmålstyper Opbygning af spørgeskema

24 Markedsanalyse (fortsat) OpgaverForklaringEksempler Test af spørgeskema Bearbejdning af indsamlede data

25 De 4 P’er - parametermix ParameterForklaringEksempler Produkt Pris Place (distribution) Promotion

26 Vurdering af et produkts kvalitet Funktionel kvalitetSmagsmæssige kvalitetTillægsydelse

27 Vurdering af en emballages funktioner FunktionForklaringEksempler Beskytte under transport Sælge produktet og have displayfunktion Være nem at opbevare Leve op til gældende lovgivning Være miljøvenlig

28 Serviceydelsers særlige kendetegn KendetegnForklaringEksempler Produkterne er ikke-håndgribelige Produkternes kvalitet opleves forskelligt Kunden deltager i fremstillingen Produkterne kan ikke lægges på lager

29 Serviceleverancesystemet ElementerForklaringEksempler Backup systemet Front systemet Promotion Kunden

30 Fordelingskalkulation for et nyt produkt OpstillingBeregningerResultat i kr. Indkøbspris + Hjemtagelsesomkostninger = Kostpris + Driftsomkostninger = Egenpris + Nettofortjeneste = Salgspris eksklusiv moms + Moms = Salgspris inklusiv moms

31 Dispositionskalkulation for et nyt produkt OpstillingBeregningerResultat i kr. Salgspris inklusiv moms - Moms = Salgspris eksklusiv moms - Nettofortjeneste = Egenpris - Driftsomkostninger = Kostpris - Hjemtagelsesomkostninger = Højeste indkøbspris Kontrol:

32 Distribution ForklaringEksempler Indirekte distribution Direkte distribution

33 Eksempler på kædetyper KædeForklaringEksempler Kapital- kæder Frivillige kæder Franchise- kæder

34 Valg af beliggenhed BeliggenhedForklaringEksempler på butikker Bolig- orienteret City- orienteret Center- orienteret

35 Valg af beliggenhed (fortsat) BeliggenhedForklaringEksempler på butikker Trafik- orienteret Parkerings- orienteret Andre muligheder?

36 AIDA- modellen FaserForklaringEksempler Attention Interest Desire Action

37 Promotionaktiviteter – 1. AktivitetForklaring Reklame Online markedsføring Sales promotion

38 Promotionaktiviteter – 1. (fortsat) AktivitetForklaring PR (Public relations) Personligt salg Butiksindretning

39 Promotionaktiviteter – 2. AktivitetEksempler Reklame Online markedsføring Sales promotion

40 Promotionaktiviteter – 2. (fortsat) AktivitetEksempler PR (Public relations) Personligt salg Butiksindretning

41 Virksomheders digitale strategier – 1. AktivitetForklaring Trin 1 Simpel brug af internettet Trin 2 Online markedsføring Trin 3 e-handel

42 Virksomheders digitale strategier – 2. AktivitetEksempler Trin 1 Simpel brug af internettet Trin 2 Online markedsføring Trin 3 e-handel

43 Trafikskabere til en virksomheds websider Online-trafikskabereOffline-trafikskabere

44 Varer købt på internettet i år 2014 Top 10ProduktProcent 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Søg efter de seneste oplysninger på www.statistikbanken.dkwww.statistikbanken.dk

45 Tab og svind - Svindbegrebet BegrebForklaringEksempler Tab Svind Kriminelt Administrativt

46 Love om aftaler og handel LovForklaring

47 Markedsføringsloven Vigtigste reglerForklaring

48 SMUK-modellen FaktorerForklaring S tørrelse og vækst i segmentet M uligheder for at bearbejde segmentet U dgifter ved at bearbejde segmentet K onkurrencesituationen i segmentet

49 SMUK-modellen (fortsat) FaktorerEksempler S tørrelse og vækst i segmentet M uligheder for at bearbejde segmentet U dgifter ved at bearbejde segmentet K onkurrencesituationen i segmentet

50 Markedsføringsplanen – 1. Seks vigtige punkterForklaring 1. Fastlæggelse af målgruppe 2. Opstille mål for markedsføringen 3. Parametermix De 4 P’er

51 Markedsføringsplanen – 1. (fortsat) Seks vigtige punkterForklaring 4. Formulere budskab 5. Opstille budgetter 6. Kontrol og opfølgning

52 Markedsføringsplanen – 2. Seks vigtige punkterEksempler 1. Fastlæggelse af målgruppe 2. Opstille mål for markedsføringen 3. Parametermix De 4 P’er

53 Markedsføringsplanen – 2. (fortsat) Seks vigtige punkterEksempler 4. Formulere budskab 5. Opstille budgetter 6. Kontrol og opfølgning

54 B2B-markedet DelmarkederForklaringEksempler Industrielle marked Mellemhandler- marked Offentlige marked

55 B2B-markedet KøbstypeForklaringEksempler Nykøb Modificeret genkøb Rutinekøb

56 B2B-markedet KøbscenterForklaringEksempler Informations- vogter Influent Godkender Køber Bruger

57 Sammenligning af parametermix ParameterKonsumentmarkedetB2B-markedet Produkt Pris Distribution Promotion

58 B2B-markedet Beslutnings- processen ForklaringEksempler 1. Problem- erkendelse 2. Fastlæggelse af behov 3. Produkt- specifikation 4. Søgning efter mulige leverandører

59 B2B-markedet (fortsat) Beslutnings- processen ForklaringEksempler 5. Indhentning af tilbud 6. Vurdering, forhandling af tilbud og valg af leverandør 7. Ordrerutine 8. Levering og kontrol

60 Valgkriterier på B2B-markedet DelmarkederEksempler på valgkriterier Industrielle marked Mellemhandler- marked Offentlige marked


Download ppt "Maslows behovsteori Maslows behovspyramideEksempler på behov Eksempler på varer, der dækker det enkelte behov Selvrealisering Egobehovet Sociale behov."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google