Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Titeldias med kant Indsæt TITEL og EMNE 1. Klik på fanen INDSÆT i topmenuen 2. Klik på Sidehoved og Sidefod 3. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT TITEL og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Titeldias med kant Indsæt TITEL og EMNE 1. Klik på fanen INDSÆT i topmenuen 2. Klik på Sidehoved og Sidefod 3. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT TITEL og."— Præsentationens transcript:

1 Titeldias med kant Indsæt TITEL og EMNE 1. Klik på fanen INDSÆT i topmenuen 2. Klik på Sidehoved og Sidefod 3. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT TITEL og indsæt din TITEL-tekst 4. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT EMNE og indsæt din EMNE-tekst 5. Vælg Anvend på alle Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide SERVICEMÅLSAFTALEN Møde i industri og affaldsnetværket d. 25. maj 2016 INDUSTRI- OG AFFALDSNETVÆRKET D. 25. MAJ 2016 SERVICEMÅLSAFTALEN

2 Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide Agenda Punktopstilling Niveau 1-2 = Punktopstilling Klik på TAB-tasten én gang for at få niveau 2 Tryk ENTER for ny linje Brug SHIFT+TAB-tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst- typografierne Agenda INDUSTRI- OG AFFALDSNETVÆRKSMØDE 25. MAJ 2016 SERVICEMÅLSAFTALEN ›Hvorfor en aftale om servicemål – det strategiske fokus for KL ›Aftalens indhold – hvad er det vi skal og hvornår skal vi det? ›Servicemålsaftalens understøttende aktiviteter – hvad gør KL?

3 Titeldias Indsæt TITEL og EMNE 1. Klik på fanen INDSÆT i topmenuen 2. Klik på Sidehoved og Sidefod 3. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT TITEL og indsæt din TITEL-tekst 4. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT EMNE og indsæt din EMNE-tekst 5. Vælg Anvend på alle Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide EN VELKENDT DEBAT

4 Tomt med kant Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide KONCENTRATION AF ARBEJDSPLADSER OG STIGENDE URBANISERING SERVICEMÅLSAFTALEN Kilde: Region Syddanmark 2015, ”Det gode liv” Kilde: KL(2014): Danmark i forandring Job adgang 2014 Befolkningsudvikling 2004-14

5 Tomt med kant Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide DANMARK HAR EN VÆKSTUDFORDRING SERVICEMÅLSAFTALEN Timeproduktivitetsvækst i OECD-lande, 1995-2013 Kilde: FM.dk(2015) Mere effektiv regulering, produktivitet og vækst Gennemsnitlig årlig vækst i timeproduktivitet fordelt på landsdele, 1995-2013 Kilde: KL(2015): Vækst og produktivitet i Danmark

6 Tomt med kant Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide KØBENHAVN TRÆKKER VÆKSTEN – MEN VÆKSTEN ER BESKEDEN I NTERNATIONAL SAMMENLIGNING SERVICEMÅLSAFTALEN Gennemsnitlig årlig bruttoværditilvækst 2008-2013 fordelt på landsdele (pct.) BNP pr. indbygger i OECD metropoler 2010 ($)

7 Tekst eller grafik med kant Tekst og punktopstilling Niveau 1= Underoverskrift Klik på TAB-tasten én gang for at få Niveau 2 = Almindelig tekst Klik på TAB-tasten én gang til for at få Niveau 3-5 = Punktopstilling Tryk ENTER for ny linje. Brug SHIFT+TAB- tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst-typografierne Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide INDUSTRI- OG AFFALDSNETVÆRKET D. 25. MAJ 2016 SERVICEMÅLSAFTALEN Servicemålsaftalen ​ HVORFOR? Et politisk grundlag: Reducer sagsbehandlingstiden med 1/3 ”Det skal være nemmere at være virksomhed” ”Vækst og arbejdspladser”  Hurtigere sagsbehandling! Hvorfor er det vigtigt for kommunerne? Fokus på erhvervsfremme og lokal vækst Fokus på virksomheders og borgeres tilfredshed Vedvarende pres på ressourcer og effektivitet  Hurtigere og bedre sagsbehandling!

8 Tekst eller grafik med kant Tekst og punktopstilling Niveau 1= Underoverskrift Klik på TAB-tasten én gang for at få Niveau 2 = Almindelig tekst Klik på TAB-tasten én gang til for at få Niveau 3-5 = Punktopstilling Tryk ENTER for ny linje. Brug SHIFT+TAB- tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst-typografierne Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide INDUSTRI- OG AFFALDSNETVÆRKET D. 25. MAJ 2016 AFTALENS INDHOLD Aftalens indhold (1) - hvad er det vi skal og hvornår skal vi det? Nedbringelse af sagsbehandlingstider gennem fastsættelse af servicemål, regelforenkling og styrket vejledningsindsats Fælles servicemål på byggesager, miljøgodkendelser og husdyrgodkendelser, baseline for reduktionen er tal fra 2012

9 Tekst eller grafik med kant Tekst og punktopstilling Niveau 1= Underoverskrift Klik på TAB-tasten én gang for at få Niveau 2 = Almindelig tekst Klik på TAB-tasten én gang til for at få Niveau 3-5 = Punktopstilling Tryk ENTER for ny linje. Brug SHIFT+TAB- tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst-typografierne Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide INDUSTRI- OG AFFALDSNETVÆRKET D. 25. MAJ 2016 SERVICEMÅL Servicemål Miljøgodkendelser Store og komplekse virksomheder (bilag 1)200 Mindre miljøbelastende virksomheder (bilag 2)130 Godkendelse af husdyrbrug Mindre landbrug (§10)110 Mellemstore landbrug (§ 11)155 Større landbrug (§ 12)180 Arealsager (§ 16)160 Byggesager Simple konstruktioner40 Enfamilieshuse40 Industri- og lagerbygninger50 Etagebyggeri, erhverv55 Etagebyggeri, bolig60 Hver enkelt sag skal så vidt muligt ligge indenfor servicemålene, der opgøres som gennemsnitlige sagsbehandlingstider Måles fra fuldt oplyst til afgørelse 21 dages visitationsperiode Ansøgers svartid ud over 7 dage medregnes ikke Fortsat punkter til afklaring med de involverede styrelser

10 Tekst eller grafik med kant Tekst og punktopstilling Niveau 1= Underoverskrift Klik på TAB-tasten én gang for at få Niveau 2 = Almindelig tekst Klik på TAB-tasten én gang til for at få Niveau 3-5 = Punktopstilling Tryk ENTER for ny linje. Brug SHIFT+TAB- tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst-typografierne Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide INDUSTRI- OG AFFALDSNETVÆRKET D. 25. MAJ 2016 AFTALENS INDHOLD Aftalens indhold (2) - hvad er det vi skal og hvornår skal vi det? Udvikling af Byg & Miljø, så sagsbehandlingstiden kan måles. Forventes klar efter sommer Understøttende aktiviteter, videndeling, kompetenceudvikling og udbredelse af best practice Evaluering i foråret 2017 Sagsbehandlingstider, arbejdsprocesser, IT

11 Tekst eller grafik med kant Tekst og punktopstilling Niveau 1= Underoverskrift Klik på TAB-tasten én gang for at få Niveau 2 = Almindelig tekst Klik på TAB-tasten én gang til for at få Niveau 3-5 = Punktopstilling Tryk ENTER for ny linje. Brug SHIFT+TAB- tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst-typografierne Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide INDUSTRI- OG AFFALDSNETVÆRKET D. 25. MAJ 2016 AFTALENS INDHOLD Aftalens indhold (3) - hvad er det vi skal og hvornår skal vi det? Midler 140 mio. kr. til kommunerne i 2016-2018 60 mio. kr. i 2016, 40 mio. kr. i 2017 og 2018 14 mio. kr. 2016-2018 til indsatspakke med understøttende aktiviteter samt logning, evaluering og evidens

12 Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide Agenda med kant Punktopstilling Niveau 1-2 = Punktopstilling Klik på TAB-tasten én gang for at få niveau 2 Tryk ENTER for ny linje Brug SHIFT+TAB-tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst- typografierne SERVICEMÅL – UNDERSTØTTENDE AKTIVITETER EFTERÅRET 2016 ›Interessevaretagelse ›Aftalefortolkning ›Positionering af kommunernes indsats hos erhvervsorganisationerne - enten bilaterale møder, et stormøde i KL eller et fællesmøde med kommunerne? Fx i DI’s regionalforeninger. ›Evaluering må ikke føre til yderligere stramninger af servicemål ›Helhedsorienteret tilgang – ikke kun hurtigere med bedre sagsbehandling ›Tilpasning af Byg og Miljø (genudbud) ›Tilpasning til servicemålsaftalen – logning – fortolkningsspm. udestår ›Nøjd index– tilfredshedsmålinger, DK i forandring ›Miljøudvidelsen ›Certificering ift. byggesager + Integration med mit BBR ›KL udarbejder vejledning sammen med KOMBIT ›Business case på system integration ›Best practise – survey + casesamling ›Survey efter sommerferien om kommunernes arbejdstilrettelæggelse ›Best practise eksempler til gensidig inspiration – hvor finder vi dem? Servicemål – hvad gør KL (1) ARBEJDSGANGDATA/IT SAG DIALOG

13 Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide Agenda med kant Punktopstilling Niveau 1-2 = Punktopstilling Klik på TAB-tasten én gang for at få niveau 2 Tryk ENTER for ny linje Brug SHIFT+TAB-tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst- typografierne SERVICEMÅL – UNDERSTØTTENDE AKTIVITETER EFTERÅRET 2016 OG FORÅRET 2017 ›Regionale kurser i efteråret 2016 og foråret 2017:. ›Kursus på tværs af de tre sagsområder ›3-5 steder i landet ›3-4 møder med fokus på optimering af sagsgange + arbejdsprocesser, brugen af BOM+ integration af sagssystemer, dialog og samskabelse – tips og tricks ›Ingen rejsehold ›DK i forandring – tilfredshedsmålinger ›Hvad har I brug for? ›Indhold + tilrettelæggelse, sammenhængende eller løst koblede moduler? ›Evaluering foråret 2017 ›Måling af reduktion i sagsbehandling – men ingen baseline. ›En kort periode med BoM. ›Evidens ›Nye metoder til inspiration til arbejdstilrettelæggelse – fremtiden TM forvaltning ›Hvilke metoder påvirker positivt / negativt reduktion af sagsbehandlingstid? ›Hvad tænker I? ›Fortsat kommunikation på kl.dk/servicemaal ›Løbende Q+A på KL.dk om BOM mv. ›Deltagelse på netværksmøder mv. ›Artikler i Danske Kommuner – kød og blod på gode historier. Servicemål – hvad gør KL (2) ARBEJDSGANGDATA/IT SAG DIALOG

14 Tekst eller grafik med kant Tekst og punktopstilling Niveau 1= Underoverskrift Klik på TAB-tasten én gang for at få Niveau 2 = Almindelig tekst Klik på TAB-tasten én gang til for at få Niveau 3-5 = Punktopstilling Tryk ENTER for ny linje. Brug SHIFT+TAB- tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst-typografierne Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide INDUSTRI OG AFFALDSNETVÆRKET D. 25. MAJ 2016 SERVICEMÅLSAFTALEN Inputs? ​ Gode ideer, forslag mv. er meget velkomne!

15 Kapitel med farvet baggrund Kapiteldias anvendes som skilleark i forhold til oplæggets emner Skriv kapitelnummer i 0X / og indsæt overskriften for kapitlet INDUSTRI OG AFFALDSNETVÆRKET D. 25. MAJ 2016 SERVICEMÅLSAFTALEN LONE JOHANNSEN, PROJEKTLEDER, LJO@KL.DK CHRISTINA LINDEGAARD HANSEN, PROJEKTKONSULENT, CDH@KL.DK NINA SVANEBERG – FAGANSVARLIG BYGGESAGER, NSV@KL.DK KRISTOFFER SLOTVED – FAGANSVARLIG HUSDYR KSL@KL.DK TOM ELMER CHRISTENSEN - FAGANSVARLIG MILJØGODKENDELSER TOEC@KL.DK CATHRINE HØJRUP GUSTAFSSON, STUDENT, CAHG@KL.DK SE OGSÅ HJEMMESIDEN WWW.KL.DK/SERVICEMAAL, SOM OPDATERES LØBENDE MED FX SVAR PÅ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL.LJO@KL.DKCDH@KL.DKNSV@KL.DKKSL@KL.DKTOEC@KL.DKCAHG@KL.DKWWW.KL.DK/SERVICEMAAL ​ SPØRGSMÅL ELLER INPUTS? ​ - KONTAKT OS!

16 Tekst eller grafik Tekst og punktopstilling Niveau 1= Underoverskrift Klik på TAB-tasten én gang for at få Niveau 2 = Almindelig tekst Klik på TAB-tasten én gang til for at få Niveau 3-5 = Punktopstilling Tryk ENTER for ny linje. Brug SHIFT+TAB- tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst-typografierne Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide INDSÆT TITEL INDSÆT EMNE


Download ppt "Titeldias med kant Indsæt TITEL og EMNE 1. Klik på fanen INDSÆT i topmenuen 2. Klik på Sidehoved og Sidefod 3. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT TITEL og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google