Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Titeldias med kant Indsæt TITEL og EMNE 1. Klik på fanen INDSÆT i topmenuen 2. Klik på Sidehoved og Sidefod 3. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT TITEL og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Titeldias med kant Indsæt TITEL og EMNE 1. Klik på fanen INDSÆT i topmenuen 2. Klik på Sidehoved og Sidefod 3. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT TITEL og."— Præsentationens transcript:

1 Titeldias med kant Indsæt TITEL og EMNE 1. Klik på fanen INDSÆT i topmenuen 2. Klik på Sidehoved og Sidefod 3. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT TITEL og indsæt din TITEL-tekst 4. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT EMNE og indsæt din EMNE-tekst 5. Vælg Anvend på alle Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide KOMMUNERNES INDUSTRINETVÆRK 2016 & KOMMUNERNES AFFALDSNETVÆRK 2016 Middelfart d. 25. maj 2016 KOMMUNERNES INDUSTRINETVÆRK OG AFFALDSNETVÆRK 2016 KL

2 Kapitel med farvet baggrund Kapiteldias anvendes som skilleark i forhold til oplæggets emner Skriv kapitelnummer i 0X / og indsæt overskriften for kapitlet KOMMUNERNES INDUSTRINETVÆRK OG AFFALDSNETVÆRK 2016 KL KL’ERNE TIL NETVÆRKSMØDET SPECIALKONSULENT TOM ELMER CHRISTENSEN, TOEC@KL.DK CHEFKONSULENT ANDERS CHRISTIANSEN, ACH@KL.DK SPECIALKONSULENT LONE JOHANHESEN, LJO@KL.DK KONSULENT CHRISTINA HANSEN, CDH@KL.DK STUDENT ASBJØRN KRISTENSEN, ASBK@KL.DK STUDENT CATHRINE GUSTAFSSON, CAHG@KL.DK DIALOGPORTALEN WWW.DIALOG.KL.DKTOEC@KL.DKACH@KL.DKLJO@KL.DKCDH@KL.DKASBK@KL.DKCAHG@KL.DKWWW.DIALOG.KL.DK ​ VELKOMMEN TIL FÆLLESMØDE FOR INDUSTRINETVÆRKET & AFFALDSNETVÆRKET 2016

3 Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide Agenda Punktopstilling Niveau 1-2 = Punktopstilling Klik på TAB-tasten én gang for at få niveau 2 Tryk ENTER for ny linje Brug SHIFT+TAB-tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst- typografierne Program før frokost KOMMUNERNES INDUSTRINETVÆRK OG AFFALDSNETVÆRK 2016 KL 09.15Ankomst 09.45Velkomst og Nyt fra KL 10:30Aftalen om fælles servicemål 11.15Kaffe pause 11.30Ændring af godkendelsesbekendtgørelsen 12.00Frokost

4 Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide Agenda Punktopstilling Niveau 1-2 = Punktopstilling Klik på TAB-tasten én gang for at få niveau 2 Tryk ENTER for ny linje Brug SHIFT+TAB-tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst- typografierne KOMMUNERNES INDUSTRINETVÆRK OG AFFALDSNETVÆRK 2016 KL Program efter frokost 13.00Tilsyns tema industri og affald 13:00Juraen bag Miljøbeskyttelsesloven kap.5 og 6 & Kommunernes praksis og organisering af tilsyn – hvad gør vi, hvor skal vi hen? 14.15Kaffe pause 14.30Gruppe-diskussion og spørgsmål 15.15Fælles opsamling 15.45 Tak for i dag

5 Kapitel med farvet baggrund Kapiteldias anvendes som skilleark i forhold til oplæggets emner Skriv kapitelnummer i 0X / og indsæt overskriften for kapitlet KOMMUNERNES INDUSTRINETVÆRK OG AFFALDSNETVÆRK 2016 NYT FRA KL ​ NYT FRA KL

6 Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide Agenda Punktopstilling Niveau 1-2 = Punktopstilling Klik på TAB-tasten én gang for at få niveau 2 Tryk ENTER for ny linje Brug SHIFT+TAB-tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst- typografierne KOMMUNERNES INDUSTRINETVÆRK OG AFFALDSNETVÆRK 2016 NYT FRA KL Ingen aftale om energien i de kommunale bygninger ›KL har trukket sig fra forhandlingerne om en energieffektiviseringsaftale om kommunale bygninger ›KL var interesseret i en aftale, hvor man fra statslig side ville understøtte den energieffektiviseringsindsats, som kommunerne allerede er godt i gang med ›KL’s sekretariat har oplyst Energistyrelsen om, at den gamle aftale fra 2007 ikke kan anses for fortsat at være gældende

7 Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide Agenda Punktopstilling Niveau 1-2 = Punktopstilling Klik på TAB-tasten én gang for at få niveau 2 Tryk ENTER for ny linje Brug SHIFT+TAB-tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst- typografierne KOMMUNERNES INDUSTRINETVÆRK OG AFFALDSNETVÆRK 2016 NYT FRA KL Effektivisering af fjernvarmesektoren ›Bred aftale om fjernvarmens fremtid vedtaget i Folketinget ›Hvile i sig selv-princippet bevares ›Det er nyt, at selskabernes omkostningsrammer skal benchmarkes og underlægges effektiviseringskrav ›Aftalen hænger sammen med Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholts fokus på at effektivisere hele forsyningssektoren

8 Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide Agenda Punktopstilling Niveau 1-2 = Punktopstilling Klik på TAB-tasten én gang for at få niveau 2 Tryk ENTER for ny linje Brug SHIFT+TAB-tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst- typografierne KOMMUNERNES INDUSTRINETVÆRK OG AFFALDSNETVÆRK 2016 NYT FRA KL Forslag om liberalisering af affaldsforbrændingssektoren ›Aftale om en vækstpakke 2014 har forpligtet sig på at realisere effektiviseringer i affaldsforbrændingssektoren på 0,2 mia. kr. i 2020. Det kan realiseres gennem en konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren ›Monopolstrukturer, som hæmmer konkurrence og produktivitet i sektoren ›En konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren vil medvirke til at forenkle, effektivisere og skabe stabile rammevilkår for sektoren ›Konkurrenceudsættelsen vil indebære ophævelse af anvisningsretten og benyttelsespligten for erhvervsaffald samt kommunal udbudspligt for husholdningsaffald. ›Kommunerne vil fortsat kunne eje og drive affaldsforbrændingsanlæg, men der lægges op til, at kommunale forbrændingsanlæg selskabsgøres

9 Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide Agenda Punktopstilling Niveau 1-2 = Punktopstilling Klik på TAB-tasten én gang for at få niveau 2 Tryk ENTER for ny linje Brug SHIFT+TAB-tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst- typografierne KOMMUNERNES INDUSTRINETVÆRK OG AFFALDSNETVÆRK 2016 NYT FRA KL Forslag om liberalisering af affaldsforbrændingssektoren 2 Et par KL synspunkter: ›Forbrugere og virksomheder skal have såvel lave priser som forsyningssikkerhed. ›Aktivt ejerskab og kommunale ejerstrategier i forsyningsselskaberne er vigtige i de kommunalt ejede selskaber. ›Kommunalt ejerskab fremmer mulighederne for helhedsorienterede løsninger med synergi: f.eks. velfærd, lokal vækst, miljø og eksport ›Ændres reguleringsregimet skal der tages højde for at der er for 12 mia. kr. gæld ›Overvejelser om ændringer i rammevilkårene bør inddrage empiri og erfaringer fra andre lande ›Tidsperspektivet/tempoet i eventuelle ændringer er afgørende. Jo mere travlt staten har, jo stejlere bliver risikokurven. Ændringerne er irreversible ›Forslaget hænger sammen med Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholts fokus på at effektivisere hele forsyningssektoren

10 Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide Agenda Punktopstilling Niveau 1-2 = Punktopstilling Klik på TAB-tasten én gang for at få niveau 2 Tryk ENTER for ny linje Brug SHIFT+TAB-tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst- typografierne KOMMUNERNES INDUSTRINETVÆRK OG AFFALDSNETVÆRK 2016 NYT FRA KL Fælleskommunal digital handlingsplan 2016-2020 ›Etablering af digitalt vandløbsregulativ ›Kloge kommunale kvadratmetre ›Videre med Byg & Miljø ›Udbredelse af Smart City ›Bedre anvendelse af åbne kommunale data ›Samlet it-arkitektur for affaldsdata ›Kommunal implementering af grunddata.

11 Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide Agenda Punktopstilling Niveau 1-2 = Punktopstilling Klik på TAB-tasten én gang for at få niveau 2 Tryk ENTER for ny linje Brug SHIFT+TAB-tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst- typografierne KOMMUNERNES INDUSTRINETVÆRK OG AFFALDSNETVÆRK 2016 NYT FRA KL KL’s arbejde med Ressourcestrategien ›Projekter i 2016: ›Genbrugspladser: Genbrug af de gode løsninger: Hjalte Nordman Bie, – hnb@kl.dk hnb@kl.dk ›Smarte affaldsdata: Mathias Vang Vestergaard - mavv@kl.dkmavv@kl.dk ›Cirkulær økonomi i kommunerne: hnb@kl.dk & mavv@kl.dkhnb@kl.dkmavv@kl.dk ›Ensartet mærkning af affaldsbeholdere: Trine Iversen – triv@kl.dktriv@kl.dk

12 Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide Agenda Punktopstilling Niveau 1-2 = Punktopstilling Klik på TAB-tasten én gang for at få niveau 2 Tryk ENTER for ny linje Brug SHIFT+TAB-tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst- typografierne KOMMUNERNES INDUSTRINETVÆRK OG AFFALDSNETVÆRK 2016 NYT FRA KL Grænseværdi for PCB på vej ›Miljøstyrelsen barsler med en ændring af restproduktbekendtgørelsen, der vil indeholde en national grænseværdi for PCB i bygge- og anlægsaffald. Styrelsen forventer bekendtgørelsen træder i kraft til efteråret ›PCB-grænseværdien ›Miljøstyrelsen lægger op til en grænseværdi for PCB i bygge- og anlægsaffald med flere niveauer: ›Det der er rent, og kan anvendes frit. ›Det der er forurenet op til 2 mg/kg, og som kan genanvendes efter særlige betingelser. ›Det over 2 mg/kg, som ikke må genanvendes

13 Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide Agenda Punktopstilling Niveau 1-2 = Punktopstilling Klik på TAB-tasten én gang for at få niveau 2 Tryk ENTER for ny linje Brug SHIFT+TAB-tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst- typografierne KOMMUNERNES INDUSTRINETVÆRK OG AFFALDSNETVÆRK 2016 NYT FRA KL Videncenter for håndtering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald ›Behovet for et større og mere koordineret fokus på indholdet af skadelige stoffer i forbindelse med nedrivning, affaldshåndtering og genanvendelse er markant, hvis man vil opnå regeringens målsætning om at begrænse uacceptabel spredning af problematiske stoffer i miljøet fra bygge- og anlægsaffald. › ›Det er målet, at 70 % af bygge- og anlægsaffaldet skal genanvendes, men det er samtidig et område, der er præget af de mange miljøskadelige stoffer, som er blevet brugt i tidens løb, herunder PCB, bly, asbest og kviksølv. › Videncentret er målrettet byggeriets parter i form af bygherrer, rådgivere, entreprenører og kommuner med det formål at yde gratis vejledning i, hvordan gældende regulering på området overholdes. ›KL er repræsenteret i centerets styregruppe

14 Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide Agenda Punktopstilling Niveau 1-2 = Punktopstilling Klik på TAB-tasten én gang for at få niveau 2 Tryk ENTER for ny linje Brug SHIFT+TAB-tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst- typografierne KOMMUNERNES INDUSTRINETVÆRK OG AFFALDSNETVÆRK 2016 NYT FRA KL ›

15 Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide Agenda Punktopstilling Niveau 1-2 = Punktopstilling Klik på TAB-tasten én gang for at få niveau 2 Tryk ENTER for ny linje Brug SHIFT+TAB-tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst- typografierne KOMMUNERNES INDUSTRINETVÆRK OG AFFALDSNETVÆRK 2016 Godkendelsesbekendtgørelsen Bilag 2: 93 kategorier28 kategorier 8 kategorier effektivisering og erhvervsfremme

16 Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide Agenda Punktopstilling Niveau 1-2 = Punktopstilling Klik på TAB-tasten én gang for at få niveau 2 Tryk ENTER for ny linje Brug SHIFT+TAB-tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst- typografierne KOMMUNERNES INDUSTRINETVÆRK OG AFFALDSNETVÆRK 2016 Godkendelsesbekendtgørelsen  Dårlig proces – meget politisk  Fra Forhåndsdialog og samtale til kontrol og påbud  Gerne faglig gennemgang af bilag 2 – virksomheder - Nogle flyttes - Andre under bagatelgrænse  Anmeldeordning for ALLE nye virksomheder

17 Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide Agenda Punktopstilling Niveau 1-2 = Punktopstilling Klik på TAB-tasten én gang for at få niveau 2 Tryk ENTER for ny linje Brug SHIFT+TAB-tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst- typografierne KOMMUNERNES INDUSTRINETVÆRK OG AFFALDSNETVÆRK 2016


Download ppt "Titeldias med kant Indsæt TITEL og EMNE 1. Klik på fanen INDSÆT i topmenuen 2. Klik på Sidehoved og Sidefod 3. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT TITEL og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google